Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
10/01/2013

Κατάργηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον Ν. Μαγνησίας -- Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς Υπουργούς Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ξεκίνησε το 1997 και μέχρι το 2011 χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Β΄και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Από τον Ιούνιο του 2011 έως τον Σεπτέμβριο του 2012, ανάδοχος του έργου ορίστηκε η ΕΕΤΑΑ Α.Ε (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Α.Ε.

Από 1/10/2012 έως και 31/3/2013 η χρηματοδότηση του Προγράμματος εξασφαλίζεται από εθνικούς πόρους μέσα από το Πρόγραμμα ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών).

Το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» και οι εργαζόμενοι σε αυτό, που έχουν προσληφθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση των ανήμπορων ηλικιωμένων και των ατόμων με Αναπηρία στους Δήμους, σαν μια σημαντική και απαραίτητη υπηρεσία, με μεγάλη προσφορά .

Δικαιούχοι μέχρι τώρα του προγράμματος είναι όλοι οι συνταξιούχοι πάνω από 65 χρονών και με αναπηρία μεγαλύτερη από 67 %.

Συνολικά εξυπηρετούνται περίπου 80.000, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία.

Στον Καλλικρατικό Δήμο Βόλου περίπου 750 και πλέον πολίτες επωφελούνται από το πρόγραμμα αυτό με δωρεάν παροχή ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής μέριμνας, φυσιοθεραπεία, συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη, αλλά και πολλά ακόμα που τα έχουν ανάγκη ιδιαίτερα αυτήν την δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Πάγια θέση των Δήμων και των εργαζομένων είναι, η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» να σταματήσει να αποτελεί «πρόγραμμα» και να γίνει «μόνιμη δομή τους» , εξασφαλίζοντας έτσι σταθερότητα τόσο στους εργαζόμενους, όσο και στους ωφελούμενους πολίτες.

Μετά από την 31/3/2013 δεν προβλέπεται τίποτε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αντικαθίσταται με βάση τον Νόμο 4052/12,παράγραφο 5 του άρθρου 138(ΦΕΚ 41/2 Α΄/1-3-2012),με άλλο πρόγραμμα, μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που φέρει την ονομασία «Κατʼ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων».

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας ότι, αποδεσμεύονται, από ευρωπαϊκά κονδύλια, 60 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη λειτουργίας του προγράμματος, που θα αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα «Βοήθεια στο Σπίτι» με αυτό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το πρόγραμμα «Κατʼοίκον φροντίδα Συνταξιούχων» δεν μπορεί να συγκριθεί με το «Βοήθεια στο Σπίτι», γιατί βάζει αποκλεισμούς, κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά, υγείας και ηλικίας, τα οποία περιορίζουν τον αριθμό των ωφελούμενων, επίσης περιορίζει τις υπηρεσίες και διευρύνει τους παρόχους, πέρα από τους Δήμους και σε ιδιώτες.

Συγκεκριμένα με το νέο Πρόγραμμα:

Προϋπόθεση ηλικιακή για την ένταξη είναι η συμπλήρωση του 78ου έτους περιορίζοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Αποκλείονται Άτομα με Αναπηρία μικρότερη του 67 % ,πολλά από αυτά όμως με κοινωνικούς αποκλεισμούς, μοναχικά, χωρίς δυνατότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων.

Στα Άτομα με Αναπηρία μεγαλύτερη από 67% εκτός από την προϋπόθεση να μην λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα, θέτει και εισοδηματικά κριτήρια, οπότε με αυτόν τον τρόπο περιορίζει τους ωφελούμενους.

Στο Δήμο Βόλου, μόνο 130 άτομα  από τα 750 που είναι σήμερα, θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Κατʼοίκον φροντίδα Συνταξιούχων», μετά από αυτούς τους αποκλεισμούς.

Επειδή:

•    Η φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα σε ένα σύγχρονο κράτος και να παρέχεται δωρεάν.

•    Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα που μέχρι τώρα καταξιώθηκε ως δημοτική δομή και εξυπηρετεί πολλές χιλιάδες ανήμπορους δημότες.

•    Το νέο πρόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντί να απλώνει το δίκτυ προστασίας των ανήμπορων ,με τις προϋποθέσεις που θέτει, το περιορίζει.

•    Mε βάση την προκήρυξη του ΙΚΑ στο νέο πρόγραμμα μπορούν πλέον να ενταχθούν μόνο «άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, είναι άνω των 78 ετών και δεν έχουν εισόδημα πάνω από 7.715 ευρώ ετησίως», που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, από τα 80.000 άτομα που σήμερα είναι ενταγμένα στο “Βοήθεια στο σπίτι” θα αποκλειστούν περίπου τα 70.000!

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.    Τι μέτρα θα λάβουν για να μην μειωθούν οι ωφελούμενοι, αποτέλεσμα του νέου προγράμματος του ΙΚΑ, σε αντίθεση με αυτό του «Βοήθεια στο Σπίτι»;

2.    Τι μέτρα θα λάβουν για να γίνει το «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνιμη και σταθερή δημοτική δομή, όπως ζητούν Δήμοι και εργαζόμενοι;

3.    Θα εξασφαλισθεί η σταθερή εργασία των εργαζομένων στις δημοτικές κοινωνικές δομές που έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;      

Ο ερωτώντες Βουλευτές

Αλέξανδρος Μιχ. Μεϊκόπουλος

Δημήτρης Στρατούλης

Σοφία Σακοράφα