Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
18/07/2013

Ερώτηση Χ.Καφαντάρη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: Υποβάθμιση και υποστελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) αποτελεί εθνική Αρχή Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Αποστολή της, σύμφωνα και με τον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, είναι "η αποτελεσματική και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία", που επιτυγχάνεται μέσω της παροχής κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων για τη βελτίωση της επίδοσης των φορέων εκμετάλλευσης και στην προώθηση της ορθής λειτουργίας που στηρίζεται στη διαφάνεια, την δικαιοσύνη και τη χρηστή διοίκηση.

Ο ρόλος της ΕΥΕΠ, πιο συγκεκριμένα, είναι:

•    Να διενεργεί τους ελέγχους για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών και

•    Να διενεργεί τους ελέγχους δραστηριοτήτων που συνεπάγονται καταστροφές του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είχε τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2004 και έως τώρα έχει καλυφθεί λιγότερο από το 15% μόλις των οργανικών θέσεων. Να σημειωθεί ότι αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μάλιστα σε έναν τομέα όπου είμαστε «πρωταθλητές» σε καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρά τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή, οι περί τους 50 όλοι κι όλοι υπάλληλοι έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 αυτοψίες σε ολόκληρη τη χώρα, από τις οποίες το 38,7% αφορά παραβάσεις βιομηχανικών μονάδων. Οι πολεοδομικές παραβάσεις, κυρίως σε ξενοδοχειακές μονάδες, αφορούν το 13,04%. Έχουν καταλογιστεί πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ, αλλά η είσπραξή τους γίνεται μέσω των εφοριών και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν η χώρα μας εφαρμόζει στην πράξη την κοινοτική επιταγή, σύμφωνα με την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι περισσότερες αυτοψίες και τα υψηλότερα πρόστιμα αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, για την οποία πολύ πρόσφατα εκδόθηκε καταδικαστική για την κυβέρνηση και για τη χώρα μας απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων από τη βιομηχανική ρύπανση.

Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αντί να δώσει λύση στα υπαρκτά προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, έχει αποφασίσει και στο νέο του οργανόγραμμα έχει ήδη υποβιβάσει την ειδική γραμματεία σε απλή υπηρεσία, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες εργασίας για τους ελάχιστους εργαζομένους.

Επειδή:

•    Οι μόνοι που θα επωφεληθούν στην πράξη από την προωθούμενη αλλαγή είναι οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντική υποβάθμιση,

•    Η συγκυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει με κάθε τρόπο τους "επενδυτές", επιβάλλει τη δραματική υποβάθμιση του περιβαλλοντικού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τις διαδικασίες fast track, την αντισυνταγματική εκχώρηση αδειοδοτικών και ελεγκτικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και σε επιμελητήρια, ενώ υποβαθμίζει και περιθωριοποιεί μέχρι ανυπαρξίας τον ήδη προβληματικό και ελλειμματικό ρόλο των δημόσιων σχετικών υπηρεσιών από τη Χαλκιδική ως την Κρήτη.

•    Τα οικοσυστήματα, η περιβαλλοντική νομοθεσία, το ίδιο το περιβάλλον εν τέλει, απειλούνται άμεσα στη χώρα μας από τις πολιτικές των μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Προτίθεται να κινήσει τις διαδικασίες πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων Επιθεωρητών Περιβάλλοντος;

2)    Θα σταματήσει την υποβάθμιση και την περιθωριοποίηση του ρόλου των δημόσιων υπηρεσιών με αδειοδοτικές και ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες;

H ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Καφαντάρη