Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
11/02/2013

Ανάκληση της λειτουργίας των Πυρηνελαιουργείων στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Θ.Πετράκου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Στο Δ.Δ. του δήμου Οιχαλίας Σκάλα, η ανεξέλεγκτη και χωρίς την τήρηση των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργία των πυρηνελαιουργείων της περιοχής, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων καθώς και στο περιβάλλον.

Παρά την υπʼ αριθμ. 3842 / 2/4/2012 αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αμμανατίδου Ευαγγελίας και Διώτη Ηρώς (η οποία εξακολουθεί έως και σήμερα να παραμένει αναπάντητη) και στην οποία υπήρχε το υπʼ αριθμ 1/2012 ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχιαλίας με το οποίο ζητείτο η παύση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων των εταιρειών «ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΕΛΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» και «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά,   οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς φίλτρα παραβιάζοντας τους περιβαλλοντικούς όρους.

Σε υπόμνημα που απέστειλε ο Δήμος Οιχαλίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφέρει:

«Για την εταιρεία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της τελευταίας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 12 από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

•    Η λειτουργία των δύο ξηραντηρίων ελαιοπυρήνα γίνεται χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση

•    Τα απαέρια του δεύτερου ξηραντηρίου του τριφασικού ελαιοπυρήνα οδηγούνται σε κυκλώνα και τελικά, στην ατμόσφαιρα μέσω καμινάδας κατά παράβαση του αντίστοιχου περιβαλλοντικού όρου

•    Δεν έχει εγκατασταθεί κυκλώνας για την αποκονίωση των αερίων αποβλήτων από τους ατμολέβητες

•    Ο χώρος εκκένωσης των εκχυλιστηρίων είναι ανοιχτός και όχι περικλεισμένος με υπόστεγο

•    Η αποθήκευση του παραγόμενου πυρηνόξυλου γίνεται σε χώρο μη στεγασμένο και περικλεισμένο

•    Η αποθήκευση του προς επεξεργασία νωπού τριφασικού ελαιοπυρήνα γίνεται σε χώρο μη στεγαζόμενο

•    Υπήρχαν αποθηκευμένες ποσότητες ελαιοπυρήνα σε παρακείμενο γειτονικό οικόπεδο στη δυτική πλευρά του γηπέδου της δραστηριότητας και ίχνη που οδηγούσαν σε αυτό

•    Στο φρεάτιο ομβρίων στο νότιο τμήμα εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης υπήρχαν επικαθίσεις πυρηνόξυλου ή/και ελαιοπυρήνα.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι με βάση όσα αναφέρονται στις αυτοψίες των κλιμακίων ελέγχου της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας από το 2006 μέχρι σήμερα, συντελείται συστηματική προσβολή του περιβάλλοντος, συστηματική καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής), με τις ανάλογες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Εν κατακλείδι, υπογραμμίζεται ότι στα 10 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας:

1.    Παραβιάζεται συστηματικά για 7 χρόνια ο χρόνος παραμονής του ελαιοπυρήνα, ο οποίος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες

2.    Παραβιάζεται συστηματικά για 7 χρόνια η θερμοκρασία ξήρανσης, η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 400 βαθμούς Κελσίου έως το 2008 και τους 600 βαθμούς Κελσίου έως σήμερα

3.     Παραβιάζεται συστηματικά για 5 χρόνια η υποχρέωση ύπαρξης στεγασμένου χώρου για την τοποθέτηση του ελαιοπυρήνα.

4.     Παραβιάζεται συστηματικά για 5 χρόνια ο όρος ύπαρξης συστήματος έγχυσης υγρών για την περιστολή των οσμών.

Για την εταιρεία «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» διαπιστώθηκαν μεταξύ των άλλων ότι:

•    Οι ποσότητες ελαιοπυρήνα ήταν αποθηκευμένες σε τσιμεντωμένο, μη στεγασμένο χώρο

•    Εντός των ορίων του εργοστασίου, στο πεζοδρόμιο της οδού, όπου αυτό έχει είσοδο και σε απόσταση 50 μέτρων ανατολικά από αυτή, υπήρχε ανάβλυση υγρών σκούρου χρώματος

•    Στη δυτική πλευρά διαπιστώθηκε διαρροή στραγγιδίων που προέρχονταν από τον αύλειο χώρο του εργοστασίου

•    Συσσώρευση σημαντικής ποσότητας στραγγιδίων ελαιοπυρήνα

•    Έντονη δυσάρεστη οσμή

•    Ο διφασικός πυρήνας ήταν αποθηκευμένος σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μη στεγαζόμενο.

Επίσης, σημειώνεται ότι η εταιρεία έλαβε έγκριση περιβαλλοντικών όρων στις 24.01.2000 από τις υπηρεσίες της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. Στην απόφαση δεν αναφέρεται το αντικείμενο εργασιών της εγκατάστασης ούτε η δυναμικότητά της. Μάλιστα, στο υπόμνημα ο Δήμος υπογραμμίζει ότι «με εξαιρετική “επιμέλεια” από πλευράς αδειοδοτούσας αρχής, ούτε σε έγγραφο αδειοδότησης (άδεια λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων) ούτε σε έγγραφο αυτοψίας ούτε σε επιστολή των υπηρεσιών της Ν.Α. Μεσσηνίας, δεν αναφέρεται η δυναμικότητα της επιχείρησης «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ»»

Επιπλέον για την εταιρεία «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» η οποία βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 200μ από το τοπικό διαμέρισμα Σκάλας του Δήμου Οιχαλίας, στην μέχρι σήμερα λειτουργία της έχει διαπιστωθεί ότι:

•    Παραβιάζεται συστηματικά  ο χρόνος παραμονής  του ελαιοπυρήνα , ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μία ημέρα (σύμφωνα με την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με α.π.180/90/24-01-2000).

•    Παραβιάζεται συστηματικά η θερμοκρασία ξήρανσης η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 400ο C.

•    Παραβιάζεται συστηματικά  ο όρος περί μη ύπαρξης οσμών

•    Παραβιάζεται συστηματικά ο όρος ύπαρξης μετρήσεων των εκπεμπόμενων ρύπων και της κοινοποίησης των μετρήσεων αυτών στο τμήμα ΠΕΧΩ της Π.Ε. Μεσσηνίας

Η συστηματική παραβίαση των ορίων που επιβάλλει η νομοθεσία,  για τους εκπεμπόμενους αέριους ρύπους και τα αιωρούμενα σωματιδίων, έχει οδηγήσει στην δημιουργία , ανάμεσα στα άλλα και σε σοβαρά προβλήματα υγείας των κατοίκων των κοντινών τοπικών διαμερισμάτων. Τέλος, η μη καταγραφή μετρήσεων αερίων ρύπων για τα δώδεκα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης με την παράλληλη ανυπαρξία ελέγχου , στο θέμα αυτό, από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οδηγεί στο συμπέρασμα πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τεράστιες συνέπειες στο περιβάλλον της περιοχής.

Παρόλο που διαπιστώθηκαν όλες αυτές οι παραβάσεις από πλευράς των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών δεν αποφασίσθηκε, η παύση λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων και η επαναλειτουργία τους εφόσον τηρήσουν όλες τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η ΜΠΕ.

Κατόπιν των παραπάνω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

•    Οι εν λόγω εταιρείες τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που περιγράφονται στην ΜΠΕ και ισχύουν για τις επιχειρήσεις αυτές;

•    Πότε εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών και πότε εγκρίθηκε η ΜΠΕ για τις επιχειρήσεις αυτές;

•    Έχουν γίνει αυτοψίες στις επιχειρήσεις αυτές; Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών;

•    Έχουν εγκατασταθεί φίλτρα όπως προβλέπεται στις ΜΠΕ;

•    Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την επί δώδεκα χρόνια καταστρατήγηση της νομοθεσίας περί καταγραφής αερίων ρύπων, από την επιχείρηση «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» και της ταυτόχρονης μη τήρησης της νομοθεσίας από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου;

•    Τι ενέργειες προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την χορήγηση στην επιχείρηση «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ», από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου, χωρίς την προαπαιτούμενη από την νομοθεσία ύπαρξη απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (α.π.Φ14.401/1873/06-12-2010);

•    Θα προχωρήσει στο προσωρινό κλείσιμο των επιχειρήσεων μέχρι να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπονται στις ΜΠΕ;

Ζητείται να κατατεθούν:

–    Οι ετήσιες εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 (με τον αριθμό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία)

–    Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με α.π.116642/21-07-2003 μαζί με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την απόφαση αυτή.

Ο ερωτών βουλευτής

Πετράκος Αθανάσιος