Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/07/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Αντισυνταγματική και απαράδεκτη η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για την άσκηση αρμοδιοτήτων των Επιθεωρητών Eργασίας

Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. 22994/09.07.2013 απόφαση του κ. Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σχετικά με την αμελλητί «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».

Αυτή η απόφαση εκδόθηκε κατʼ εξουσιοδότηση του Ν. 3996/2011, δηλαδή μετά από ένα κενό δύο χρόνων, κατά την διάρκεια των οποίων οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν είχαν την ευχέρεια να επιβάλουν κυρώσεις για άμεσα αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργοδοτών, με αποτέλεσμα να τις διαπιστώνουν αλλά να μην διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επιβολή της κύρωσης.

Χωρίς να δίνεται η δυνατότητα ούτε στους ελεγκτές να κρίνουν την ουσία της παράβασης αλλά ούτε και στις επιχειρήσεις να παράσχουν γραπτές εξηγήσεις, η εν λόγω Απόφαση καταργεί στην πράξη τον κοινωνικό ρόλο του Επιθεωρητή και ταυτόχρονα απαξιώνει πλήρως το ελεγκτικό έργο, επικεντρώνοντας στον τύπο και στην επουσιώδη επίδειξη έγγραφων στοιχείων.  Το θεσπιζόμενο με συνταγματική διάταξη (άρθρο 20 § 2 του Συντάγματος) δικαίωμα του διοικούμενου που συνίσταται ακριβώς στην «προηγούμενη», δηλαδή πριν από την έκδοση της εις βάρος του εκτελεστής πράξης, ακρόασης του από την αρμόδια Αρχή, ακυρώνεται από  την ίδια την ανωτέρω απόφαση και κατʼ επέκταση θέτει υπό αμφισβήτηση την νομιμότητα της σχετικής διαδικασίας του αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου.

Πρόκειται για μια άκρως αντισυνταγματική και απαράδεκτη απόφαση με στόχο την δήθεν ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ενώ στην πραγματικότητα εκείνο που επιβεβαιώνεται είναι η πλήρης απαξίωση των Επιθεωρητών Εργασίας και του έργου τους, ο υποβιβασμός του θεσμικού ρόλου τους και η απομείωση των μέσων και των εργαλείων άσκησης των καθηκόντων τους. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την οριστική πλέον «μετάλλαξη» του Σ.ΕΠ.Ε. από όργανο ελέγχου της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ή μάλλον καλύτερα, ότι απένειμε από αυτή μετά την μνημονιακή λαίλαπα των τριών τελευταίων χρόνων, σʼ ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό, χωρίς κανένα περαιτέρω θεσμικό ρόλο.

Έτσι, λοιπόν, ενώ επεκτείνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδυνάμωση και την συρρίκνωση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού του Σ.ΕΠ.Ε., παράλληλα με τον εξ ορισμού χαρακτηρισμό όλων των υπαλλήλων του ως οιονεί επιόρκων, στα πλαίσια του αυταρχικοποιημένου πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, οι Επιθεωρητές Εργασίας δεν έχουν μια ολοκληρωμένη προστασία ενάντια στην εργοδοτική βία και στον εκφοβισμό κατά τη διάρκεια των ελέγχων, όταν μάλιστα τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια αύξηση του αριθμού των καταγγελιών κατά αυτών.

Επειδή, το ζήτημα της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής απαιτεί ένα ολοκληρωμένο και εμπεριστατωμένο σχεδιασμό, ο οποίος προϋποθέτει την ενίσχυση και όχι την αποδυνάμωση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών,

Επειδή, η απαράδεκτη αυτή απόφαση του κ. Υφυπουργού Εργασίας υπονομεύει το έργο του ήδη  υποστελεχωμένου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε μια περίοδο, όπου γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διασφάλιση των εναπομεινάντων από την μνημονιακή κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Προτίθεται να αποσύρει το σχέδιο υπουργικής απόφασης, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα;

2.    Σκοπεύει να εκδώσει την προβλεπόμενη απόφαση με τέτοιο τρόπο, ώστε να δώσει ένα ακόμη εργαλείο στους επιθεωρητές να ενεργούν νόμιμα και αποτελεσματικά, συνεχίζοντας το δύσκολό τους έργο σε καιρούς κρίσης, έτσι ώστε να τους θωρακίζει να καταπολεμήσουν την εισφοροδιαφυγή  χωρίς να εμφανίζονται εξαιρέσεις σε κατηγορίες επιχειρήσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Σταθάς Γιάννης   

Χαραλαμπίδου Δέσποινα