Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
10/01/2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ–ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ 45 στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ  45

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

                               

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επειδή σε συνθήκες κρίσης ολοένα και περισσότεροι νέοι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους εκτός του τόπου διαμονής τους, είναι επιβεβλημένο να υιοθετηθεί ρύθμιση με την οποία δε δίνεται εξ ολοκλήρου λύση στο ζήτημα, αφού αυτή θα προέκυπτε μόνο από τη δημιουργία δημόσιων υποστηρικτικών υποδομών φοιτητικής μέριμνας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση γίνεται προσπάθεια άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών για τους νέους και τις νέες που εκ των πραγμάτων δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Σχολή ή στο Τμήμα επιτυχίας τους.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«α. Δικαίωμα για αίτηση μετεγγραφής έχουν οι φοιτητές, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος το οικογενειακό κατά κεφαλήν εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 12.000 ευρώ.

β. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι, με αποθανόντα σύζυγο, ανύπαντρους γονείς, κ.λπ.) και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή πάσχοντες από κώφωση ή νεφροπαθείς ή δύο μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, αδέλφια) γενικά ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156 Αʼ) και σε κάθε περίπτωση άτομα που πάσχουν με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που την έχουν κατά την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ ή την απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

γ. Για τα παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών, επίσης, η δυνατότητα μετεγγραφής δεν λαμβάνει υπόψη εισοδηματική κριτήρια.

δ. Για τις περιπτώσεις όπου ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας είναι άνεργο, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή στο τελευταίο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

ε. Για τις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής και όταν αυτές αφορούν Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ υποδοχής της Περιφέρειας δεν ισχύει ο περιορισμός του εισοδηματικού κριτηρίου. 

στ. Για τις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η περίπτωση α της παρούσας παραγράφου.

ζ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για έως τρία αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές, κατά την έννοια  της υπʼ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ʽΑντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτωνʼ (ΦΕΚ Βʼ  874) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δυνατότητα μετεγγραφής ισχύει για όσους φοιτητές δεν είναι επί πτυχίω.

η. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσοι φοιτητές εντάσσονται στις περιπτώσεις β έως στ της παρούσας παραγράφου.

θ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου κάθε αντίθετη σχετική διάταξη νόμου καταργείται».

Οι προτείνοντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Θεανώ Φωτίου

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Αμανατίδης

Χρήστος Μαντάς

Παναγιώτα Δριτσέλη

Τζένη Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Πέτρος Τατσόπουλος

Μαρία Κανελλοπούλου

Αϊχάν Καρα Γιουσούφ

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Θανάσης  Πετράκος

Νίκος Συρμαλένιος

Δημήτρης Κοδέλας