Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
17/07/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Απαράδεκτη η διακοπή χορήγησης σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ λόγω του ότι λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα

Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ, οι οποίοι λαμβάνουν προνοιακό ή πάσης φύσεως αναπηρικό επίδομα, απαλλασσόμενο της φορολογίας βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διακοπή χορήγησης σύνταξης υπερηλίκων εξαιτίας διάταξης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου (ν.4093/12) και συγκεκριμένα της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 αφού μεταξύ των νέων προϋποθέσεων ορίζεται σύμφωνα με το σημείο  δ. Με την έκδοση της υπουργικής απόφασης, το Μάρτιο του 2013, όπως ορίζει η ανωτέρω διάταξη, ο ΟΓΑ εφαρμόζει τα νέα εισοδηματικό κριτήρια, στα οποίο συνυπολογίζεται  και πάσης φύσεως αναπηρικό/προνοιακό επίδομα, με αποτέλεσμα της διακοπή χορήγησης της σύνταξης υπερηλίκων που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση.

 Η κατάργηση όμως της πενιχρής αυτής σύνταξης που έδινε μια μικρή οικονομική ανάσα σε συμπολίτες μας που ανήκουν στην τρίτη ηλικία και είναι άτομα με αναπηρία τους αφαιρεί και το δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω του ΟΓΑ. Ιδιαίτερο πρόβλημα θα παρουσιαστεί σε ανασφάλιστους υπερήλικες που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, αφού είναι γνωστό ότι οι αιμοκαθαρόμενοι που έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω βιβλιαρίου απορίας αναγκάζονται να αναζητούν κάθε 2 ημέρες εφημερεύον νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να έχει κενή θέση για την αιμοκάθαρσή τους. Ο συνήθης δε χρόνος αιμοκάθαρσης των τεσσάρων ωρών δεν συμπληρώνεται για τους περιφερόμενους άπορους νεφροπαθείς, φυσικά δεν τηρείται  ιατρική καρτέλα σε μία ορισμένη θεραπευτική μονάδα, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση του πάσχοντα να καθίσταται αποσπασματική ελλιπής. Εν κατακλείδι, ο άπορος αιμοκαθαρόμενος κάθε 2 ημέρες αντιμετωπίζει στην κυριολεξία το θάνατο.

Ανάλογα δυσοίωνη είναι και η κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν υπερήλικες πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση – αιμορροφιλία, συγγενείς καρδιοπάθειες, μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων και άτομα με βαριές αναπηρίες όπως παραπληγικοί – τετραπληγικοί, τυφλοί, κωφοί κ.λπ. των οποίων η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή τεχνητών βοηθημάτων υγείας-ορθοπεδικών μέσων – τεχνητών μελών είναι από ανεπαρκής έως μηδενική . Τα πάσης φύσεως  αναπηρικά επιδόματα (προνοιακά, διατροφικό, εξωϊδρυματικό) δεν αποτελούν εισόδημα το οποίο προέρχεται από εργασία, σύνταξη ή εκμετάλλευση περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι ανταποδοτικά και αποτελούν ουσιαστικά το κύριο μέσο κάλυψης των στοιχειωδών αναγκών και πρόσθετων επιβαρύνσεων που επιφέρει στη ζωή του ατόμου και της οικογένειάς του η συγκεκριμένη αναπηρία, και η λήψη τους κατοχυρώνεται νομικά σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα και πληθώρα Διεθνών Συμβάσεων που έχει συνυπογράψει η χώρα μας, 

Για αυτούς τους λόγους και επειδή σε εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, η πενιχρή αυτή η σύνταξη που χορηγούνταν σε υπερήλικες του ΟΓΑ που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες  έχει σταματήσει να καταβάλλεται την τροποποίηση της  διάταξης της παρ. δ. της παρ. 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 . Συγκεκριμένα ζητούμε να αναφερθεί με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ότι τα πάσης φύσεως αναπηρικά επιδόματα που χορηγούνται από τους Δήμους της χώρας (προνοιακά, εξωϊδρυματικό) τις περιφέρειες (διατροφικά επίδομα ) και κάθε δημόσιο φορέα, λόγω του ότι δεν αποτελούν εισόδημα δεν συνυπολογίζονται στο εισοδηματικό κριτήριο που τίθεται στη διάταξη. Τα αναπηρικά επιδόματα ως κοινωνικές επιστροφές δίδονται για την κάλυψη του αυξανόμενου πρόσθετου κόστους που προκύπτει  από τις ανάγκες διαχείρισης της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής και όχι για βιοποριστικούς λόγους.

Τονίζουμε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η παρ. δ και ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης αντιτίθενται ρητά στην συνταγματική αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1), καθώς και στη συνταγματική διάταξη του άρθρου 116 παρ. 2 που επιτρέπει, τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ομάδων που τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας.

Η διακοπή χορήγησης της σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ, λόγω του ότι οι υπερήλικες λαμβάνουν αναπηρικό επίδομα μόνο ως πράξη εγκληματική μπορεί να χαρακτηριστεί.

Οποιαδήποτε ολιγωρία επί του συγκεκριμένου θέματος θα αποτελέσει μελανό και ανεξίτηλο σημάδι στη ιστορία μιας χώρας που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή μπροστά στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων.

Με βάση τα ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να χορηγούνται σε υπερήλικες του ΟΓΑ με βαριά αναπηρία τα αναπηρικά επιδόματα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης