Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/01/2013

Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τομέα Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Την προηγούμενη βδομάδα η «Αττική Οδός Α.Ε.», θορυβημένη από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την επανεξέταση της λεόντειας σύμβασης παραχώρησης με την οποία σήμερα εκμεταλλεύεται το χρυσοφόρο αυτό έργο, σε μακροσκελή ανακοίνωση που μεταδόθηκε από όλα τα κυρίαρχα ΜΜΕ αναφέρει διάφορα στοιχεία προκειμένου να πείσει την κοινή γνώμη ότι 12 χρόνια από την εκμετάλλευση του έργου "δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα καμία μερισματική ωφέλεια, ούτε ενός ευρώ, για τους μετόχους της".

Επειδή όμως πολλά άλλα στοιχεία αποσιωπούνται ή κρύβονται πίσω από τις «περίτεχνες» διατυπώσεις της ανακοίνωσης, θέτουμε μια σειρά από ερωτήματα για τα οποία η λαλίστατη κατά τα άλλα εταιρεία θα πρέπει να απαντήσει αλλά και ο κάθε καλόπιστος πολίτης να προβληματισθεί:

·      Τα έξοδα της εταιρείας ελέγχονται το ίδιο διεξοδικά και αναλυτικά όσο ελέγχονται τα έσοδα;

·      Η αναφορά στους «οικείους φορολογικούς μηχανισμούς», αφορά τους  γνωστούς μηχανισμούς που έχουν επιφορτισθεί με την .....καταπολέμηση της φοροδιαφυγής;

·      Τα  Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (και οι Σύμβουλοί τους) τα οποία προβαίνουν σε «ενδελεχείς ελεγκτικές διαδικασίες», ελέγχουν άραγε πέραν της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας (ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετούνται τα δάνεια, διότι αυτό είναι το κύριο μέλημά τους) και την «ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»;

·      Η διατήρηση του - χαμηλότερου από το συμβατικά ανώτατο όριο - διοδίου είναι αποτέλεσμα μόνο «κοινωνικής» επιλογής της Εταιρείας; Μήπως εξυπηρετεί και οικονομικές επιλογές που πηγάζουν από στοιχεία της Εταιρείας σύμφωνα με τα όποια η όποια περαιτέρω αύξηση της τιμής θα λειτουργήσει απωθητικά σε σχέση με τη χρήση της οδού και θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα εντελώς αντίθετο με το  επιδιωκόμενο; (π.χ. κάτι ανάλογο με την αύξηση της τιμής του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο. Άλλωστε το «χαμηλότερο» κατά 30% του ανώτατου διοδίου δεν σημαίνει και «χαμηλό» διόδιο. Διότι εάν θεωρήσουμε ότι ένας συχνός χρήστης διανύει μία μέση απόσταση 20 έως 30 χλμ. τότε με το ισχύον σήμερα διόδιο τέλος (2,22ευρώ/χλμ) χρεώνεται με μία τιμή ανά διανυόμενο χιλιόμετρο επί της Αττικής Οδού από 0,111 έως 0,074 του ευρώ, δηλαδή τιμή σημαντικά υψηλότερη της συμφωνημένης για τους Οδικούς Άξονες (0,04 ευρώ/χλμ) ακόμα και αν αναπροσαρμοσθεί στα σημερινά επίπεδα.

·      Μήπως οι ετήσιες αμοιβές της εταιρείας Λειτουργίας και Συντήρησης (ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.)  οι οποίες από το 2005 και μετά, κυμαίνονται μεταξύ των  50 κα 60 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είναι προϊόν μίας ιδιαίτερα επωφελούς έως καταχρηστικής συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και της Αττικής Οδού; Μήπως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Εταιρείες – Μέτοχοι της Αττικής Οδού Α.Ε. είναι και μέτοχοι της εταιρείας  ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.;

·      Αφού οι Εταιρείες-Μέτοχοι της Αττικής Οδού είναι και Εταιρείες-Μέτοχοι της εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. η οποία διανέμει κέρδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, πόσο αληθής είναι ο ισχυρισμός «δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα καμία μερισματική ωφέλεια, ούτε ενός Ευρώ, για τους μετόχους της «Αττική Οδός ΑΕ»; Ισχύει άραγε κάτι ανάλογο και με τις υπόλοιπες ενδοομιλικές συναλλαγές;

·      Μήπως αυτές οι συναλλαγές (μεταξύ και άλλων παρόμοιων ίσως) και η διατήρηση αυτού του καθεστώτος νόμιμης «ανομίας» ως προς την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, έχουν ωθήσει στο παρελθόν την Εταιρεία να προβαίνει  σε συστηματική προσπάθεια παράτασης και διατήρησης της χρυσοφόρας λειτουργίας του έργου; (π.χ. η πρόταση για την ανάληψη της κατασκευής  και της λειτουργίας των επεκτάσεων της Αττικής Οδού).

·      Μήπως τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί - στο ανώτερο δυνατό επίπεδο - πρέπει να επιληφθούν άμεσα του θέματος;

To Γραφείο Τύπου