Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/07/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Δια της βίας λήψη γενετικού υλικού

Τον τελευταίο καιρό, στα πλαίσια προκαταρκτικών ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορούν γεγονότα στις «Σκουριές» και «Λάκκο Καρατζά» Χαλκιδικής, δεκάδες πολίτες έχουν προσαχθεί ή κληθεί ώστε να καταθέσουν δείγμα γενετικού υλικού στις Αστυνομικές Δ/νσεις Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις περιπτώσεις άρνησης, το δείγμα γενετικού υλικού αποσπάστηκε με την άσκηση βίας από τους αστυνομικούς υπαλλήλους.

Ο Δικηγορικός  Σύλλογος Θεσσαλονίκης και οι συνήγοροι υπεράσπισης, έχουν καταγγείλει επανειλημμένα τις παράνομες πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας, που στερούν από τους πολίτες συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Η παράνομη, δια της βίας, λήψη γενετικού υλικού εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια τρομοκράτησης της κοινωνίας της Χαλκιδικής του αντιτίθεται στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στην ποινικοποίηση του δίκαιου αγώνα των κατοίκων.

Επειδή το μέτρο αυτό, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 Α ΚΠΔ πρέπει να επιβάλλεται όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος ύποπτος έχει τελέσει κάποιο κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Η πρόβλεψη για την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων αξιώνει να έχει ήδη τελεσθεί κάποιο αδικήματα, κατά λογική δε ακολουθία να προκύπτει από τα υπάρχοντα στοιχεία ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος τέλεσε την πράξη. Οι σοβαρές ενδείξεις αποτελούν υψηλότερης βεβαιότητας διαβάθμιση σε σχέση προς τις αποχρώσες ή τις επαρκείς ενδείξεις.

Επειδή δε γεννάται, επομένως, καμία απολύτως αμφιβολία ότι το μέτρο εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβάλλεται έχει αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου σύμφωνα με το άρθρο 72 ΚΠΔ (Συμεωνίδου-Καστανίδου)

Επειδή περαιτέρω, το μέτρο πρέπει να θεωρηθεί ότι μπορεί να επιβάλλεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαπίστωση της ταυτότητας του δράστη, δηλαδή, όταν και μόνο όταν τα υπόλοιπα στοιχεία δεν επαρκούν για την διαπίστωση αυτή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται κατά πρώτον αν το μέτρο είναι πρόσφορο για τη διαπίστωση της ταυτότητας του δράστη και κατά δεύτερον εάν το μέτρο είναι το λιγότερο επαχθές (εάν δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά μέσα που να καθιστούν δυνατή την διακρίβωση του αδικήματος χωρίς να προσβάλλουν τόσο βαριά την προσωπικότητα του κατηγορουμένου).

Επειδή πρέπει επίσης, να κατοχυρώνεται το δικαίωμα ενημέρωσης του εξεταζομένου ως προς τη διαδικασία, τη μέθοδο, το σκοπό, την ανάγκη συναίνεσης και τις συνέπειες σε περίπτωση άρνησής του, καθώς και το δικαίωμα επανεξέτασης του δείγματος. Το διεξάγον την ανάλυση εργαστήριο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την ανακριτική αρχή, να τηρεί σύστημα ασφαλούς συλλογής και επεξεργασίας των δειγμάτων και να εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή τη ΓΓΕΤ.

Επειδή, η λήψη γενετικού υλικού δια της βίας – σωματικής ή ψυχολογικής – πολιτών στους οποίους δεν έχουν αποδοθεί κανενός είδους κατηγορίες είναι παράνομη, προσβάλει της αρχές της δημοκρατίας και καταπατά ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα,

Επειδή, η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί, κατ΄εξακολούθηση και κατά παράβαση της νομοθεσίας, βία ώστε να αποσπάσει δείγματα γενετικού υλικού

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.    Ποιος διατάσσει τις εν λόγω πρακτικές της ΕΛ.ΑΣ;

2.    Θα διερευνηθεί, και σε τί χρονικό πλαίσιο, το θέμα από τους αρμόδιους φορείς; Θα αποδοθούν ευθύνες;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν  και πότε, ώστε να διασφαλίσουν τη νομιμότητα και να προστατέψετε τα δικαιώματα των πολιτών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κατερίνα Ιγγλέζη

Ιωάννα Γαιτάνη

Βασίλης Κυριακάκης

Σταύρος Κοντονής

Ιωάννης Σταθάς

Μαρία Τριανταφύλλου

Σοφία Σακοράφα

Μαρία Ν. Διακάκη

Παναγιώτα Δριτσέλη

Έφη Γεωργοπούλου

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Μαρία Μπόλαρη

Λίτσα Αμμανατίδου