Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/07/2013

Η συγχώνευση των δικτύων της WIND και της VODAFONE βάζει σε μεγάλο κίνδυνο θέσεις εργασίας, μισθούς, συλλογικές συμβάσεις και συνθήκες εργασίας των εργαζομένων τους - Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Το τελευταίο διάστημα η Διεύθυνση Τεχνολογίας της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ σε συνεργασία με την αντίστοιχη Διεύθυνση της WIND βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις  προκειμένου να συμφωνήσουν στην υλοποίηση του λεγόμενου Network Sharing. Πρόκειται για ένα έργο που προβλέπει την συνεγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων των δύο εταιριών σε όλο το δίκτυο πλην των μεγάλων αστικών κέντρων. Η Διοίκηση προβάλει ως στόχο του έργου την μείωση του λειτουργικού κόστους (μισθώματα, γεννήτριες κλπ).

Με πρόσχημα την υλοποίηση του έργου η Διοίκηση σχεδιάζει την ίδρυση μιας νέας εταιρίας, στην οποία θα κληθεί να μετακινηθεί σημαντικό μέρος των εργαζομένων στις Διευθύνσεις Τεχνολογίας των δύο εταιριών, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για τους εργαζόμενους στα τμήματα Radio Systems, Transmission και Network Deployment & Operations, ενώ διερευνάται η πιθανή συμμετοχή και άλλων τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νέα εταιρία θα είναι μια πλήρως ανεξάρτητη νομική οντότητα και όχι θυγατρική των VODAFONE και WIND.

Στα επίμονα ερωτήματα των εργαζομένων προς την Διεύθυνση Τεχνολογίας, για ποιο λόγο δεν μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο με την συνεργασία των εργαζομένων της VODAFONE και της WIND αλλά απαιτείται η μεταφορά τους σε μια νέα εταιρία, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν προσχηματικές όπως για παράδειγμα ότι «δεν μπορούν να γίνονται διαρκώς τηλεφωνήματα και meetings». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια ακόμη υπεργολαβία-outsourcing η οποία εν προκειμένω αφορά έναν καθοριστικό τομέα του έργου της εταιρίας, την Τεχνική Διεύθυνση.

 Η ίδρυση της νέας εταιρίας και η μεταφορά των τεχνικών εργαζομένων εκεί δεν υπαγορεύεται από την ανάγκη υλοποίησης του έργου, αλλά αποσκοπεί στο να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προσδοκά η εργοδοσία από το outsourcing, που βέβαια θα επιφέρει όλες τις οδυνηρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με αντίστοιχες διαδικασίες (Kintec, IBM, HOL κλπ) καθώς οι εργαζόμενοι που θα κληθούν να μεταφερθούν στη νέα εταιρία δεν θα καλύπτονται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς θα πρέπει να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις που συνεπάγονται νέες μειώσεις μισθών, κατάργηση επιδομάτων, επέκταση ωραρίου κλπ. Επιπλέον, στη νέα εταιρία δεν θα υπάρχει μορφή συλλογικής εκπροσώπησης αφού δεν υπάρχει σωματείο με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται διαρκώς εκτεθειμένοι χωρίς δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων,

Επιπλέον, η ίδρυση της νέας εταιρίας θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των υφιστάμενων διαιρέσεων μεταξύ των εργαζομένων και των διαφορετικών εργασιακών σχέσεων που υφίστανται μεταξύ τους ενώ θα υπάρξουν πιέσει στους εργαζόμενους της VODAFONE για επιδείνωση των όρων εργασίας στα «πρότυπα» της εργολαβικής νέας εταιρίας.

Επειδή, οποιοδήποτε έργο μπορεί να υλοποιηθεί από το προσωπικό των εταιριών VODAFONE-WIND χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνεργάζονται καθημερινά τόσο σε μεμονωμένα θέματα όσο και σε πολλά κοινά projects που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Collocation, Common Transmission κα).

Επειδή, το λεγόμενο “sharing” αφορά τουλάχιστον 300 τεχνικούς εργαζόμενους με επιπτώσεις στο σύνολο σχεδόν 2.700 εργαζόμενων των δυο εταιριών και των οικογενειών τους και παρότι ο κλάδος της κινητής βρέθηκε για χρόνια στην αιχμή της κερδοφορίας, οι συγκεκριμένες εταιρίες έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μαζικές απολύσεις και μειώσεις προσωπικού και σε διαρκείς προσπάθειες υπονόμευσης των συλλογικών συμβάσεων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ερωτώνται ο κ.κ. Υπουργοί:

Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι σε WIND και VODAFONE, με την εμπειρία και εξειδίκευσή τους, μπορούν να εγγυηθούν τεχνικά κάθε εργασία, χωρίς «νέες εταιρίες» και κατάργηση δικαιωμάτων, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν προκειμένου να μην προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης της νέας εταιρίας, που το μόνο που θα έργο που θα επιτελέσει είναι η νέα υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων;

Παρακαλούμε όπως μας εγχειρίσετε την έκθεση που κατατέθηκε από τις διοικήσεις των δυο εταιρειών WIND και VODAFONE στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου για την υλοποίηση του Network Sharing και την ίδρυση νέας εταιρείας για το σκοπό αυτό.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Λαφαζάνης Παναγιώτης

Καραγιαννίδης Χρήστος

Μπάρκας Κώστας

Μπόλαρη Μαρία

Σταθάς Γιάννης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Μητρόπουλος Αλέξης

Γάκης Δημήτρης

Διαμαντόπουλος Βαγγέλης