Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/01/2013

Δήλωση σχετικά με απάντηση του Υπουργείου Εργασίας στην ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όσον αφορά στην καταδίκη της μνημονιακής συγκυβέρνησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τις μεσαιωνικές πρακτικές της απέναντι στους εργαζόμενους και ειδικά στους νέους

“Το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποφάσισε ομόφωνα ότι η Ελλάδα παραβιάζει

1)     Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή (αναγνώριση του δικαιώματος σε εύλογη περίοδο προειδοποίησης για τη λήξη της απασχόλησης), καθώς το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 δεν προβλέπει εύλογο χρόνο προειδοποίησης ή αποζημίωση σε περιπτώσεις όπου μια σύμβαση εργασίας η οποία ορίζεται ως «μόνιμη», βάσει του ανωτέρω νόμου έχει διάρκεια ενός έτους. Ανεξαρτήτως του ορισμού που δίνεται στις εν λόγω συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων έκρινε ότι το άρθρο 17 παράγραφος 5 του Ν. 3899/2010 παραβιάζει το άρθρο 4, παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.

2)    Αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 7 παράγραφος 7 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών προσώπων σε προστασία (το δικαίωμα των εργαζομένων κάτω των 18 ετών σε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες άδεια με αποδοχές), καθώς οι νέοι που προσλαμβάνονται με ειδικές συμβάσεις μαθητείας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και δεν δικαιούνται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ετήσια άδεια με αμοιβή. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για το δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση (παροχή ή προώθηση ενός συστήματος μαθητείας για τους νέους), καθώς η νομοθεσία δεν προβλέπει ένα επαρκές σύστημα μαθητείας ούτε ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των νέων σε διάφορες μορφές απασχόλησης.

3)    Αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, καθώς η πολύ περιορισμένη προστασία κατά των οικονομικών και κοινωνικών κινδύνων που παρέχεται στους ανήλικους, που συνάπτουν ειδικές συμβάσεις μαθητείας σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 9 του Ν. 3863/2010, έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ξεχωριστής κατηγορίας εργαζομένων που εξαιρείται από το γενικό φάσμα προστασίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και αποτελεί επιδείνωση αυτού.

4)    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποφαίνεται ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη για μια επαρκή αμοιβή, καθώς το άρθρο 74 παράγραφος 8 του Ν. 3863/2010 και το άρθρο 1 παράγραφος 1 της 6/28.02.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπουν την καταβολή κατώτατου μισθού σε όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, ο οποίος βρίσκεται κάτω του επιπέδου της φτώχιας. Η Επιτροπή αποφάσισε τέλος, ότι η Ελλάδα παραβιάζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε συνδυασμό με τη ρήτρα μη διάκρισης του Προοιμίου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς τα μέτρα που υιοθετούνται αφορούν δυσανάλογη μείωση μισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών και αποτελούν μη αποδεκτή διάκριση στη μεταχείριση με βάση την ηλικία.

Στις 25 Οκτωβρίου 2012 και οι δύο καταγγελίες συζητήθηκαν στην Ομάδα Εργασίας επί Κοινωνικών Θεμάτων του Συμβουλίου την Ευρώπης η οποία προετοιμάζει-εισηγείται σχέδιο απόφασης προς υιοθέτηση από την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ)  του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας, όπως μας ενημέρωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εξέδωσε εντολή στη Γραμματεία να ετοιμάσει σχέδιο απόφασης το οποίο θα εξετασθεί σε επόμενη συνεδρίαση πάλι της ομάδας εργασίας και στη συνέχεια αφού οριστικοποιηθεί, θα υποβληθεί στην ΕΜΑ προς υιοθέτηση. Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, που συνεδριάζει ως Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων σε επίπεδο πρέσβεων, υιοθετεί με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων είτε απόφαση είτε σύσταση ως προς τα ληπτέα από τη χώρα μέτρα για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.”

Τα παραπάνω δεν αποτελούν ισχυρισμό του Κώστα Μπάρκα, είτε του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Τα παραπάνω αποτελούν αυτούσιο απόσπασμα της απάντησης του Υπουργείου Εργασίας (Γραφείο κ. Βρούτση) στην ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όσον αφορά στην καταδίκη της μνημονιακής συγκυβέρνησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, για τις μεσαιωνικές πρακτικές της απέναντι στους εργαζόμενους και ειδικά στους νέους!

Το απόσπασμα της απάντησης του Υπουργείου που παραθέσαμε παραπάνω, είναι η καλύτερη απόδειξη, τόσο της επιμονής της τρόικας εσωτερικού στο να υπηρετεί τον κόσμο του πλούτου, όσο και της ασφυκτικής πίεσης που δέχεται ακόμα και από εγνωσμένου κύρους Διεθνείς Θεσμούς και Οργανισμούς, που τους καλούν να σταματήσουν την επίθεση στον κόσμο της εργασίας.

Στην μακροσκελέστατη απαρίθμηση των παραβιάσεων του Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη, που επιτέλεσε η κυβέρνηση των λίγων, ανακοινώνεται ότι επίκειται “είτε απόφαση είτε σύσταση ως προς τα ληπτέα από τη χώρα μέτρα για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη”.

Το τελευταίο ίσως να μην είναι αναγκαίο. Η επερχόμενη κυβέρνηση της Αριστεράς θα αναλάβει να ξηλώσει ένα-ένα όλα τα μέτρα που τιμωρούν την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Παράλληλα, θέλουμε να ενημερώσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ότι αυτός ο διεθνής εξευτελισμός της χώρας μάλλον θα είναι και ο τελευταίος που θα προκαλέσουν.

Οι μέρες της ασυδοσίας τους είναι μετρημένες.

To Γραφείο Τύπου