Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
06/03/2013

Μεγάλες οι ελλείψεις στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και αδικαιολόγητη η μετακίνηση Αναισθησιολόγου - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Υγείας

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας λειτουργεί Καρδιολογική Κλινική, της οποίας ο ρόλος συνίσταται στην παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης στους πάσχοντες καρδιολογικούς ασθενείς και στην καρδιολογική κάλυψη όλων των νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο. Εφημερεύει 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο, καλύπτει όλα τα σοβαρά και μη επείγοντα καρδιολογικά και μη καρδιολογικά περιστατικά, που αφορούν το Νομό της Κέρκυρας (τον ντόπιο πληθυσμό 120.000 κατοίκων και των πολυάριθμων ξένων επισκεπτών – μέσος όρος 200.000 πληθυσμός τους καλοκαιρινούς μήνες). Δεν υπάρχει άλλη οργανωμένη καρδιολογική μονάδα ούτε στον Ιδιωτικό Τομέα. Κατʼ έτος, αντιμετωπίζονται περισσότερα από 3.000 έκτακτα καρδιολογικά περιστατικά, με περίπου 1.200 εισαγωγές, με μέσο όρο νοσηλείας 4,6 μέρες, από τα οποία 250 οξέα στεφανιαία επεισόδια με 75 οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου (STEMI) με προϋποθέσεις λειτουργίας που υπολείπονται των αναγκαίων για τα σύγχρονα δεδομένα και εξυπηρετούνται από σημαντικά μειωμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό.

Από τις έξι (6) θέσεις ειδικών Καρδιολόγων που υπάρχουν στον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας, ως ελάχιστη προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος, σήμερα υπηρετούν μόνο τρεις (3) ειδικευμένοι γιατροί καρδιολόγοι (διευθυντής και δύο επιμελητές Α). Επίσης, δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι γιατροί, επειδή εκκρεμεί η σύσταση των θέσεων από το 2009, παρά το ότι υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας πλήρης φάκελος με όλες τις προϋποθέσεις, καθώς και έγκριση από τη Διοίκηση της 6ης ΔΥΠΕ. Επίσης, δεν υπάρχουν ούτε αγροτικοί γιατροί.

Την 1/12/2010 αποχώρησε ένας Επιμελητής Καρδιολόγος και την 31/12/2011 ένας διευθυντής  ΕΣΥ Καρδιολόγος. Οι θέσεις αυτές ουδέποτε προκηρύχθηκαν.

Επιπρόσθετα, από τις 04/03/13 έχει μετακινηθεί Αναισθησιολόγος από το ΓΝΚ στο  Γ. Ν. Παίδων Αγία Σοφία, έπειτα από κοινή απόφαση των 1ης κ 6ης ΔΥΠΕ.  Η απόφαση αυτή ουδέποτε έλαβε υπόψη της, τα έγγραφα του ΓΝΚ [110/14-02-13] και της Διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τμήματος (28-01-13), τα οποία ζητούσαν τη μη υλοποίηση της μετακίνησης. Η εν λόγω ιατρός, είναι η μοναδική υπηρετούσα Αναισθησιολόγος, η οποία έχει την εξειδίκευση στη διασωλήνωση νεογνών, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λειτουργία του Τμήματος. Η μετακίνησή της, είναι σίγουρο ότι θα αποδυναμώσει το Τμήμα, το οποίο εκτός της λειτουργίας του χειρουργείου, υποστηρίζει τη ΜΕΘ, τα ΤΕΠ, τις διακομιδές κλπ. Επιπρόσθετα, θα είναι αδύνατη η κατάρτιση ασφαλούς προγράμματος εφημέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που αναφέρεται στον αριθμό εφημεριών που μπορεί να εκτελέσει ο κάθε γιατρός.

Τίθεται τέλος ο προβληματισμός, αν θα γίνει χρήση από πλευράς των Διοικητών των  1ης κ 6ης ΔΥΠΕ της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία προβλέπει την ανανέωση της μετακίνησης για ακόμα τρεις (3) μήνες μέσα στο ίδιο έτος [Ν. 3868/10, άρθ. 8 παρ. 21]. Αν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο,  τότε θα μιλάμε για τεράστια δυσλειτουργία του ΓΝΚ.

Ως εκ τούτου,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για την άμεση προκήρυξη των θέσεων ειδικευμένων Καρδιολόγων για το Γενικό Νοσοκομείο Κερκύρας;

2.    Τι προτίθεται να πράξει, για την άμεση προώθηση της σύστασης και προκήρυξης των τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευόμενων γιατρών, που έχει εγκριθεί από την 6η ΔΥΠΕ;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για την τοποθέτηση του αναγκαίου για τη λειτουργία της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝΚ αριθμού νοσηλευτικού προσωπικού;

4.    Γιατί δεν προέβη σε νέα πρόσληψη Αναισθησιολόγου για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Παίδων Αγία Σοφία και επέλεξε τη μετακίνηση της εν λόγω Αναισθησιολόγου από το ήδη επιβαρυμένο αναισθησιολογικό τμήμα του ΓΝΚ αποδυναμώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του;

5.    Προτίθεται να δεσμευτεί, για τη μη ανανέωση της μετακίνησης της Αναισθησιολόγου, πέραν του τρέχοντος τριμήνου;

6.    Γιατί εξέδωσαν την κοινή απόφαση οι 1η κ 6η ΔΥΠΕ, χωρίς να λάβουν υπόψη τους το έγγραφο του ΓΝΚ [110/14-02-13] όπως και το έγγραφο της Διευθύντριας του Αναισθησιολογικού Τμήματος (28-01-13), με τα οποία ζητούσαν τη μη υλοποίηση της μετακίνησης; 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαμοΐλης Στέφανος

Μιχαλάκης Νικόλαος

Δερμιτζάκης Κώστας

Ζερδελής Γιάννης