Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
26/02/2013

Παρερμηνεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για εξαίρεση από την κατεδάφιση κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων - Ερώτηση της Η.Διώτη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι νέοι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχετικό Πρόγραμμα το 2009 και το 2010, κινδυνεύοντας ακόμη και με επιστροφή χρημάτων και απένταξη από τo Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής» 2007-2013, καθώς και από το Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης), λόγω της εσφαλμένης ερμηνείας που κάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων.

Με το αρ. 4 του Ν. 3399/2005, ο Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας είχε τη δυνατότητα να εκδίδει απόφαση με την οποία γινόταν εξαίρεση από την κατεδάφιση, χωρίς την επιβολή προστίμου, αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 20.3.2003, εφόσον εκδοθεί για τις μονάδες αυτές ΑΕΠΟ ή απόφαση του οικείου Νομάρχη (σ.σ. Περιφερειάρχη μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”). Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, εκδόθηκαν 2 ΚΥΑ, η 244203/16-1-2006 και η τροποποιητική της Αριθμ. 339/2-3.1.2012 (ΦΕΚ 53Β/24.01.2012). Στη δεύτερη ΚΥΑ οριζόταν ότι «για την ένταξη της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη διαδικασία εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων της, υποβάλλεται αίτηση από τον φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την έκδοση του δικαιολογητικού 3 της ανωτέρω παραγράφου Α, το αργότερο μέχρι 30/6/2012».

Τον Μάρτιο του 2012 ψηφίστηκε ο Ν. 4056 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 19 παρ 1 εδάφιο β του οποίου καταργείται μετά τις 30.6.2012 το άρθρο 4 του ν. 3399/2005.

Η σύμπτωση της ημερομηνίας κατάργησης του αρ. 4 του Ν.3399/2005 με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των φορέων της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας για εξαίρεση από την κατεδάφιση, έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους νέους κτηνοτρόφους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας καθώς η αρμόδια Υπηρεσία της θεωρεί ότι όποια απόφαση της Αιρετής Περιφέρειας έχει ημερομηνία μετά την 30η Ιουνίου 2012 θεωρείται άκυρη. Πλην εντός των διοικητικών ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, σε καμία άλλη Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας δεν έχει παρατηρηθεί το ίδιο πρόβλημα.

Ο παραλογισμός σε αυτό είναι ότι εκ των πραγμάτων, η απόφαση των Υπηρεσιών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα είναι μεταγενέστερη της υποβολής της σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων, καθώς πρόκειται για εξερχόμενο και εισερχόμενο έγγραφο αντίστοιχα, αλλά φέρουν το ίδιο πρωτόκολλο. Πρακτικά, εάν ένας κτηνοτρόφος κατέθεσε τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας την αίτησή του και πήρε πρωτόκολλο πριν τις 30/6/2012 –που σημειωτέον “έπεφτε” Σάββατο-, η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπήρχε περίπτωση να απαντήσει νωρίτερα από την πρώτη εργάσιμη ημέρα, ήτοι όχι πριν τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012. Ο παραλογισμός όμως αυτός έχει ως αποτέλεσμα το να μη γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των νέων κτηνοτρόφων, γιατί θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις των αιρετών Περιφερειών. Οι απορριφθέντες, λοιπόν, κτηνοτρόφοι, απειλούνται ευθέως πλέον με απένταξη από τα Μέτρα 112 και 121 του ΠΑΑ «Αλ. Μπαλτατζής» και με υποχρέωση επιστροφής χρημάτων που έχουν λάβει από την ένταξή τους στα Προγράμματα έως σήμερα.

Η μόνη εναλλακτική που δίδεται πλέον στους προαναφερθέντες δικαιούχους –οι οποίοι είναι οι τελευταίοι που φέρουν ευθύνη- είναι η τακτοποίηση των μονάδων τους με τους διαδοχικούς νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, η οποία όμως θα τους κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Βάσει των παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Θα προβούν στις απαραίτητες διευκρινίσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, ώστε να γίνονται δεκτές όσες αιτήσεις νέων κτηνοτρόφων, φορέων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων για εξαίρεση από την κατεδάφιση υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα (έως 30.06.2012), ασχέτως της ημερομηνίας που φέρει το εξερχόμενο έγγραφο-απόφαση της Περιφέρειας, περί μη κατεδαφίσεως;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ηρώ Διώτη