Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/06/2013

Διαιώνιση του καθεστώτος διαπλοκής και κίνδυνοι για την Δημοκρατία μέσω του διαγωνισμού για τον πάροχο ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό

Στις 30/6/2013 πρόκειται να προκηρυχθεί με το καθεστώς της ανοιχτής δημοπρασίας διαγωνισμός για την ανάδειξη των παρόχων του ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου, στο πλαίσιο της πλήρους μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση.

Τα βήματα που ακολουθούνται στην διαδικασία της μετάβασης, όσο και το κείμενο του διαγωνισμού που βρίσκεται σε διαβούλευση, εγείρουν σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με τα επιδιωκόμενα από την Κυβέρνηση.

Ειδικότερα:

1. Η διαδικασία προχωρά με την ΕΡΤ σε καθεστώς δικαστικής και πολιτικής αμφισβήτησης, με την Κυβέρνηση να έχει αποπειραθεί ανεπιτυχώς να την κλείσει εν μια νυκτί. Και τούτο, μολονότι σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές, αλλά και τα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα, ο ρόλος της ΕΡΤ πρέπει να είναι προεξάρχων και πρωταρχικός στον καταμερισμό των συχνοτήτων, στον οποίο πρέπει να έχει λόγο και συμμετοχή. Τούτο προδήλως παρεμποδίζεται από την κατάργηση της νόμιμης εκπροσώπησής της αλλά και από την αμφισβήτηση του νομικού καθεστώτος των εργαζομένων της.

2. Γίνεται διαγωνισμός για πάροχο δικτύου χωρίς να έχει γίνει καθορισμός των παρόχων ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, γεγονός αποτρεπτικό για κάθε σοβαρό ενδιαφερόμενο- επενδυτή, που θα θέλει να ξέρει ποιοι θα είναι οι πελάτες- δέκτες του δικτύου του.

3. Στο μεταξύ οι ιδιωτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, σε καθεστώς παράνομων διαδοχικών παρατάσεων των προσωρινών αδειών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ρυθμισθεί νόμιμα το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο. Εξάλλου, ενώ η νομοθεσία προβλέπει να αποδίδουν στο Κράτος το 2% των ακαθάριστων εσόδων τους για την χρήση των συχνοτήτων, που αποτελούν δημόσιο αγαθό, (Ν. 3592/2007), με αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις το 2% συρρικνώνεται στο 0,1%-0,2%, παρά τα προφανή και πρωτοφανή οφέλη που αποκομίζουν επί δεκαετίες οι άνω επιχειρήσεις από τη χρήση των συχνοτήτων και την διαφημιστική δαπάνη. Επιπλέον, ενώ ο Ν. 3845/2010 επιβάλλει φόρο 20% επί των διαφημιστικών εσόδων, η Κυβέρνηση προβαίνει σε διαρκείς χρονικές μεταθέσεις της καταβολής, με τροπολογίες σε άσχετα ν/σ, με τελευταία την ΠΝΠ της 31/12/2012, που μετέθεσε τον φόρο για το 2014, σε πλήρη αναντιστοιχία με τη ρητορεία περί αναγκαιότητας είσπραξης φόρων, αλλά και με τις φοροεπιδρομές που πραγματοποιούνται στους φτωχούς και αδύναμους πολίτες.

4. Το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση προβαίνει στην αδιανόητη και υπονομευτική για το δημόσιο συμφέρον αφαίρεση συχνοτήτων από την ΕΡΤ προς όφελος των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, γεγονός αυτοτελώς αντικείμενο στο Σύνταγμα. Η μείωση των συχνοτήτων της ΕΡΤ συνιστά ελεγκτέα ελάττωση της περιουσίας του Δημοσίου και ιδρύει ευθύνη εκείνων που την επιχειρούν.

5. Εξάλλου, το υπό διαβούλευση κείμενο ουσιαστικά προοιωνίζεται μια συρρικνωμένη ΕΡΤ, μακριά από τις τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως το HD, που απαιτεί μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων.

6. Το υπό διαβούλευση κείμενο προωθεί την ιδέα του ενός μοναδικού παρόχου δικτύου (αντί περισσότερων), με το επιχείρημα πως είναι πιο συμφέρουσα επένδυση!!! Με άλλα λόγια, επιχειρηματολογεί υπέρ του παρόχου και όχι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, που προφανώς εξυπηρετείται καλύτερα αν υπάρξουν περισσότεροι πάροχοι. Επί περισσοτέρων παρόχων, είναι πρόδηλο ότι και οικονομικό όφελος θα υπάρξει για το δημόσιο, αλλά και θα αποτραπεί η δημιουργία μονοπωλίου, με αντίστοιχο όφελος για τους πολίτες ως τηλεθεατές και καταναλωτές, ενώ θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στις εκπομπές.

7. Το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης (ολοκλήρωση 156 πομπών σε 12 μήνες) παρίσταται ανέφικτο, αν σκεφτεί κανείς τον χρόνο παραγγελίας - παράδοσης και τις δυσκολίες εγκατάστασης στις ελληνικές γεωγραφικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα ακόμη σημείο που λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επενδυτές και παραπέμπει σε φωτογραφική επιλογή παρόχου.

Συμπερασματικά, όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε έναν φωτογραφικό διαγωνισμό, με στόχο να αναλάβει το έργο η κοινοπραξία Digea, που έχουν δημιουργήσει οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί με στόχο τον πλήρη έλεγχο των ψηφιακών τηλεοπτικών εκπομπών. Σημειωτέον ότι ήδη εγείρονται σοβαρότατα ερωτηματικά για τον εσπευσμένο τρόπο με τον οποίο καταργήθηκε η πρόσβαση στο αναλογικό σήμα, το περασμένο καλοκαίρι, με δεδομένη και την τοποθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ερωτώνται, συνεπώς, οι κκ. Υπουργοί:

1. Πώς σκοπεύουν να διασφαλίσουν το δημοκρατικό αγαθό μίας ισχυρής δημόσιας τηλεόρασης, προχωρώντας στον διαγωνισμό ψηφιακού παρόχου δικτύου με την ΕΡΤ σε καθεστώς αμφισβήτησης και παρεμποδιζόμενη από την Κυβέρνηση να παρέμβει στην διαδικασία;

2. Πώς σκοπεύουν να εξασφαλίσουν την υποδομή για την ψηφιακή δημόσια τηλεόραση; Ποιος θα εγκαταστήσει τους πομπούς της; Πώς θα διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η ανεξαρτησία τους από ιδιωτικά συμφέροντα; Πως θα προχωρήσουν αυτά τα θέματα με την ΕΡΤ σε καθεστώς αμφισβήτησης και υπονόμευσης από την Κυβέρνηση;

3. Με βάση τις παρατηρήσεις 1 έως 6 του παραπάνω κειμένου, πώς διασφαλίζεται η αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού και το μέγιστο όφελος για το δημόσιο;

4. Τι σκοπεύει να πράξει η Κυβέρνηση και με ποιο χρονοδιάγραμμα ώστε να διευθετηθεί το απόλυτα άναρχο τηλεοπτικό τοπίο; Για ποιό λόγο δεν προχώρησε σε καθορισμό των παρόχων περιεχομένου πριν τον πάροχο δικτύου; Για ποιό λόγο διαιωνίζεται η παράνομη λειτουργία των ιδιωτικών σταθμών; Γιατί αναβάλλεται διαρκώς η απαίτηση από το δημόσιο των ποσών που οφείλονται τόσο για την χρήση συχνοτήτων όσο και για τα διαφημιστικά έσοδα;

5. Εξετάζει η κυβέρνηση την λύση της αναβολής του διαγωνισμού για τον πάροχο δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης για προφανείς λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτριος Παπαδημούλης

Νικόλαος Βούτσης

Ζωή Κωνσταντοπούλου