Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/07/2013

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ προς τους Υπουργούς Τουρισμού - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Στο Σχέδιο Νόμου «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Τουρισμού που βρίσκεται σε συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, και συγκεκριμένα στο άρθρο 14, προβλέπεται η μεταφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του ν 4002/2011 από τον υπό αναδιάρθρωση ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού

Σύμφωνα με τον νόμο 4002/11, η ΕΥΠΑΤΕ λειτουργεί ως «υπηρεσία μιας στάσης» για τη διαχείριση και αδειοδότηση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων. Πρόκειται κατά συνέπεια, για μια εξαιρετικά ευαίσθητη και αυξημένων απαιτήσεων υπηρεσία, η οποία, όπως ανέφερε και η αρμόδια υπουργός στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων στις 2/7/13, «επεξεργάζεται και υποβοηθά τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και άρα προωθεί την ανάπτυξη»

Σύμφωνα με το αρθρο12 του ν 4002/11, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 148 του ν 4070/2012, η ΕΥΠΑΤΕ στελεχώνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με αποσπάσεις ή μετατάξεις. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αυτή η διάταξη της κατά παρέκκλισης διαδικασίας μπήκε ώστε η διοίκηση να έχει την ευχέρεια να στελεχώσει μια πολύ σημαντική για την τουριστική ανάπτυξη υπηρεσία, με αυξημένα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, αλλά διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα ακόμη παράθυρο για την εξασφάλιση των «δικών σας παιδιών», αλλά και για τη δημιουργία μιας τελείως ελεγχόμενης υπηρεσίας αδειοδότησης.

Με την με αριθ. πρωτ 501627/31-10-12 ο ΕΟΤ προκήρυξε την πλήρωση 28 θέσεων για την στελέχωση της ΕΥΠΑΤΕ με αποσπάσεις ή μετατάξεις.

Με την με αριθ. πρωτ. 501139/25-6-13 απόφαση του Γ.Γ ΕΟΤ Π. Λειβαδα, έγινε η τοποθέτηση προϊσταμένης στην Ειδική Υπηρεσία, χωρίς εσωτερική προκήρυξη ή κάποια διαδικασία κρίσης. Στη συνέχεια με την με αριθ. πρωτ. 501140/25-6-13 απόφαση του Γ.Γ ΕΟΤ έγινε η στελέχωση με μετακίνηση και τοποθέτηση 7 υπαλλήλων του ΕΟΤ, επίσης χωρίς κάποια διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης .

Αποτέλεσμα της όλης αυτής διαδικασίας, είναι η υπηρεσία να στελεχωθεί από γνωστά στελέχη της ΔΑΚΕ, πρώην και νυν συνδικαλιστές της και προσκείμενους σʼ αυτήν, ώστε με τον τρόπο αυτό να επιτευχθεί η  «διάσωση» ημετέρων σε έναν οργανισμό υπό «αναδιάρθρωση» , όπου τμήμα του προσωπικού απειλείται με απόλυση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Με ποια κριτήρια και με ποια διαδικασία έγινε η επιλογή τόσο της προϊσταμένης, όσο και των συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΕΟΤ για τη στελέχωση της ΕΥΠΑΤΕ; Γιατί δεν εξασφαλίστηκε ότι θα επιλέγουν αυτοί με τα περισσότερα αντικειμενικά προσόντα με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες κρίσης σε μια υπηρεσία αυξημένων απαιτήσεων;

2) Με δεδομένο ότι ο ΕΟΤ βρίσκεται υπό αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή και κατάργηση, με πρόβλεψη απομάκρυνσης ενός σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, που θα χαρακτηριστούν ως «πλεονάζον προσωπικό», γιατί την ίδια στιγμή προβλέπεται η στελέχωση των υπόλοιπων θέσεων της ΕΥΠΑΤΕ με αποσπάσεις ή μετατάξεις από άλλους μη σχετικούς με τον τουρισμό φορείς με τις διατάξεις του νόμου Παυλόπουλου; Δεν είναι τουλάχιστον προκλητικό να κινδυνεύουν να μείνουν μετέωροι υπάλληλοι με προϋπηρεσία και ειδίκευση σε θέματα τουρισμού, απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας διοίκησης, υπάλληλοι που έχουν εισαχθεί με διαγωνισμούς ή μέσω ΑΣΕΠ και να παίρνουν τη θέση τους, «ημέτεροι», οι οποίοι είχαν διοριστεί προηγουμένως, χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης (όπως είναι ο ΑΣΕΠ) σε ΔΕΚΟ και σε κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου;

3) Με δεδομένο ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε από τις εκθέσεις των αρμόδιων φορέων, οι υπηρεσίες αδειοδότησης είναι οι πλέον «επιρρεπείς» για την ανάπτυξη διαφθοράς, πώς θα πείσουν για την αποτελεσματικότητα αλλά και τη φερεγγυότητα αυτού του σημαντικού αδειοδοτικού φορέα, όταν από την ίδρυση και τη στελέχωσή του δεν ακολουθούνται διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες;   

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος

Μιχάλης Κριτσωτάκης