Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/07/2013

Κλείσιμο της Χημικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της νέας οργανωτικής δομής του Γενικού Χημείου του Κράτους και καθορισμού των νέων αρμοδιοτήτων του, προωθείται το κλείσιμο 15 Χημικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα, μεταξύ των οποίων της Χημικής υπηρεσίας του Ρεθύμνου και των Χανίων. Προβλέπεται μόνο η διατήρηση της Χημικής Υπηρεσίας του Ηρακλείου για όλη την Κρήτη αλλά και αυτή θα είναι υποβαθμισμένη, αφού από Διεύθυνση μετατρέπεται σε Τμήμα. Σημειωτέον ότι ήδη έχει κλείσει η Χημική Υπηρεσία του Αγ. Νικολάου, μετά τη συνταξιοδότηση του μοναδικού υπαλλήλου που υπηρετούσε.

Στη Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου ειδικότερα, εργάζονται μόλις 2 υπάλληλοι, ένας χημικός και η καθαρίστρια του κτιρίου, με ελάχιστο λειτουργικό κόστος που δεν υπερβαίνει το 5-10% του κόστους μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Η Υπηρεσία αυτή επιτελεί έργο μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, δραστηριοποιούμενη σε πολυάριθμους τομείς και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει επιστημονικά και εργαστηριακά άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως το Τελωνείο, την Διεύθυνση Υγείας, την Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Διεύθυνση Γεωργίας κλπ. Από το 2009 είναι από τις ελάχιστες υπηρεσίες σε επίπεδο χώρας που έχει αναλάβει την εξέταση περιβαλλοντικών δειγμάτων, νερών, λυμάτων και αποβλήτων από βιολογικούς καθαρισμούς, χοιροστασίων, τυροκομείων, ελαιουργείων, ΧΥΤΑ κλπ. Η περιβαλλοντική, υγειονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία αυτής της δραστηριότητας της Χημικής Υπηρεσίας για ένα Νομό όπως το Ρέθυμνο που στηρίζεται στη γεωργία-κτηνοτροφία και τον τουρισμό, είναι προφανής.

Επίσης, η Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου αναλαμβάνει την εξέταση δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών, ενώ συνεργάζεται με το Τελωνείο για θέματα ελέγχου σε εισαγωγές-εξαγωγές καυσίμων και οινοπνεύματος, στοιχείο πολύ σημαντικό καθώς η μεταξύ τους συνεργασία και συστέγαση συμβάλει στη καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Για παράδειγμα, επειδή υπάρχουν 1300 άμβυκες (καζάνια παραγωγής τσικουδιάς) σε όλο το νομό Ρεθύμνου, ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας της Χημικής Υπηρεσίας θα έχει σαν συνέπεια σε κάθε μεταβίβαση, επισκευή ή κατασκευή νέου λόγω καταστροφής του παλιού άμβυκα, να μεταφέρουν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τον άμβυκα στο Ηράκλειο για τον προβλεπόμενο έλεγχο-ογκομέτρηση (40-60 περιπτώσεις ετησίως). Επίσης, η Χημική Υπηρεσία του Ρεθύμνου πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους-ενημερώσεις των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και τουριστικών ειδών όσον αφορά τη διακίνηση παρανόμως εμφιαλωμένης τσικουδιάς. Ακόμη το Χημείο του κράτους στο Ρέθυμνο πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στην τοπική μονάδα ζυθοποιίας συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία της, γεγονός πολύ σημαντικό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη.

Η πολιτική συρρίκνωσης του Γενικού Χημείου του Κράτους που προωθείται στο όνομα του εξορθολογισμού του Δημόσιου Τομέα και τα λουκέτα στις Χημικές Υπηρεσίες της περιφέρειας, θα έχουν σημαντικότατες δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την τοπική ανάπτυξη. Θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην είσπραξη δασμών, φόρων, ΦΠΑ από καύσιμα και οινοπνευματώδη ποτά, ένα μεγάλο φάσμα ελέγχων θα καταργηθεί στην πράξη αφού οι δειγματίζουσες Υπηρεσίες (Διεύθυνση Υγείας, Αστυνομία, Διεύθυνση Ανάπτυξης) θα υποχρεωθούν σε μακρινές μεταφορές ευαίσθητων ή ευαλλοίωτων δειγμάτων, ενώ θα αυξηθεί το «κρυφό κόστος» λειτουργίας λόγω μετακινήσεων υπαλλήλων και συναλλασσομένων πολιτών, οδοιπορικών εξόδων κλπ.

Κατόπι των παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1.    Προτίθεται ο κ. Υπουργός να προχωρήσει στο κλείσιμο της Χημικής Υπηρεσίας του Ρεθύμνου, καθώς και της αντίστοιχης των Χανίων, παραβλέποντας τις οικονομικές και κοινωνικές  παρενέργειες;

2.    Εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών την προοπτική ενίσχυσης και αναβάθμισης όλων των Χημικών Υπηρεσιών της Κρήτης (συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας του Αγίου Νικολάου), την στελέχωση τους με το απαραίτητο προσωπικό και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εργαστηριακών τους υποδομών, προς  όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ξανθός Ανδρέας

Δερμιτζάκης Κώστας

Διακάκη Μαρία

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Σταθάκης Γιώργος