Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
30/01/2013

Οι συνεχείς παλινδρομήσεις σχετικά με τις μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εξυπηρετούν την εργασιακή τους ασφάλεια, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και σε τελική ανάλυση ούτε την εθνική άμυνα της χώρας - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου 3883/2010, τα κριτήρια μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαδοχικών υπουργικών αποφάσεων, που δεν εξυπηρετούν την δημιουργία αισθήματος εργασιακής ασφάλειας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν διευκολύνουν τον οικογενειακό και επαγγελματικό τους προγραμματισμό.

Αρχικά, εκδόθηκε η με αριθμό Φ. 411/27/81060 (ΦΕΚ Β΄ 378/09.03.2011) υπουργική απόφαση.

Το περιεχόμενό της υπέστη σφοδρή κριτική από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και από τον Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΣΜΕΔ), ο οποίος με το υπ΄αριθμ. 82/2011 έγγραφό του επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι :

-είναι αδικαιολόγητη η διαβάθμιση των παραρτημάτων παραμετροποίησης των κριτηρίων μεταθέσεων, τα οποία χαρακτηρίστηκαν απόρρητα, με αποτέλεσμα τα στελέχη ουσιαστικά να μην γνωρίζουν για ποιόν λόγο μετατίθενται

-δεν καθορίζεται ο τρόπος ηλεκτρονικής γνωστοποίησης των κοινωνικών κριτηρίων και δεν διευκρινίζεται ποια είναι κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους

-δεν προβλέπεται τι θα συμβεί σε περίπτωση που λόγω έλλειψης προσωπικού στον αντίστοιχο βαθμό ή άλλων κωλυμάτων, είναι αδύνατη η τοποθέτηση ή η μετάθεση στελέχους με τον προβλεπόμενο από τον ΠΟΥ βαθμό

-δεν καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των μεταθέσεων, ούτε εάν θα κοινοποιείται έγκαιρα στα στελέχη προκειμένου να υποβάλουν αίτημα επιθυμίας για την κάλυψή τους.

-δεν προσδιορίζεται ποιες είναι οι «θέσεις ευθύνης»

-από τους συντελεστές βαρύτητας απουσιάζει η κοινωνική ευαισθησία και ο σεβασμός στην οικογενειακή ζωή

-εξαιρούνται από την μοριοδότηση οι μεταθέσεις στελεχών στις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

-απουσιάζει από τα κριτήρια μεταθέσεων η πρόνοια για πολύτεκνους, γονείς τριών (3) τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα

-δεν εξασφαλίζει ουσιαστικά την συνυπηρέτηση των συζύγων

-δεν καθορίζει την έννοια των «υπηρεσιακών αναγκών» δυνάμει των οποίων επιτρέπεται η απόσπαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

-δεν κατοχυρώνει ουσιαστικά την δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης μετάθεσης

-δεν προνοεί για την εναλλαγή των αρμόδιων για τις μεταθέσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Στην συνέχεια εκδόθηκε η υπ΄αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012 υπουργική απόφαση του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων δυνάμεων. Εξειδίκευση κριτηρίων και λοιπών θεμάτων. Συγκρότηση και λειτουργία των κατά κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων» (ΦΕΚ 1400/Β΄/30−4−2012).  Η απόφαση αυτή υλοποίησε πολλές από τις προτάσεις του ΣΥΣΜΕΔ και γενικά έγινε δεκτή ως ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση.

Μέσα σε δέκα (10) μόλις ημέρες από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και συγκεκριμένα στις 11-5-2011, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διαφώνησε με την υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή του και έσπευσε να αναστείλει την εφαρμογή της μέχρι την 1.1.2013 με την Φ.411/161/249207 Σ. 368 (ΦΕΚ Β΄ 1646/11.05.2012) δική του απόφαση.

Δώδεκα (12) μόλις ημέρες πριν την λήξη της παραπάνω αναστολής και ενώ ήδη σε ορισμένα Γενικά Επιτελεία είχε ξεκινήσει η προπαρασκευαστική διαδικασία για την υλοποίηση των μεταθέσεων με την προσωρινά ανασταλείσα Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012 υπουργική απόφαση του τότε Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας, η σημερινή Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παρέτεινε εκ νέου την αναστολή της μέχρι την 1.7.2013 με την υπʼ Αριθ. Φ.411/297/254418/Σ.732  (ΦΕΚ Βʼ 3399/2012) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η σαφήνεια και αξιοκρατία των κριτηρίων μεταθέσεων εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και αναβαθμίζει το επίπεδο διαβίωσης των στελεχών τους, αφού επιτρέπει τον προγραμματισμό των επαγγελματικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Μέχρι σήμερα οι Πολιτικές Ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν έχουν καταφέρει να θεσμοθετήσουν ένα αδιάβλητο σύστημα μεταθέσεων, που να προάγει την επαγγελματική αριστεία, αλλά και να σέβεται την προσωπική ζωή των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας

1. Ποια κριτήρια μεταθέσεων θεωρεί αξιόπιστα; Αυτά που θεσπίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ. 411/27/81060 (ΦΕΚ Β΄ 378/09.03.2011) υπουργική απόφαση ή εκείνα που καθιερώθηκαν με την υπ΄αριθ. Φ.411/150326/Σ.1373/27−4−2012 υπουργική απόφαση;

2. Τι απαντά στις παρατηρήσεις, που διατύπωσε ο ΣΥΣΜΕΔ, με το υπ΄αριθμ. 82/2011 έγγραφό του;

3. Έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις για την καθιέρωση ενός αδιάβλητου και αντικειμενικού συστήματος μεταθέσεων και ποιες είναι αυτές;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θοδωρής Δρίτσας

Γιώργος Βαρεμένος

Αγνή Καλογερή

Βασίλης Χατζηλάμπρου