Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/07/2013

Ενώ η αδήλωτη εργασία συνεχώς αυξάνεται, η Κομισιόν θεωρεί ότι με 7 εκατομμύρια «ξεμπερδεύει»! Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή

Ενώ τα στοιχεία για την τραγική αύξηση της  ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα είναι αμείλικτα, η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει πράξει το καθήκον της, διαθέτοντας 7 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Επιχειρησιακού προγράμματος, με δικαιούχο το υποστελεχωμένο και παραγκωνισμένο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αυτό προκύπτει από απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου Laszlo Andor, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, σχετικά με το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα, το οποίο έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Στην ερώτησή του, ο Νίκος Χουντής αναφερόταν σε ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου και Ασφάλισης του ΙΚΑ, από τα οποία προέκυπτε ότι , «σε σύνολο 1.891 επιχειρήσεων με 7.959 εργαζόμενους, βρέθηκε ότι οι 979 εξ αυτών (ποσοστό 52%), απασχολούσε 2.295 ανασφάλιστους εργαζόμενους (ποσοστό 40,5%)», στοιχεία που επαληθεύονται και από σημερινά δημοσιεύματα, που δείχνουν νέα αύξηση της αδήλωτης εργασίας.

Ταυτόχρονα, τόνιζε ότι, «αιτία για τους μειωμένους ελέγχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελούν τόσο οι περικοπές προσωπικού όσο και η άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να χορηγήσει έξοδα κίνησης στους ελεγκτές» και ότι, «η διάλυση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί μία συνειδητή πολιτική επιλογή, που στοχεύει στην πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων».

Ο Νίκος Χουντής ζητούσε από την Κομισιόν να απαντήσει επιτέλους αν «Προτίθεται να λάβει άμεσα αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας; Αν ναι, ποια είναι αυτά; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που την εμποδίζουν».

Ο Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης, Laszlo Andor, στην απάντησή του, αναφέρει ότι «Η ΕΕ παρέχει βοήθεια στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ» (!!!) και επισημαίνει ότι, «η βοήθεια διατίθεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΠ HR) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και ειδικότερα στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης του ΕΠ HR «Αναβάθμιση των μηχανισμών για την παρακολούθηση της αδήλωτης εργασίας», δικαιούχος του οποίου είναι το Ελληνικό Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Συνεχίζοντας την απάντησή του και αντί να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις προθέσεις της Κομισιόν, ο κ. Andor σημειώνει ότι «η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαιτέρως με τη συγκέντρωση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών (!!) σε επίπεδο ΕΕ, των φορέων επιβολής του νόμου των κρατών μελών, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι φορολογικές αρχές και οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης, και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την πιο αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας».

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Laszlo Andor έχουν ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004906/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 117 του Κανονισμού

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα:    Αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας στην Ελλάδα

«Σε πρόσφατη έρευνα της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Ασφάλισης του ΙΚΑ, σε σύνολο 1.891 επιχειρήσεων με 7.959 εργαζόμενους, βρέθηκε ότι οι 979 εξ αυτών (ποσοστό 52%) απασχολούσαν 2.295 ανασφάλιστους εργαζόμενους (ποσοστό 40,5%).

Άλλα στοιχεία, που προέρχονται από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, δείχνουν ότι ο αριθμός των διενεργηθέντων ελέγχων, από 107.115 το 2009, μειώθηκε σε 46.370 το 2012, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, από 48.583 το 2009 σε 18.086 το 2012 (μείωση δηλαδή 67%).

Αιτία για τους μειωμένους ελέγχους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αποτελούν τόσο οι περικοπές προσωπικού όσο και η άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να χορηγήσει έξοδα κίνησης στους ελεγκτές.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι το μέγεθος της ανασφάλιστης εργασίας αλλά και οι απώλειες από εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία να είναι τεράστιες και βέβαια αδύνατο να προσδιοριστούν. Ταυτόχρονα, γίνονται όλο και συχνότερα τα φαινόμενα εργοδοτικής ασυδοσίας σε βάρος των ανασφάλιστων εργαζομένων, όσον αφορά τις αποδοχές τους, τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια εργασίας, τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, κλπ.

Με δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση και η τρόικα έχουν επιβάλει «δρακόντειους» νόμους σε βάρος της εργασίας (όπως η υπερφορολόγηση όσων εργάζονται, η δραματική μείωση των μισθών, η κατάργηση κοινωνικών παροχών και επιδομάτων, κλπ), ενώ δεν λαμβάνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, έχει παγιωθεί στην Ελλάδα η αντίληψη ότι η έλλειψη αποτελεσματικών μέτρων και η διάλυση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού αποτελεί μία συνειδητή πολιτική επιλογή, που στοχεύει στην πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να λάβει άμεσα αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να καταπολεμήσει το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας; Αν ναι, ποια είναι αυτά; Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι που την εμποδίζουν;»

Απάντηση του κ. Andor

εξ ονόματος της Επιτροπής

(27.6.2013)

«Η ΕΕ παρέχει βοήθεια στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα εν λόγω μέτρα ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ περίπου). Συγκεκριμένα, η βοήθεια διατίθεται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΠ HR) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και ειδικότερα στο πλαίσιο της συστημικής παρέμβασης του ΕΠ HR «Αναβάθμιση των μηχανισμών για την παρακολούθηση της αδήλωτης εργασίας». Ο δικαιούχος του εν λόγω προγράμματος είναι το Ελληνικό Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας («Σ.ΕΠ.Ε.»). Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των ελληνικών αρχών ένα σχέδιο δράσης που συνίσταται από 13 δράσεις που ήδη εφαρμόζεται.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαιτέρως με τη συγκέντρωση πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ, των φορέων επιβολής του νόμου των κρατών μελών, όπως οι επιθεωρήσεις εργασίας, οι φορολογικές αρχές και οι αρχές κοινωνικής ασφάλισης, και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την πιο αποτελεσματική και αποδοτική προσέγγιση για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.»

To Γραφείο Τύπου