Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/07/2013

Απάνθρωπη και ευθέως αντισυνταγματική η διάταξη για παρακράτηση των συντάξεων από τους χρονίως νοσηλευόμενους η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ίδια τους την επιβίωση - Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Προς τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Σ74/11/10-07-2013 κατεπείγουσα εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., με θέμα «Παρακράτηση ποσού σύνταξης περιθαλπομένων σε Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης και απόδοση αυτού στα Θεραπευτήρια. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 8 του ν. 3984/2011 και της αρ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.87101/27.7.2011 (ΦΕΚ1798/τ. Β΄/9.8.11) Υπουργικής Απόφασης», τίθεται σε εφαρμογή από την Κυβέρνηση ένα απάνθρωπο και παράνομο μέτρο που οδηγεί χρονίως πάσχοντες ασφαλισμένους να συμμετάσχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους, με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται η διάταξη του Ν.3984/2011 που παρέμενε ανενεργή, με την οποία ορίζεται παρακράτηση του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, που νοσηλεύονται μακροχρόνια σε θεραπευτήρια του Δημοσίου. Η απόφαση προβλέπει ότι: «οι περιθαλπόμενοι σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης, οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και για όσο χρονικό διάστημα αυτοί διαμένουν μόνιμα εντός των φορέων αυτών, συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους με ποσοστό επί της σύνταξης που λαμβάνουν.»

Η συμμετοχή αυτή καθορίζεται από την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση ως εξής:

α) για σύνταξη μέχρι 360 ευρώ, ποσοστό 40%,

β) για σύνταξη από 360,01 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ποσοστό 50%,

γ) για σύνταξη από 500,01 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ποσοστό 60%,

δ) για σύνταξη από 1.000,01 ευρώ μέχρι 1.500 ευρώ, ποσοστό 70% και

ε) για σύνταξη από 1.500,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 80%.

Το κυρίαρχο ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η Κυβέρνηση είναι με βάση ποιο νομικό έρεισμα παρακρατείται η σύνταξη, η παροχή δηλαδή που χορηγείται σε ασφαλισμένους στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και βάσει των εισφορών τους, για δαπάνες περίθαλψης, για τις οποίες όλοι οι συνταξιούχοι καταβάλλουν ποσοστό από τη σύνταξή τους (κρατήσεις ασθενείας)! Καλούνται λοιπόν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ήδη συνεισφέρει στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και των μηνιαίων κρατήσεων από τη σύνταξή τους, να πληρώσουν εκ νέου για τις ίδιες ακριβώς προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι μόνο απάνθρωπη, αλλά αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό στόχο των βάρβαρων, μνημονιακών πολιτικών: την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας.

Πέρα από ευθέως αντισυνταγματική η διάταξη αυτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την επιβίωση των ασφαλισμένων. Δεδομένου ότι η υπουργική απόφαση ορίζει δύο εναλλακτικές, δηλαδή είτε απόδοση του ποσού από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο ΝΠΔΔ είτε παρακράτηση απ' ευθείας από το ΝΠΔΔ, το ΙΚΑ έπειτα από συνεννόηση με το θεραπευτήριο, είτε θα χορηγεί στοιχεία με το καθαρό ποσό της σύνταξης, οπότε το θεραπευτήριο θα αναζητεί το αντίστοιχο ποσό απ' ευθείας από τον περιθαλπόμενο, είτε θα δίνει εντολή στη μηχανογράφηση για παρακράτηση του ποσού της σύνταξης και απόδοσής του στο θεραπευτήριο. Ως συνέπεια, ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ, καρκινοπαθής που επί χρόνια ταλαιπωρείται από την ασθένεια, με σύνταξη 501 ευρώ θα κληθεί να καταβάλει από τη σύνταξή του 300,6 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή θα καταβάλει ενοίκιο για το κρεβάτι ή το ράντζο, θα πληρώσει τα έξοδα νοσηλείας και φροντίδας αλλά και τη μάσκα οξυγόνου!

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1.    Με βάση ποιο νομικό έρεισμα «κατάσχεται» η σύνταξη, το εισόδημα δηλαδή ενός πολίτη, όπως είναι και ο μισθός, προκειμένου να αποδοθούν δαπάνες περίθαλψης, για τις οποίες μάλιστα γίνεται μηνιαία παρακράτηση από όλες τις συντάξεις, όλων των ασφαλιστικών οργανισμών;

2.    Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία προς τους χρόνια νοσηλευόμενους συνταξιούχους του ΙΚΑ, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών και με τις συγκεκριμένες αποφάσεις τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ίδια τους η επιβίωση;

3.    Με ποιους τρόπους σκοπεύουν να αναζητήσουν πόρους για την κάλυψη των ιδιαίτερων ιατροφαρμακευτικών αναγκών των χρονίως πασχόντων προκειμένου να προστατευθεί η ζωή και η υγεία τους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Δημήτρης Στρατούλης

Ανδρέας Ξανθός

Νίκος Μιχαλάκης

Γιάννης Ζερδελής

Παναγιώτα Δριτσέλη

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Μαρία Μπόλαρη

Κώστας Ζαχαριάς

Κωστής Δερμιτζάκης

Βασίλης Κυριακάκης

Ιωάννα Γαϊτάνη

Γιάννης Σταθάς

Θανάσης Πετράκος