Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
22/03/2013

Μεταστέγαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο κτήριο «ΚΕΡΑΝΗ» - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής και της περιστολής των δημόσιων δαπανών η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει ανακοινώσει τη συγκέντρωση και μετακίνηση όλων των υπηρεσιών του (Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευόμενων οργανισμών) σε ένα χώρο. Ο χώρος που έχει επιλεγεί είναι το κτήριο επί της οδού Θηβών 196-198 στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, γνωστό και ως «ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΕΡΑΝΗ». Το συγκεκριμένο κτίριο που κατασκευάσθηκε το 1967, με τελευταίες προσθήκες το 1973, αποκτήθηκε από το ελληνικό Δημόσιο το 1998 και από βιομηχανικό κτήριο, με εργασίες που ολοκληρώθηκαν το 1999 και αφορούσαν στη στατική ενίσχυσή του και τη διαμόρφωσή του, μετασκευάσθηκε σε κτήριο Επιτελικής Δημόσιας Διοίκησης – κτίριο Υπουργείων, με ευθύνη της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ). Έχει δε μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και προορίζεται να πουληθεί σε ιδιώτες.
Στο παρελθόν έχει επιχειρηθεί ανεπιτυχώς η μεταστέγαση στο εν λόγω κτήριο των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομικών καθώς και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, αλλά δεν ολοκληρώθηκε για σοβαρούς λόγους σκοπιμότητας και ασφάλειας.
Τα σωματεία των εργαζόμενων στο ΥΠΑΑΤ από την πρώτη στιγμή έχουν αξιολογήσει την εν λόγω πρόταση και έχουν προβάλει σοβαρές και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, που κανείς υπεύθυνος δεν έχει διαψεύσει και για τις οποίες η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ δεν έχει πάρει θέση, εκτός κάποιων αόριστων υποσχέσεων.
Επειδή:
1.    Το εν λόγω ακίνητο έχει μεταβιβαστεί στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. με σκοπό να πουληθεί και να επαναμισθωθεί σε ιδιώτες (διαδικασία sale and lease back) και συνεπώς καθιστά αδύνατη τη δωρεάν χρήση του από το ΥΠΑΑΤ.
2.    Υπάρχουν σοβαρές αμφισβητήσεις για την καταλληλότητα του κτηρίου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων (έχει γίνει αναφορά ακόμα και για ύπαρξη αμιάντου), αλλά και έλλειψη στοιχείων για την ανέγερση, τις μετατροπές και τη μεταβίβασή του στο Δημόσιο (δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα πορίσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, καθώς και κάθε άλλης Επιτροπής που πραγματοποίησε τμηματικές ή οριστικές παραλαβές των επεμβάσεων στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου).
3.    Το πιθανό οικονομικό όφελος δεν υπολογίζεται στενά μόνο από τα λειτουργικά έξοδα του κτηρίου (ενοίκιο κλπ). Προσμετρούνται παράγοντες όπως το κόστος μετακίνησης και εγκατάστασης των υπηρεσιών, η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την μετακίνηση από και προς το νέο κτήριο ή οι χαμένες εργατοώρες στον δρόμο των υπαλλήλων αλλά και όσων θα συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες.
4.    Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας από μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς και ανεπαρκής λεωφορειακή κάλυψη, καθώς και δεν διαθέτει τις νόμιμα απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.
5.    Δεν περιλαμβάνεται μέσα στις ζώνες καταλληλότητας των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των δημοσίων οργανισμών, τις οποίες έχει εγκρίνει η EE του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.
6.    Άλλες δημόσιες υπηρεσίες δεν μετακινήθηκαν στο κτίριο «ΚΕΡΑΝΗ» αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα όλων των παραπάνω.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί
1.    Υπάρχουν καταγεγραμμένες μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες που να καταλήγουν στην μετεγκατάσταση του ΥΠΑΑΤ στο συγκεκριμένο κτήριο;
2.    Έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη συγκοινωνιολόγων για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και αν ναι, ποιός είναι ο σχεδιασμός για την μετακίνηση, από και προς το κτήριο, 2.500 και πλέον ανθρώπων (υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ, αγροτών και λοιπών ενδιαφερομένων) καθημερινά;
3.     Ποιος βεβαιώνει για την καταλληλότητα του κτηρίου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων και ότι οι επεμβάσεις και οι μετατροπές που έχουν γίνει σʼ αυτό είναι ασφαλείς;
4.    Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν το αντίτιμο για οτιδήποτε πωλείται από το ΤΑΙΠΕΔ (επομένως και για το κτίριο “ ΚΕΡΑΝΗ”) κατατίθεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών στον Ειδικό Λογαριασμό των Δανειστών στην Τράπεζα της Ελλάδας;
5.    Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν με τη διαδικασία sales and lease back και σύμφωνα με τους  όρους της προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ το δημόσιο θα πληρώνει στους αγοραστές ενοίκια για χρονικό διάστημα 20-25 ετών αντί εγγυημένου ετησίου μισθώματος;
6.     Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν το Δημόσιο θα βαρύνεται επιπλέον με την ετήσια ασφάλιση των κτιρίων, αλλά και την τακτική συντήρηση τους;
7.    Επιπλέον των απαράδεκτων όρων πώλησης και επαναμίσθωσης πως εξασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας όταν σύμφωνα με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι πέρα από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες – εταιρίες offshore, για τις οποίες υπάρχει στην προκήρυξη ιδιαίτερη παράγραφος – ή κερδοσκοπικά ταμεία (fund);

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αποστόλου Βαγγέλης
Αλεξόπουλος Απόστολος
Καλογερή Αγνή
Κοδέλας Δημήτρης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Αμμανατίδου Λίτσα
Πετράκος Θανάσης
Μπόλαρη Μαρία
Διώτη Ηρώ