Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/01/2013

Αδυναμία πρόσβασης στο τηλεοπτικό δίκτυο, στο διαδίκτυο και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας απομακρυσμένων χωριών του ορεινού όγκου της ΠΕ Ξάνθης - Ερώτηση Χ.Ζεϊμπέκ, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων

Πολλά χωριά στον ορεινό όγκο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης δεν έχουν πρόσβαση στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, στο διαδίκτυο και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα στο Δήμο Μύκης, στον Κένταυρο, στην Πάχνη και στην Κοτύλη δεν εκπέμπουν οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας,  ενώ το Ωραίο, το Ρεύμα και ο Κύκνος δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και, επιπλέον, το Ωραίο δεν έχει πρόσβαση ούτε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Τα προβλήματα αυτά αναδεικνύουν την εγκατάλειψη και την αδιαφορία της πολιτείας για αυτά τα χωριά, ιδιαιτέρως τα ακριτικά. Παρόλο που οι πολίτες των περιοχών αυτών εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ελληνική πολιτεία, αντιμετωπίζονται εντούτοις σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η αδυναμία πρόσβασης σε αγαθά που θεωρούνται πλέον βασικά, δημιουργεί συνθήκες αποξένωσης και απομόνωσης και είναι επιζήμια κυρίως για τους εκατοντάδες νέους και νέες κατοίκους των περιοχών αυτών.

Η παράγραφος 85 του ψηφίσματος 16/4 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (Μάρτιος 2011), που υιοθετεί την αναφορά του Ειδικού Εισηγητή για την προώθηση και προστασία του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και άποψης, Frank LaRue,  αναφέρει ότι: «Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση μιας σειράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την καταπολέμηση της ανισότητας, καθώς και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ανθρώπινη πρόοδο, η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη.»

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Νόμο 3431/2006:  Στο Άρθρο 2, «Ορισμοί»,  §κδ, ορίζεται η «Καθολική Υπηρεσία» ως «το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε χρήστη στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή.»

Επιπλέον, το Άρθρο 3 προτάσσει ως γενική αρχή (στ) την «προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, η οποία επιτυγχάνεται και (αα) εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στην Καθολική Υπηρεσία.»

Περαιτέρω, το Άρθρο 46, §2, ορίζει ότι «η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει (...) σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες (...). Η παρεχόμενη σύνδεση πρέπει να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να πραγματοποιούν και να δέχονται τοπικές, εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις και να κάνουν χρήση υπηρεσιών τηλεομοιοτυπίας και δεδομένων, με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών(....) ».

Σχετικά με τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, η άδεια λειτουργίας τους με βάση το Νόμο 2328/95 έχει χορηγηθεί «υπό τον πρόσθετο όρο της κάλυψης όλης της επικράτειας μέσα σε ένα (1) έτος και της κάλυψης όλων των νησιωτικών και μεθοριακών περιοχών μέσα σε εννέα (9) μήνες από τη χορήγηση της άδειας.» (§3.α.).

Επειδή λοιπόν σύμφωνα με τον ΟΗΕ η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, και πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες πανελλαδικά σύμφωνα και με την ελληνική νομοθεσία

Επειδή οι πολίτες καταβάλουν κανονικά τα τέλη υπέρ της ΕΡΤ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, χωρίς να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της

Επειδή οι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας, παρότι λειτουργούν εδώ και χρόνια εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου καθώς δεν πληρώνουν άδειες λειτουργίας, υποχρεούνται παρόλʼαυτά  να εκπέμπουν πανελλαδικά

Επειδή η πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας είναι απαραίτητη, ειδικά σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους κατοίκους των αναφερόμενων χωριών, ανάλογων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην υπόλοιπη χώρα; 

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αποκτήσουν τα αναφερόμενα χωριά πρόσβαση στο τηλεοπτικό δίκτυο και στους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, δημόσιους και ιδιωτικούς;

3.    Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε προκειμένου να αποκτήσουν οι κάτοικοι πρόσβαση σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ