Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/03/2013

Οι διατάξεις για την αργία οδηγούν σε παράλυση τη Δημόσια Διοίκηση και σε ομηρία τους εργαζόμενους - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οι ρυθμίσεις του Μεσοπρόθεσμου (νόμου 4093/2012) για την αυτοδίκαιη αργία έχουν οδηγήσει σε παράλυση τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, εργαζόμενοι βρίσκονται σε ένα ειδικό καθεστώς αφόρητων ψυχολογικών πιέσεων και μιας ιδιότυπης ομηρίας απέναντι σε οποιονδήποτε ζητήσει την πειθαρχική τους ή και την ποινική τους δίωξη. Η κατάσταση παίρνει πλέον εκρηκτικές   διαστάσεις, απειλώντας με κυριολεκτική κατάρρευση τη λειτουργία του κράτους.

Χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι στο νομό Αργολίδας, για υπόθεση που αφορά στην έκδοση τυπικής οικοδομικής άδειας, έχουν μηνυθεί από πολίτη μέχρι στιγμής όλοι όσοι είχαν ασχοληθεί  με την υπόθεση, όπως υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, μέλη συμβουλίων και επιτροπών που σχετίζονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών, πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί από το δικαστήριο,  υπάλληλοι - ελεγκτές δημόσιας διοίκησης, αιρετοί  κ.λπ. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι επτά υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε 4 δημόσιους φορείς, εκ των οποίων οι 4 στην ίδια υπηρεσία. Με την έκβαση που έχει πάρει ήδη η υπόθεση, σύντομα αναμένεται να  ακολουθήσουν και άλλοι. Σύμφωνα με το νόμο 4093/2012,  αρκεί η παραπομπή των υπαλλήλων για πειθαρχικό έλεγχο, για μια από τις έντεκα προβλεπόμενες παραβάσεις (άρθρο 103 και 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες παραβάσεις του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) για να υπάρξει ως συνέπεια η θέση του σε αυτοδίκαιη αργία. Με μόνη δηλαδή την κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου στον υπάλληλο αρχίζει και η αργία του. Δεν απαιτείται δηλαδή η εξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που ο υπάλληλος διωχθεί ποινικά. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παράλληλη παραπομπή του υπαλλήλου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο θα έχει, με την κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου την αυτοδίκαιη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Μάλιστα ο νόμος 4093/2012 δεν προβαίνει σε κάποια διάκριση, ως προς το χρονικό εύρος εφαρμογής του και έτσι εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς υποθέσεις. Πλην του θέματος της αναδρομικής εφαρμογής του, ζήτημα ανακύπτει και από το τυχαίο γεγονός της ταχύτητας εξέτασης ενός πειθαρχικού αδικήματος. Έτσι πειθαρχικά αδικήματα του 2008 ή του 2009 που εξετάστηκαν από τα πειθαρχικά συμβούλια πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου 4093/2012, έχουν εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από αυτά που εξετάζονται μετά τη θέση του σε ισχύ. Η εφαρμογή του νόμου θα έχει σε ορισμένες περιπτώσεις ως συνέπεια το «κλείσιμο» υπηρεσιών με τη θέση σε αργία του συνόλου ή της πλειοψηφίας των υπαλλήλων.       

Το παραπάνω περιστατικό αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα από τα πολλά που ανακύπτουν το τελευταίο διάστημα με απειλές μηνύσεων για απίθανους λόγους απέναντι σε δημοσίους υπάλληλους και λειτουργούς. Ο παραλογισμός φτάνει στο σημείο μέχρι και εκπαιδευτικοί να απειλούνται με μηνύσεις, με πιθανή συνέπεια, εφόσον κινηθεί πειθαρχική ή ποινική διαδικασία, τη θέση τους σε αργία για διαφόρους λόγους, είτε από  γονείς  (π.χ. αυστηρή βαθμολογία) είτε από ιδιωτικά συμφέροντα (π.χ. ανταγωνιστικά τουριστικά γραφεία για διοργάνωση εκδρομής)!

    Επειδή

- Η θέση σε αυτοδίκαιη αργία, όπως προβλέπεται στο Ν. 4093/2012, αποτελεί ένα παράλογο, επικίνδυνο και αντισυνταγματικό μέτρο, τόσο για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, όσο και για τους λειτουργούς της. Με τις διατάξεις αυτές καταργείται κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και κράτους δικαίου

- Οι διατάξεις αυτές πλήττουν ευθέως τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, αφού μέχρι και το δικαίωμα των εργαζομένων να εκφράσουν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις συμμετέχοντας σε απεργίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αντιτιθέμενοι στις κυβερνητικές επιλογές μπορεί να χαρακτηριστεί ως ¨αναξιοπρεπής διαγωγή” ή “έλλειψη αφοσίωσης στη Δημοκρατία” και οι εργαζόμενοι να βρεθούν σε αργία, με απλή παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο ή με την κλήση στο ακροατήριο ποινικού δικαστηρίου

- Ήδη σας έχουν επισημάνει αυτούς του κινδύνους σύλλογοι και ομοσπονδίες εργαζομένων, όπως π.χ. ΕΜΔΥΔΑΣ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ – ΟΤΑ,  κ.α.

- Με το επιβαλλόμενο καθεστώς προάγεται τελικά η ανομία, αφού υπάλληλοι μπορούν εύκολα να βρεθούν σε καθεστώς εκβιασμού από ανταγωνιστικά μεγάλα ή μικρά συμφέροντα. Σε τέτοια περίπτωση, θα έχουν να επιλέξουν, είτε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία, λόγω της ενδεχόμενης δικαστικής δίωξης τους από τους έχοντες συμφέρον είτε να παραμείνουν στην εργασία τους, υποκύπτοντας στις πιέσεις και παρανομώντας

- Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε δημόσιες υπηρεσίες που θα λειτουργούν αποτελεσματικά και στις οποίες θα τιμωρούνται αυστηρά οι αποδεδειγμένες παράνομες πράξεις ή ένα θεσμικό πλαίσιο που αποθαρρύνει τους έντιμους και ικανούς υπαλλήλους να επιτελέσουν το έργο τους, στο πλαίσιο του Συντάγματος, των νόμων και του Δημοσίου συμφέροντος

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Θεωρούν ότι το παραπάνω πλαίσιο λειτουργίας αποτελεί εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους, όπως διατείνεται ο κ. Πρωθυπουργός, ή ότι με αυτό “θα κερδίσουμε ένα  κανονικό κράτος” όπως ισχυρίζεται ο κ. Βενιζέλος ή δρα κατεδαφιστικά για τη δημόσια διοίκηση και δημιουργεί ένα σκοτεινό καθεστώς ομηρίας και εκβιασμών για τους δημοσίους υπαλλήλους;

2.    Θεωρούν ότι βελτιώνεται η παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα όταν δεκάδες χιλιάδες υπάλληλοι τίθενται “προληπτικά” εκτός εργασίας έως ότου κριθεί πειθαρχικά ή ποινικά η υπόθεσή τους;

3.    Γνωρίζουν αν στις υπόλοιπες «αναπτυγμένες» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σʼ αυτές που με κάθε αφορμή εμφανίζονται τιμητές της χώρας μας (π.χ. Γερμανία) ισχύουν αντίστοιχες διατάξεις για τους δημοτικούς και δημοσίους υπαλλήλους; 

4.    Με βάση τα παραπάνω σκοπεύουν να προβούν στην κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 για την αυτοδίκαιη αργία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Κοδέλας Δημήτριος

 Μητρόπουλος Αλέξιος

Σακοράφα Σοφία

 Στρατούλης Δημήτριος

 Χατζηλάμπρου Βασίλης