Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/06/2013

Απειλείται η λειτουργία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού λόγω των μνημονιακών περικοπών - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Υγείας

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού ιδρύθηκε το 1965 από το καθηγητή και μετέπειτα υπουργό υγείας Σπύρο Δοξιάδη, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

Υπήρξε πάντα πρωτοπόρο στην Ελλαδα σε όλο το φάσμα της σωματικής και ψυχικής υγείας και της κοινωνικής προστασίας του παιδιού. Σήμερα παρέχει εξαιρετικά εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας για το σύνολο του παιδικού πληθυσμού της χώρας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει έντονη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα

Από το 1973 το Ι.Υ.Π. εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών το οποίο προσφέρει δωρεάν σε κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα. Το Ινστιτούτο ασχολείται επίσης με τον Συγγενή Υποθυρεοειδισμό, την Φαινυλκετονουρία, την Γαλακτοζαιμία και την έλλειψη του ενζύμου αφυδρογονάση της 6 – φωσφορικής γλυκόζης (G6PD). Για το 2012 εξετάσθηκαν 102.000 παιδιά περίπου και εντοπίσθηκαν 177 παιδιά τα οποία αντιμετωπίσθηκαν με κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. Μη έγκαιρη διάγνωση των παραπάνω ασθενειών οδηγεί σε νοητική υστέρηση, ίκτερο-αιμόλυση κ.α.

Εξαιρετικά σημαντικές δραστηριότητες του ΙΥΠ αποτελούν η διερεύνηση, κλινική αντιμετώπιση και γενετική συμβουλευτική σε πλήθος σπανίων παθήσεων, γενετικών και κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων και αναπτυξιακών διαταραχών του μεταβολισμού των οστών. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες είναι μοναδικές στη χώρα μας (μοναδικό κέντρο διάγνωσης και αντιμετώπισης της Φαινυλκετονουρίας, κέντρο αναφοράς για τη νόσο Gaucher, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Orphanet κ.α.)

Παράλληλα στα πεδία της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής παιδιατρικής εφαρμόζονται πλήθος καινοτόμων δράσεων και πιλοτικών παρεμβάσεων μέσω της λειτουργίας πρότυπου Κέντρου Υγείας Παιδιού. Τομείς όπως η προαγωγή υγείας στα σχολεία, η προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, η αντιμετώπιση των μορφών βίας κατά των ανηλίκων αναπτύχθηκαν πρωτοποριακά μέσω του Κέντρου για τη μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των παιδιών. Επίσης το ΙΥΠ  είναι φορέας υλοποίησης τεσσάρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Σήμερα το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω των περικοπών στη χρηματοδότησή του από το Υπουργείο Υγείας. Αυτή τηv στιγμή οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για το 2013 έχουν μειωθεί κατά 35% σε σχέση με το 2011 και το Ινστιτούτο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές  υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές του, με αποτέλεσμα να καθίσταται ορατή η διακοπή των παρεχόμενων εξειδικευμένων υπηρεσιών του. Εχει καταθέσει από τις 18/4/2013 αίτημα έκτακτης επιχορήγησης ύψους 700.000 ευρώ προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. Επίσης στις 6/6/2013 έγινε εκ νέου αίτημα της έκτακτης επιχορήγησης, δεδομένου ότι από 1/7/2013 θα είναι αδύνατη η προμήθεια αντιδραστηρίων και κατά συνέπεια και η διενέργεια σημαντικών εξετάσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1.    Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να ενισχύσει άμεσα τη χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οφειλές του και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του; Είναι στις προθέσεις του η έγκριση του αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης;

2.    Γνωρίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία από τη διακοπή λειτουργίας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού;

3.    Υπάρχουν δημόσιοι φορείς που θα μπορούσαν απρόσκοπτα, με τους ίδιους όρους και την ίδια επάρκεια να αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες του ΙΥΠ σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Ξανθός

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Νίκος Μιχαλάκης

Βασίλης Κυριακάκης