Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
29/07/2013

Κατάθεση Τροπολογίας βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για Αποτέφρωση Σήμερα στο Σ/Ν ΥΠΕΚΑ για Αυθαίρετα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»

Θέμα: Δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές στις οποίες επιτρέπονται δραστηριότητες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής όχλησης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 της ΚΥΑ 20232/2010 (Β745/2010)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2006 επιτράπηκε και στην Ελλάδα με την ψήφιση του Νόμου 3448/2006, άρθρο 35 η αποτέφρωση των νεκρών. Ακολούθησε η δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 31/2009 και της ΚΥΑ 20232/2010. Εντούτοις δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της νομικής πρόβλεψης, καθώς μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί προβλήματα αφενός μεν τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι η ανεπάρκεια ικανού χώρου εντός των νεκροταφείων για την εγκατάσταση Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), ή ακόμη και νομικού, όπως μη νομίμως υφιστάμενα νεκροταφεία όπου, αν και οι Δήμαρχοι διάκεινται ευμενώς στην ίδρυση ΚΑΝ, υπάρχει τυπικό κώλυμα για την ίδρυση και εγκατάσταση αποτεφρωτηρίου.

Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι οι συγγενείς των θανόντων που επιθυμούν την αποτέφρωση να καταταλαιπωρούνται και να ξοδεύουν μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με άλλους συμπολίτες τους που επιλέγουν την ταφή, επειδή πρέπει να μεταφερθεί η σορός προς αποτέφρωση στο εξωτερικό, σε μια περίοδο μάλιστα που η οικονομική δυσπραγία των ελληνικών οικογενειών είναι τόσο μεγάλη που δεν αφήνει περιθώρια περαιτέρω καθυστερήσεων για την παροχή αυτής της εναλλακτικής οδού στη διαχείριση των θανόντων.

Η αποτέφρωση των νεκρών τυγχάνει σήμερα μεγάλης προτίμησης σε όλο τον κόσμο για πολλούς λόγους. Πέραν του ότι διασφαλίζει το δικαίωμα του καθενός να διαθέσει μετά θάνατον το σώμα του σύμφωνα με τις ιδεολογικές του αξίες και τα θρησκευτικά του πιστεύω, απαλλάσσει τις οικογένειες των νεκρών από την υποχρεωτική εκταφή της σορού, τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλεί η θέα των οστών ή η ατελής αποσύνθεση της σορού, απαλλάσσει από τα έξοδα κατασκευής και συντήρησης του τάφου, ενώ επιπλέον αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος (γης και υδροφόρου ορίζοντα) των νεκροταφείων, τα περισσότερα των οποίων είναι εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων και κορεσμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη Γαλλία η αποτέφρωση νεκρών επιτράπηκε με διάταγμα από το 1789, αλλά ρυθμίστηκε πληρέστερα με νόμο της 15ης Νοεμβρίου 1887. Στη Γερμανία διασφαλίζεται με έναν συνδυασμό διατάξεων ο σεβασμός στη βούληση του αποθανόντος και με νόμο του 1934 περί αποτέφρωσης των νεκρών εξισώνεται με την ταφή. Στην Ισπανία το θέμα ρυθμίστηκε το 1945 με τον νόμο περί θρησκευτικής ελευθερίας. Στη Βρετανία επιτρέπεται η αποτέφρωση των νεκρών με δικαστική απόφαση του 1884, ενώ σε πολλές χώρες, όπως η Ελβετία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Δανία, η καύση αποτελεί επιλογή για περισσότερους από το 50% των νεκρών.

Τα ΚΑΝ θεωρούνται δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (ΚΥΑ Β/745/2010) και κατατάσσονται στην Β κατηγορία.

Με την παρούσα πρόταση δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης ΚΑΝ σε περιοχές εντός σχεδίου όπου επιτρέπονται χαμηλής, μεσαίας και υψηλής όχλησης εγκαταστάσεις μετά από υπόδειξη του χώρου από τον οικείο Δήμο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 31/2009 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Κατ' εξαίρεση των εδαφίων «α» και «β» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή η δημιουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές στις οποίες επιτρέπονται δραστηριότητες χαμηλής, μεσαίας και υψηλής όχλησης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 της ΚΥΑ 20232/2010 (Β745/2010).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος».

Αθήνα, 29-07-2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Βούτσης Νίκος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμμανατίδου Λίτσα

Αποστόλου Βαγγέλης

Γελαλής Δημήτρης

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

Κουράκης Αναστάσιος

Συρμαλένιος Νίκος

Φωτίου Θεανώ