Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/07/2013

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων στις παρόχθιες ζώνες και τα ύδατα της Τριχωνίδας - Ερώτηση Γ.Βαρεμένου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης

Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες φορέων της ευρύτερης περιοχής, τα σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου και το αποκαλυπτικό φωτογραφικό υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, η παράνομη απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων στην παρόχθια ζώνη της Τριχωνίδας συνεχίζεται ανεξέλεγκτη. Δεκάδες σημεία της έχουν μετατραπεί σε χωματερές που δέχονται σταθερά όγκους απορριμμάτων -από απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, έως υλικά συσκευασίας, παλαιά έπιπλα, οργανικά οικιακά αλλά και ιατρικά απόβλητα.

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση μεγεθύνεται από τα στραγγίσματα που διαρρέουν στα ευαίσθητα υγροτοπικά συστήματα της λίμνης, όσο και από τους τοξικούς αέριους ρύπους που παράγονται από την καύση των απορριμμάτων, η οποία, επίσης παρανόμως, χρησιμοποιείται ως μέθοδος περιορισμού του όγκου τους. Είναι ευρύτερα γνωστό, εξάλλου, ότι ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα από ελαιοτριβεία και άλλες μεταποιητικές μονάδες της περιοχής διατίθενται απευθείας στη λίμνη ή μέσω των χειμάρρων που καταλήγουν σε αυτήν.

Επειδή η Τριχωνίδα είναι η μεγαλύτερη σε έκταση φυσική λίμνη της χώρας, με μεγάλη οικολογική, αισθητική και παραγωγική αξία, με σημαντικούς και ιδιαίτερα ευαίσθητους οικοτόπους όπως οι ασβεστούχοι βάλτοι στη νότια πλευρά της, και με πλούσια βιοποικιλότητα που περιλαμβάνει 20 είδη ψαριών και περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ορισμένα από τα οποία εξαιρετικά σπάνια,

Επειδή, ως ενιαίο οικοσύστημα με τη λίμνη Λυσιμαχεία, έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 (με κωδικό GR 2310009) ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης για την ορνιθοπανίδα και οικότοπος προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (οδηγία 92/43/ΕΚ), με συνολική προστατευόμενη περιοχή 14.279,8 εκταρίων,

Επειδή η παρούσα κατάσταση υποβαθμίζει αισθητικά τη λίμνη και την παρόχθια περιοχή της και απειλεί τις ευαίσθητες ισορροπίες του οικοσυστήματος, δημιουργώντας κινδύνους για τη διατήρηση της  βιοποικιλότητάς της αλλά και για την υγιεινή και ασφάλεια του πληθυσμού, καθώς τα ύδατά της, εκτός των άλλων, εξασφαλίζουν την ύδρευση της περιοχής,

Επειδή, τέλος, η Τριχωνίδα, αν και η μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, δεν υπάγεται σε φορέα διαχείρισης και οι μόνες δράσεις προστασίας του οικοσυστήματος και ευαισθητοποίησης των πολιτών πραγματοποιούνται από την Εταιρεία Προστασίας Τριχωνίδας, κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Life, ενώ οι όποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η συνεχιζόμενη παράνομη και ρυπογόνος εναπόθεση αποβλήτων και αδρανών υλικών περιμετρικά της λίμνης Τριχωνίδας;

2. Ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παράνομη διάθεση στη λίμνη ή μέσω των χειμάρρων που καταλήγουν σʼ αυτήν, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων από μεταποιητικές μονάδες της περιοχής;

3. Ποια μέτρα, γενικότερα, προτίθενται να λάβουν για την προστασία του σημαντικού αυτού οικοσυστήματος, στο πλαίσιο της ευθύνης που φέρουν δεδομένου του καθεστώτος προστασίας του; Προτίθενται να ενισχύσουν την προστασία αυτή, υπάγοντας τη λίμνη σε Φορέα Διαχείρισης που θα αναλάβει τις δράσεις προστασίας της και την ευαισθητοποίηση των πολιτών με βάση συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Βαρεμένος