Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/06/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: “Κατασκευή” υπεράριθμων εκπαιδευτικών που απορρυθμίζει τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου

Σε αδιέξοδο βρίσκονται εκατοντάδες εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων μετά την ανακοίνωση της φετινής εγκυκλίου (70607/Δ2/23-05-2013) για τον «υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014», η οποία «κατασκευάζει» υπεραρίθμους, ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και απορρυθμίζει τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου.

Η διαδικασία με την οποία κλήθηκαν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια να υπολογίσουν κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013, στηρίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, το οποίο ορίζει σαφώς, στο άρθρο 4 παρ. 3, ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, και στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης. Όλα αυτά καταστρατηγήθηκαν με ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα: Η εγκύκλιος 58733/Δ2/26-04-2013 ζητούσε από τους διευθυντές των μονάδων ΔΕ την καταχώρηση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αυξημένο κατά 2 ώρες μέχρι τις 2 Μαΐου 2013, χωρίς δυνατότητα παράτασης, ενώ ακόμη δεν είχε ψηφιστεί ο σχετικός νόμος που αύξησε το ωράριο των εκπαιδευτικών. Για του λόγου το αληθές, ο Ν. 4152/2013 παράγραφος Θ, υποπαρ. Θ2, 2α και 2β, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 9/5/13.
Η εγκύκλιος 70607/Δ2/23-05-2013 υπαγορεύει την συμπλήρωση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010, το οποίο αναφέρει ότι "για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών υπολογίζεται η τυχόν 2η ειδικότητα, η δυνατότητα διδασκαλίας με 2η ανάθεση". Όμως, η ίδια η εγκύκλιος αναιρεί λίγο παρακάτω αυτή την υπαγόρευση,  ότι «για τον προϋπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού ελήφθησαν υπόψη οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στην εκάστοτε σχολική μονάδα, οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε σχολική μονάδα με βάση τις πρώτες αναθέσεις μαθημάτων». Αυτό προφανώς καταστρατηγεί τον παραπάνω νόμο.

Η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία, και με όσα ορίζει το ΠΔ 50/1996 άρθρο 4, ήταν να υπολογίζονται οι οργανικές θέσεις με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας και τις ώρες της ομάδας σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα. Αυτό στη φετινή εγκύκλιο ανατρέπεται. Υπολογίστηκαν κενά και πλεονάσματα με τη διαίρεση του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων με το συνολικό αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων καθηγητών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Αυτό έγινε για πρώτη φορά, δεδομένου ότι μέχρι τώρα υπολογίζονταν τα κενά και πλεονάσματα ανά σχολείο, στη συνέχεια ανά ομάδα σχολείων και έπειτα ανά περιοχή μετάθεσης. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης, σε συνδυασμό με το αυξημένο διδακτικό ωράριο, ήταν να δοθούν ελάχιστα κενά προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήσεις για μετάθεση και, παράλληλα, διογκωμένα πλεονάσματα, για να οδηγηθούν σε υποχρεωτικές μετακινήσεις χιλιάδες εκπαιδευτικών που θα χαρακτηριστούν «ολικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν κυρίως συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως οι καθηγητές ΠΕ 19-20 Πληροφορικής, ΠΕ 05 Γαλλικής, ΠΕ 06 Αγγλικής, ΠΕ 07 Γερμανικής, ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 12.01 Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων-Τοπογράφων, ΠΕ 14.04 Γεωπονίας-Δασολογίας και Φυσ. Περιβάλλοντος, ΠΕ 18.10-11 Νοσηλευτικής και Μαιευτικής κ.α.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απρόσωπα νούμερα, που θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για υποχρεωτικές μετακινήσεις και απολύσεις.
Επειδή δεν είναι δυνατόν χιλιάδες καθηγητές να περιπλανώνται ανά την Ελλάδα, συντηρώντας σε πολλές περιπτώσεις 2 νοικοκυριά, όταν οι μισθοί, ως αποτέλεσμα των μνημονιακών νεοφιλελεύθερων πολιτικών, έχουν καταρρακωθεί.
Επειδή ο υπολογισμός των εκπαιδευτικών κενών έγινε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύψουν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και να προλειανθεί το έδαφος για την απόλυσή τους.
Επειδή η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών αποτελεί συνέχεια ενός οργανωμένου σχεδίου, που ξεκίνησε με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, συμπτύξεις τμημάτων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και περικοπές των λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία, και στοχεύει στη συρρίκνωση του αγαθού της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Γιατί δεν ακολούθησε τα οριζόμενα στο ΠΔ 50/1996 και στο Ν. 3848/2010, παρανομώντας κατʼ ουσία στην εφαρμογή της φετινής εγκυκλίου για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
2.    Προτίθεται έστω και τώρα να γίνει ο υπολογισμός κενών και πλεονασμάτων με βάση το διδακτικό ωράριο που ισχύει μέχρι σήμερα και με βάση τον ισχύοντα αριθμό μαθητών ανά αίθουσα, με δεδομένο ότι σε διαφορετική περίπτωση οδηγούνται σε υποχρεωτικές μεταθέσεις και απολύσεις χιλιάδες εκπαιδευτικοί και ως εκ τούτου επηρεάζεται δραματικά προς το χειρότερο η εκπαιδευτική λειτουργία;
3.    Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν ώστε να μην παρουσιαστεί αντίστοιχη αρρυθμία τα επόμενα σχολικά έτη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Αναστάσιος Κουράκης