Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
01/03/2013

Ανεξέλεγκτη η λειτουργία του λατομείου Αγγέλου στη θέση Γούβα-Μπατσί στη Σαλαμίνα - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων του Π.Λαφαζάνη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της λειτουργίας της λατομικής εταιρίας αδρανών υλικών με τον δ.τ. «Λατομεία Σαλαμίνας ΑΕ» στην Σαλαμίνα (Αρ. Πρωτ.Ερωτ. 17159/2-04-09), με την οποία ρωτούσαμε τους αρμόδιους Υπουργούς αν τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη λειτουργία του λατομείου για την επόμενη πενταετία καθώς και σε ποιες ενέργειες θα προβούν αν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται.  Επίσης, είχαμε επισημάνει τις καταγγελίες των κατοίκων σχετικά με τους υπερεντατικούς ρυθμούς εξόρυξης της εταιρίας, που λειτουργούν ανεξέλεγκτα, όπου με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην ισοπέδωση του βουνού και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Από τους ελέγχους που διενέργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για την εταιρεία, που σχετίζονται τόσο με την προστασία του περιβάλλοντος όσο και με την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ειδικότερα, η λατομική περιοχή Γούβα Μπατσί του δήμου Σαλαμίνας, απαρτίζεται από δύο λατομικούς χώρους, τον Α και τον Β, συνολικής εκτάσεως 180 στρεμμάτων. Την  εκμετάλλευση του λατομείου την έχει από την δεκαετία του ΄80 η εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Καραμπίνη Ε.Π.Ε.», η οποία έχει ήδη τροποποιηθεί σε «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Ανώνυμη Εταιρεία». Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εντός των ως άνω λατομικών χώρων υφίσταται αναδασωτέα έκταση εμβαδού 84,2 στρεμμάτων (Φ.Ε.Κ. Δ΄ 854/2005). Το Συμβούλιο Επικρατείας, με την υπʼ αριθμ. 2517/2009 απόφασή του έκρινε ότι η κήρυξη της αναδασώσεως είναι νόμιμη και ότι απαγορεύεται οιαδήποτε επέμβαση.

Η λατομική εταιρεία διαπιστωμένα παραβιάζει επανειλημμένως και καθʼ υποτροπήν τους όρους λειτουργίας του λατομείου, όπως αναφέρονται σε  αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στις 4-11-2011 διενεργήθηκε αυτοψία στο λατομείο από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (Ε.Μ.Ν.Ε.), όπου επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών. Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση ισχύει μέχρι και σήμερα.

Η εταιρεία διέθετε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο τον Νοέμβριο του 2011 έληξε η  χρονική διάρκειά της, ενώ οι μεταβολές που έχουν επέλθει την καθιστούσαν από καιρό ανεφάρμοστη και ανεπαρκή για την προστασία του περιβάλλοντος. Εν συνεχεία υπέβαλε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία απερρίφθη τόσο από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσο και από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. (κατά την προσφυγή της εταιρίας). Ο κυριότερος δε λόγος απόρριψης ήταν η εξόρυξη εντός αναδασωτέας έκτασης.

Σημειωτέον ότι από την κήρυξη της αναδασώσεως το έτος 2005, η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει νέα τροποποιημένη τεχνική μελέτη, όπως όφειλε. Συνεπώς, η λατομική εταιρεία από το έτος 2005 ασκεί παρανόμως εξορυκτική δραστηριότητα σε όλο τον λατομικό χώρο Α, στον οποίο περιέχονται περίπου 60 στρέμματα αναδασωτέα.

Επειδή, σήμερα η λατομική εταιρία «Αγγέλου Λατομεία Σαλαμίνας Ανώνυμη Εταιρεία» στερείται αδειών για την διενέργεια και εκτέλεση νομίμων λατομικών εργασιών, ενώ επιπλέον της έχει επιβληθεί και απαγόρευση εξορυκτικών εργασιών.

Επειδή, το Δασαρχείο Πειραιά σε δύο αυτοψίες του τον Μάιο του 2012 και τον Ιούλιο του 2012 διαπίστωσε ότι γινόταν εξόρυξη εντός της αναδασωτέας εκτάσεως.

Επειδή, λειτουργεί σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων του νησιού σχεδόν καθημερινά ο σπαστήρας εντός της αναδασωτέας έκτασης.

Επειδή, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για τα πραγματικά αποθέματα του ήδη παραγόμενου υλικού, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να είναι ανεξάντλητα. Εκατοντάδες βαρέα οχήματα περνάνε καθημερινά από τα πορθμεία Παλούκια - Πέραμα και Φανερωμένης – Περάματος.

Επειδή, στις 7 Ιανουαρίου 2013 από επέμβαση της τοπικής  αστυνομίας διαπιστώθηκε ξανά η εξόρυξη και αποκομιδή υλικών. 

Επειδή, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος, μετά από 24 χρόνια λειτουργίας, όχι μόνο δεν έχει τηρηθεί, αλλά και δυσχεραίνεται όσο συνεχίζονται οι παράνομες εξορύξεις ακόμη και εντός της αναδασωτέας έκτασης.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για να διαπιστωθεί αν η εταιρεία παραβιάζει την υπάρχουσα νομοθεσία; Εάν διαπιστώσουν ότι η υπάρχουσα νομοθεσία παραβιάζεται, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να σταματήσουν οριστικά οι παράνομες εξορύξεις από την λατομική εταιρεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί έστω και την ύστατη στιγμή η προστασία του περιβάλλοντος και η ασφάλεια των εργαζομένων εντός και εκτός του λατομείου καθώς και των περιοίκων;

2.    Γιατί δεν “σφραγίζεται” ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, που είναι εγκατεστημένος εντός αναδασωτέας έκτασης, αφού η λατομική εταιρία είναι υπότροπος και επιπλέον δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού από την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις διοικητικές πράξεις και αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, που τυχόν εκδόθηκαν σε βάρος του εκμεταλλευτή κατόπιν των προαναφερομένων μη σύννομων ενεργειών του. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις επεμβάσεις εντός της αναδασωτέας έκτασης, όπως διαπίστωσε το Δασαρχείο Πειραιά καθώς και στην παραβίαση της απόφασης του Επιθεωρητή Μεταλλείων, που διαπιστώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, κατόπιν επεμβάσεως της αστυνομίας. Εκ των ως άνω προκύπτει ότι ζητούμε ακριβή φωτοαντίγραφα:

α) των υπηρεσιακών εγγράφων ή/και εισηγήσεων των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις που έπρεπε να επιβληθούν στην εταιρία,

β) τα έγγραφα με τα οποία έγινε η ενημέρωση των συναρμοδίων υπηρεσιών, όπως π.χ. του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι ο εκμισθωτής του ακινήτου, 

γ) τα έγγραφα που εκδόθηκαν προκειμένου να κατασχεθούν και εν συνεχεία να εκποιηθούν υπέρ της οικείας Περιφέρειας τα παρανόμως παραχθέντα αδρανή υλικά από τις παράνομες επεμβάσεις της λατομικής εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν.1428/1984  «Κυρώσεις για παράνομη εκμετάλλευση» (άρθρο 8 Ν.2702/1999 το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 16 Ν.1428/1984 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 25 Ν.2115/1993).

Ο ερωτών βουλευτής

Παναγιώτης Λαφαζάνης