Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
05/07/2013

Κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των τμημάτων διδασκαλίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Προς τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών

Τα τμήματα διδασκαλίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη μονάδα απεξάρτησης και επανένταξης 18 ΑΝΩ, δημιουργήθηκαν το 2001. Λειτουργούσαν με το θεσμό της «ενισχυτικής διδασκαλίας» μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό.

Το 2010 δημιουργήθηκε το νομικό πλαίσιο για την λειτουργία των τμημάτων με τη σημερινή τους μορφή. Η διδασκαλία γίνεται από καθηγητές της Β/θμιας με υπερωριακή απασχόληση. Η επιλογή, η τοποθέτηση και ο τρόπος απασχόλησής βασίζεται στο ακόλουθο νομικό πλαίσιο:

Σύμφωνα με τη παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010  (ΦΕΚ 163/τΑ΄/21-09-2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις») εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και ρυθμίστηκαν θέματα που αφορούν στην απασχόληση των εκπαιδευτικών.

Με τη κοινή Υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. 153789/Γ7/ΦΕΚ 65/τΒ΄/28-1-2011 «Δημιουργία Σχολικών Τμημάτων Β/θμιας σε άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής επανένταξης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ και επιθυμούν να τελειώσουν το Γυμνάσιο και το Λύκειο» εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων Β/θμιας εκπαίδευσης σε χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ. Η οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων καθώς και ο τρόπος πρόσληψης και απασχόλησης των εκπαιδευτικών ανήκει στην αρμοδιότητα του ΥΠΔΒΜΘ, στη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας.

Με την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. 27677/Γ7/ΦΕΚ 507/τΒ΄/4-4-2011 «Οργάνωση και Λειτουργία Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μονάδα 18ΑΝΩ» και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 102706/Γ7/ΦΕΚ 2271/τΒ΄/12-10-2011, ορίστηκε πενταμελής επιτροπή εποπτείας των τμημάτων και επιλογής των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετά την επιλογή τους θα διατίθενται ή θα αποσπώνται στην μονάδα απεξάρτησης και θα τους ανατίθεται η εκπαίδευση ως υπερωριακή εργασία, υποχρεωτικά πέραν του ωραρίου τους.

Ακολούθησε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με Αρ. Πρωτ:   125010/Γ7/1-11-2011, του Τμήματος Β΄Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ) του ΥΠΔΒΜΘ, που καλούσε τους μόνιμους  εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης  να καταθέσουν αιτήσεις για να διδάξουν στα συγκεκριμένα τμήματα.

Μετά από προφορική συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας  πενταμελούς επιτροπής, έγινε η επιλογή 12 μόνιμων  εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας (4 ΠΕ02 Φιλόλογοι, 2 ΠΕ03 Μαθηματικοί, 2 ΠΕ04.01 Φυσικοί, 1 ΠΕ04.04 Βιολόγος, 2 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, 1 ΠΕ19 Πληροφορικής) για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στα προαναφερθέντα τμήματα με ανάθεση υπερωριακής εργασίας.

Μετά την παρακολούθηση ειδικού βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος, στελεχώθηκαν τα τμήματα διδασκαλίας της Μονάδας Απεξάρτησης «18ΑΝΩ»  για το σχολικό έτος 2011-12 και υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Συνολικά έγιναν σχεδόν 700 ώρες μαθημάτων.

Το εκπαιδευτικό αυτό έργο οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα καθώς 81 συνολικά θεραπευόμενοι της Μονάδας Απεξάρτησης «18ΑΝΩ» παρακολούθησαν τα μαθήματα των   τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου και των τμημάτων Πανελλαδικών εξετάσεων και συμμετείχαν στις αντίστοιχες  Απολυτήριες (Γυμνασίου και Λυκείου) και Πανελλαδικές εξετάσεις.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από θεραπευόμενους, για το παρόν σχολικό έτος  2012-13 τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2013 με 7 από τους 12 εκπαιδευτικούς, αναμένοντας την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των 5 κενών θέσεων. Μετά από αδικαιολόγητη αναβλητικότητα των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου και παρόλο που συστάθηκε νέα 5-μελής επιτροπή εποπτείας των τμημάτων και επιλογής των εκπαιδευτικών, με την Υ.Α. 45294/Γ7 της 3-4-2013, αυτή δεν συνεδρίασε ούτε και εξέδωσε καμία απόφαση μέχρι σήμερα.

Η σχολική χρονιά 2012-13 τελείωσε και δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια για την βεβαίωση του υπερωριακού έργου των εκπαιδευτικών, που προσεγγίζει τις 750 ώρες αλλά ούτε και για την έναρξη της διαδικασίας πληρωμής.

Επειδή η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι κρίσιμη στο συνολικό θεραπευτικό πρόγραμμα του 18 Άνω

Επειδή το γεγονός αυτό εκτός από την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου θέτει σε αμφιβολία την συμμετοχή τους στα τμήματα για το επόμενο σχολικό έτος, με ορατό τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επειδή η δαπάνη για το 2011 ύψους περίπου 35.000? είχε προβλεφθεί να καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0516 του ειδικού φορέα 182 του προϋπολογισμού των διευθύνσεων του ΥΠΠΔΒΜ, ενώ για τα επόμενα έτη η δαπάνη περίπου 40.000? θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς

Ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.    Τί προτίθεται να πράξει για την διασφάλιση της λειτουργίας των  τμημάτων διδασκαλίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μονάδας Απεξάρτησης του 18ΑΝΩ τη σχολική χρονιά 2013-14;

2.    Πώς προτίθεστε να τακτοποιήσετε τις εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από τη μη πληρωμή των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν την σχολική χρονιά 2012-13;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Μαντάς

Όλγα Γεροβασίλη

Τάσος Κουράκης

Ανδρέας Ξανθός

Θεανώ Φωτίου

Απόστολος Αλεξόπουλος

Μαρία Κανελλοπούλου

Αιχάν Καρά Γιουσούφ

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτης Κουρουμπλής