Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/07/2013

Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της αεροπορικής εξυπηρέτησης των κατοίκων της Καρπάθου και της Κάσου με τον καθορισμό αεροπορικών ναύλων σε προσιτά επίπεδα και το λειτουργικό σχεδιασμό των δρομολογίων - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων - Οικονομικών

Η λειτουργία των κρατικών αερολιμένων Καρπάθου και Κάσου, είναι μια σημαντική δημόσια υπηρεσία που παρέχεται στους κατοίκους και στους επισκέπτες των δύο ακριτικών νησιών. Εκτός από το ρόλο τους σαν μια συγκοινωνιακή πύλη για τη μεταφορά επιβατών και αγαθών, η σωστή λειτουργία των αερολιμενικών υποδομών έχει συνολική θετική οικονομική επίδραση στην τοπική κοινωνία. Έτσι, συνδυαστικά, οι αερομεταφορές, συμβάλλουν σημαντικά στην άρση της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών και εξασφαλίζουν την σύνδεση τους με την πρωτεύουσα του νομού και την ηπειρωτική χώρα.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του συστήματος αερομεταφορών, οι αεροπορικές ʽάγονεςʼ γραμμές, επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Οι υπηρεσίες αυτές, παρέχονται από αερομεταφορέα που επιλέγεται με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Η κάλυψη όμως, των ʽάγονων γραμμώνʼ προς τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας γίνεται ουσιαστικά μόνο από μια αεροπορική εταιρεία, καθώς οι δύο εταιρείες που λειτουργούν στη χώρα, έχουν δημιουργήσει ένα άτυπο «καρτέλ», μοιράζοντας τις περιοχές γεωγραφικά στη βάση των δικών τους σχεδιασμών και όχι λειτουργώντας αντισταθμιστικά της γεωγραφικής απομόνωσης των νησιών.

Όμως, παρά τις επιδοτήσεις, χωρίς τεκμηρίωση και εξηγήσεις, οι αεροπορικοί ναύλοι για τις πτήσεις που εξυπηρετούν τα δύο νησιά (Κάρπαθο και Κάσο), συνεχίζουν να είναι υψηλοί και οι στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, με την εταιρεία να καθορίζει επί της ουσίας τους κανόνες και τους όρους εκμετάλλευσης των τοπικών γραμμών, δημιουργούν εύλογα μια έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Καρπάθου και της Κάσου για τυχόν περαιτέρω αυξήσεις (ήδη το κόστος μετάβασης ενός κατοίκου της Καρπάθου ή της Κάσου στην Αθήνα, ξεπερνά τα 220 ευρώ). Την κατάσταση επιβαρύνει, η παροχή του ελάχιστου δυνατού επιπέδου στις υπηρεσίες, οι μη λειτουργικά σχεδιασμένες πτήσεις, που γίνονται με μικρά αεροσκάφη και δεν επαρκούν τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και η έλλειψη ενός συνδυασμένου συστήματος μεταφορών στη νησιωτική χώρα, που να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Δωδεκανήσου.

Επειδή, η πρόσφατη γνωμοδότηση της ΕΕ (COM 2012/C 299/10) και επιστημονικές μελέτες τεκμηριώνουν ότι, οι μικροί αερολιμένες δεν είναι εμπορικά βιώσιμοι και απαιτούν δημόσια χρηματοδότηση και ταυτόχρονα, ότι οι συνολικές (άμεσες, έμμεσες και προκληθείσες) οικονομικές επιδράσεις των αερολιμένων στο παραγόμενο προϊόν και στην ανάπτυξη μιας περιοχής είναι σημαντικές.

Επειδή, η αεροπορική συγκοινωνία των νήσων Καρπάθου και Κάσου, είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία των ακριτικών νησιών, τη στιγμή μάλιστα που η νησιωτική χώρα βιώνει τα αποτελέσματα της μνημονιακής πολιτικής και η συγκοινωνιακή επικοινωνία – εδαφική συνέχεια με την ηπειρωτική χώρα και τα μεγαλύτερα νησιά είναι απαραίτητη για την μείωση της απομόνωσης και την κοινωνική συνοχή.

Επειδή, είναι επιτακτική ανάγκη ο σεβασμός στην ακρίβεια εκτέλεσης των δρομολογίων τη στιγμή που τα νησιά είναι άμεσα εξαρτημένα από τις αερομεταφορές.

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1.    Προτίθενται να προβούν σε ελέγχους για την διαμόρφωση των τιμών των

αεροπορικών ναύλων με προέλευση/προορισμό από/τους αερολιμένες Καρπάθου και Κάσου;

2.    Με ποιους ακριβώς όρους ανατέθηκαν οι συγκεκριμένες γραμμές στην αεροπορική εταιρεία; Σε ποιά μελέτη και με ποιά κριτήρια βασίζεται η κοστολόγηση του εισιτηρίου και ο σχεδιασμός των αερομεταφορικών υπηρεσιών προς τους αερολιμένες Καρπάθου και Κάσου; Έχουν ληφθεί υπόψη πρακτικές τιμολόγησης μεταφορικού ισοδύναμου σε άλλες αντίστοιχες γραμμές (νησιωτικών περιοχών) στην ΕΕ;

3.    Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για συνδυασμένες μεταφορές και με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τις νησιωτικές τοπικές κοινωνίες και για τον ορθολογικό προγραμματισμό των δρομολογίων που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάβαση και την επικοινωνία των κατοίκων της Καρπάθου και της Κάσου με τη Ρόδο και με την Αθήνα;

4.    Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις νέες δρομολογήσεις στη βάση των ολιγο-μονοπωλιακών συνθηκών στις αεροπορικές εταιρείες στις ʽάγονεςʼ νησιωτικές γραμμές και με ποια κριτήρια θα αποφασιστούν οι νέες συμβάσεις; 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Δημήτριος Γάκης

Γιώργος Σταθάκης