Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
16/01/2013

Η σημερινή συγκυβέρνηση και οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις δεν έκαναν και δεν κάνουν τίποτα για να αξιοποιήσουν προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ώστε να στηρίξουν τους ανέργους της χώρας μας

Κατατέθηκε σήμερα ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη σκανδαλώδη αδιαφορία και ανικανότητα της Κυβέρνησης να υλοποιήσει προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με στόχο την υποστήριξη και ανακούφιση των ανέργων . 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : Σκανδαλώδης αδιαφορία και ανικανότητα της Κυβέρνησης να υλοποιήσει προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υποστήριξη και ανακούφιση των ανέργων. 

Την ίδια στιγμή που η συγκυβέρνηση υλοποιεί προγράμματα ενοικίασης και δανεισμού ανέργων σε συνεργασία με αμφιλεγόμενες ΜΚΟ, καταπατώντας μάλιστα εργασιακά δικαιώματα, αδιαφορεί πλήρως για την εφαρμογή του Προγράμματος Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του Ευρωπαϊκού Ταμείου, το οποίο έχει ως στόχο την παροχή στήριξης στους εργαζόμενους που απολύονται λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, στις περιπτώσεις που οι απολύσεις αυτές έχουν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην περιφερειακή ή τοπική οικονομία.

Το ΕΤΠ υλοποιεί προγράμματα από το 2007 για την υποστήριξη εργαζομένων που έχουν απολυθεί ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών των προτύπων του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης. Από το 2009 το πεδίο παρέμβασης έχει διευρυνθεί, προκειμένου να καλύψει και περιπτώσεις απολύσεων οι οποίες οφείλονται άμεσα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την ταχεία αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων δυσμενών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, ειδικότερα σχετικά με την απασχόληση των πιο ευάλωτων και ανειδίκευτων εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, το ΕΤΠ συγχρηματοδοτεί μέτρα συνολικής διάρκειας έως 24 μηνών τα οποία περιλαμβάνουν χρηματοδοτότηση για παροχή εφάπαξ και περιορισμένης χρονικά στήριξης, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας και επιδόματα κινητικότητας, καθώς και χρηματοδότηση για συμβουλές σε θέματα σταδιοδρομίας, εξειδικευμένη κατάρτιση και επανειδίκευση, καθοδήγηση και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες διατίθενται προς τους εργαζόμενους που πλήττονται, το ταχύτερο δυνατόν μετά την απόλυσή τους. Προκειμένου να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες που χρηματοδοτεί το ΕΤΠ, οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν απολυθεί στο πλαίσιο της απόλυσης 500 ή περισσότερων εργαζομένων από μια επιχείρηση και τους προμηθευτές της, εντός περιόδου τεσσάρων μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι εργαζόμενοι οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την απόλυση τουλάχιστον 500 ατόμων στον ίδιο τομέα σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή σε δύο συνορεύουσες περιοχές εντός περιόδου εννέα μηνών.

Έως σήμερα, έχουν εγκριθεί προγράμματα για την Ιταλία, τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Δανία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, σε κλάδους όπως κλωστοϋφαντουργία, οικοδομικός τομέας, λιανικό εμπόριο, βασικά μέταλλα, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, είδη ένδυσης, κινητά τηλέφωνα κα.  Μάλιστα, στον απολογισμό του ΕΤΠ κατά την περίοδο 2007-2011 αναφέρεται ότι ουδέποτε η Επιτροπή απέρριψε αίτηση, που υποβλήθηκε από τα κράτη μέλη για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ.

Για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρέχει στήριξη σε περιπτώσεις εργαζομένων που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή της τρέχουσας κρίσης, η Ελλάδα έχει υποβάλλει μόνο μία αίτηση ενεργοποίησης του ΕΤΠ το 2011 για τη στήριξη των 642 απολυθέντων της Aldi Hellas και μάλιστα έπειτα από ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή! Είναι άξιον απορίας πως  οι απολυμένοι επιχειρήσεων όπως οι Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις Νάουσας, τα Κλωστήρια Πρεβέζης, η Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, η ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΥ, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ, για τους οποίους καταργήθηκε και η ειδική επιδότηση, καθώς και οι προσφάτως απολυμένοι 2 μεγάλων εταιριών εμπορίας επίπλων, 2 μεγάλων συγκροτημάτων τύπου, 2 εταιριών ειδών ένδυσης, 1 γαλακτοβιομηχανίας, τηλεοπτικών καναλιών και τόσων άλλων επιχειρήσεων που έχουν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις, δεν έτυχαν της στήριξης του προγράμματος επειδή η Κυβέρνηση δεν υπέβαλλε αίτηση.

Πέραν των αιτήσεων για απολυμένους μεγάλων επιχειρήσεων, ή επιχειρήσεων ίδιου κλάδου ή όμορων περιοχών, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει αιτηθεί την εξαίρεση και να έχει εντάξει δεκάδες επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο αυτού των 500 που απολύονται,  ακόμα και αυτοαπασχολούμενους. Στην νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) υπάρχει μια μικρή βελτίωση των όρων για χρηματοδότηση, όπως η αποδοχή της έκτακτης οικονομικής κατάστασης που αποκτά τα χαρακτηριστικά μόνιμης κρίσης, η ένταξη αυτοαπασχολούμενων στο πρόγραμμα αλλά και αγροτών που πλήτονται από τις νέες συνθήκες στην αγροτική παραγωγή.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο για την υλοποίηση προγράμματων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, πλην της αίτησης για τους απολυθέντες της Aldi Hellas;

2.    Για ποιό λόγο δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση από το Υπουργείο, εφόσον  τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει 100.000 επιχειρήσεις και έχουν χαθεί 500.000 θέσεις εργασίας λόγω της κρίσης, λαμβάνοντας υπόψη και δυνατότητες εξαιρέσεων που έθετε το ίδιο το πρόγραμμα;

3.    Έχει η κυβέρνηση επεξεργαστεί και παρουσιάσει στην ΕΕ θέσεις για την νέα προτεινόμενη πολιτική για την προγραμματική περίοδο (2014-2020) και τις πιθανές αναγκαίες αλλαγές στην εφαρμογή του προγράμματος για να συμπεριλάβει ευρύτερες κατηγορίες εργαζομένων αλλά και τους αγρότες;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Αιτούμεθα την κατάθεση εγγράφων με όλη την επικοινωνία των Υπουργών και  άλλων θεσμικά αρμοδίων με τα όργανα της ΕΕ για το θέμα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, αλλά και για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, που αφορά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.   

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Δούρου Ρένα

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Ιωάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αθανασίου Νάσος

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γεροβασίλη Όλγα

Διακάκη Μαρία

Ιγγλέζη Κατερίνα

Κανελλοπούλου Μαρία

Κατριβάνου Βασιλική

Καφαντάρη Χαρά

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Μητρόπουλος Αλέξης

Μιχαλάκης Νίκος

Ουζουνίδου Ευγενία

Παναγούλης Στάθης

Πετράκος Θανάσης

Σακοράφα Σοφία

Σαμοϊλης Στέφανος

Συρμαλένιος Νίκος

Τατσόπουλος Πέτρος

Τριανταφύλλου Μαρία