Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
26/06/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σχετικά με τη σκανδαλώδη διαχείριση του προγράμματος «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση Πολιτισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου»

Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο Φορέας Παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών "Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών" (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. "Ε.Π.Ε.Κ.Α."), τελικός δικαιούχος στον άξονα προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του έργου «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση Πολιτισμού στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου», ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού στην περιφέρεια Β. Αιγαίου». Η προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη αρχαιολόγων, μουσειολόγων/μουσειοπαιδαγωγών, φυλάκων, εργατοτεχνιτών και καθαριστών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 4η Μαρτίου 2013. Για το Βόρειο Αιγαίο η πρόσκληση είχε στόχο την πρόσληψη μέσω της κοινωφελούς απασχόλησης συνολικά 87 νέων ηλικίας έως 35 ετών και συγκεκριμένα αφορούσε σε 6 θέσεις στη Λήμνο, 4 στη Σάμο, 59 στη Λέσβο και 18 στη Χίο.

Με το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, καταρτίστηκε ο πίνακας προσληπτέων ανά νησί της περιφέρειας Β. Αιγαίου και ο φορέας προέβη σε υπογραφή συμβάσεων, αντίγραφο των οποίων δεν δόθηκε στους "ωφελούμενους" σύμφωνα με καταγγελίες. Μετά από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας από τον ΑΣΕΠ και την εκδίκαση υποβληθεισών ενστάσεων, εντοπίσθηκαν συνολικά 36 παράτυπες αξιολογήσεις σε σύνολο 87, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να κληθεί ο φορέας υλοποίησης ΕΠΕΚΑ να αναμορφώσει τους τελικούς πίνακες και να τους αποστείλει εκ νέου στον ΑΣΕΠ. Ως εκ τούτου, έμειναν εκτός προσλήψεων άτομα τα οποία είχαν υπογράψει τη σύμβαση, τα οποία ουδέποτε κλήθηκαν στις θέσεις για τις οποίες υπέγραψαν. Συγχρόνως δε, ο δεύτερος πίνακας που καταρτίστηκε δεν αφορούσε στο σύνολο των θέσεων αλλά σε μέρος αυτών, ενώ παραμένει άγνωστο πότε και πώς θα καλυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις. Παρόλη την ανάληψη καθηκόντων των προσληπτέων του δεύτερου πίνακα στις 20 Ιουνίου, λόγω των μειωμένων προσλήψεων εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, τη στιγμή που υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι οι οποίοι παραμένουν κλειστοί λόγω ακριβώς αυτής της έλλειψης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο οποίο προβλέπονταν 10 θέσεις απασχόλησης και καλύφθηκαν μόλις 2.

Παρόμοια προβλήματα με αυτά που περιγράφονται παραπάνω έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα σχεδόν στο σύνολο των προσλήψεων που μεσάζοντες έχουν αναλάβει με αδιαφανείς διαδικασίες ΜΚΟ. Επιπλέον, παρά τον έλεγχο νομιμότητας από τον ΑΣΕΠ, στην πραγματικότητα είναι αδύνατον να ελεγχθεί η διαδικασία, όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ κ. Βέης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πριν δύο χρόνια. Τότε 10 βουλευτές της ΝΔ (ανάμεσά τους και ο σημερινός Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης) κατηγορούσαν το ΠΑΣΟΚ για απουσία αξιοκρατίας στον τρόπο επιλογής των ανέργων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σήμερα που οι δυο σας συγκυβερνάτε, δεν μπορεί παρά να υποθέσει κανείς ότι επιμένετε στο συγκεκριμένο μοντέλο ακριβώς για τα πελατειακά του χαρακτηριστικά, ώστε να συντηρείτε μια στρατιά ομήρων εύκολα χειραγωγήσιμων και πολιτικά εκμεταλλεύσιμων.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είμαστε κάθετα αντίθετη σε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς "ενοικίασης" εργαζομένων, καθώς και στο γεγονός ότι χρησιμοποιείτε ως όχημα νομιμοποίησης τον ΑΣΕΠ σε διαδικασίες που μόνο αξιοκρατικές και διαφανείς δεν είναι.

Επειδή, όμως, θεωρούμε ότι οφείλετε μια εξήγηση στους δεκάδες νέους που πληττόμενοι από την ανεργία, που η δική σας πολιτική δημιουργεί, ήλπισαν σε μία θέση εργασίας μόνο και μόνο για να δουν τις ελπίδες τους να διαψεύδονται με το χειρότερο τρόπο

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Με ποια κριτήρια επιλέγονται ΜΚΟ να προσλάβουν για λογαριασμό τρίτου εργαζόμενους, από τη στιγμή που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι στο σύνολό τους το προσωπικό τους δεν έχει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία για κάτι τέτοιο;

2.    Πώς ελέγχεουν τη διαφάνεια στην πρόσληψη των ανέργων στα προγράμματα, από τη στιγμή που διά στόματος του κ. Βέη ο ΑΣΕΠ δεν μπορεί να προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας;

3.    Από τη στιγμή που κάθε θέση εργασίας μεταφράζεται σε "μεσιτικά" οφέλη για τη ΜΚΟ, γιατί δεν είναι δυνατόν να συναφθούν απευθείας συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου έστω και ορισμένου χρόνου μεταξύ του εργαζόμενου και της υπηρεσίας στην οποία θα απασχοληθεί, ώστε το ποσό αυτό που δίνεται στη ΜΚΟ να ενταχθεί στο μισθό του;

4.    Στην πρόσκληση με αριθμ 33/ΑΠ 17045/οικ.06.1302/Ημ. 24/5/2011 στις υποχρεώσεις του τελικού δικαιούχου υλοποίησης (παράγραφος 6) ορίζεται μεταξύ άλλων: «η παρέκκλιση σε ποσοστό 2% και άνω επιφέρει απένταξη των έμμεσων δαπανών του δικαιούχου». Με δεδομένο ότι από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ από τις συνολικά 87 θέσεις απασχόλησης εντοπίσθηκαν συνολικά 36 παράτυπες μοριοδοτήσεις, επομένως πρόκειται για παρέκκλιση άνω του 40%, ερωτώνται αν θα προχωρήσουν στην περικοπή των έμμεσων δαπανών του φορέα υλοποίησης.

Παρακαλούμε να μας καταθέσουν τις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι υπηρεσίες πολιτισμού με τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. "Ε.Π.Ε.Κ.Α." οι οποίες καταδεικνύουν τόσο τις υποχρεώσεις του δεύτερου όσο και τα ποσά ανά θέση εργασίας που λαμβάνει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Γιάννης Ζερδελής

Δημήτρης Στρατούλης

Τάσος Κουράκης

Αγνή Καλογερή