Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/07/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Αδικαιολόγητη δίωξη εις βάρος εκπαιδευτικού για ανακοπή της κοινωνικής και ευρύτερης πολιτικής δράσης

Με το ΕΠ  2/16-1-13 έγγραφο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φωκίδας κάλεσε σε απολογία την εκπαιδευτικό και υπεύθυνη του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ν. Φωκίδας καθώς η εκπαιδευτικός υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της «αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά της» σύμφωνα με τα άρθρα 107 παρ.1 περ.ι του Ν. 4057/2012 γιατί  όπως ισχυρίζεται ο Διευθυντής, μετά από προσωπικές επισκέψεις του στις 11/1/2013 και 14/1/2013 στις 10 και 12 δεν παρευρέθηκε στο χώρο εργασίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δ/ντής Εκπ/σης τοποθετήθηκε στη θέση του τον Οκτώβριο 2012 και ενώ η εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνη τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης,  την εξαίρεσε από τη σύσκεψη των υπευθύνων τμημάτων που κάλεσε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αγνόησε το αίτημά της να κληθεί ως υπεύθυνη για να τον ενημερώσει για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Φωκίδας, να παρουσιάσει ολοκληρωμένα το συντελούμενο έργο και τα εκπονούμενα προγράμματα και να συζητηθούν τα περιθώρια στήριξης και παραπέρα ενίσχυσης του έργου.   

    Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Διεύθυνσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 1) στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών δεν υπηρετεί κανείς άλλος, πέραν της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού παρά το σχετ. έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ «Προκήρυξη θέσεων συνεργατών ΕΚΦΕ» πράγμα το οποίο εφαρμόζεται σε άλλες ΔΔΕ 2) παρίσταται συχνά η ανάγκη να εξέρχεται η υπεύθυνη για αγορές αναλωσίμων, υλικών «καθημερινής χρήσης» για τη πραγματοποίηση «πειραμάτων με απλά μέσα»  και άλλων απαραίτητων ειδών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΚΦΕ. Μάλιστα, η εκπαιδευτικός, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης αγοράζει, εδώ και δύο χρόνια, τα αναλώσιμα υλικά με δικά της έξοδα. Επίσης, η εκπαιδευτικός, επειδή στις αρμοδιότητες του ΕΚΦΕ συγκαταλέγεται και η επιμόρφωση  των καθηγητών και δασκάλων στις εργαστηριακές δραστηριότητες, παρά την μη κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, μεταβαίνει όταν χρειάζεται, χωρίς επιβάρυνση της υπηρεσίας και με προσωπικά της έξοδα στα εκάστοτε σχολεία της Δευτεροβάθμιας αλλά και της Πρωτοβάθμιας. Επιπλέον, επισκέπτονται το ΕΚΦΕ καθηγητές και δάσκαλοι για το σχεδιασμό πειραμάτων, παρουσιάσεων  αλλά και για το δανεισμό οργάνων και συσκευών για τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, αλλά και μαθητές με τους δασκάλους τους. Ενώ πολλές φορές επισκέπτεται η ίδια τα Δημοτικά σχολεία για την οργάνωση με τους δασκάλους εργαστηριακών δραστηριοτήτων στη τάξη.

    Η εκπαιδευτικός παρά το γεγονός ότι απολογήθηκε με το από 221-2013 αιτιολογικό της υπόμνημα για την δήθεν παράβαση του άρθρου 107 παρ. 1 περ. ι του Ν. 4057/2012, τιμωρήθηκε αδικαιολογήτως και παράνομα με την με αρ. πρωτ. ΕΠ 11/19-2-2013 Πειθαρχική Απόφαση του Διευθυντή με την ποινή του προστίμου τεσσάρων (4) ημερών για παραβίαση της διάταξης 107 του Ν. 4057/2012 παρ.1, περ. ι, κ, κζ και ιζ για πράξεις για τις οποίες ουδέποτε κλήθηκε σε απολογία και με αόριστη κατηγορία. Δηλ. ενώ καλείται να απολογηθεί γιατί δεν βρέθηκε στον χώρο εργασίας της δύο συγκεκριμένες μέρες, τιμωρείται γιατί «επανειλημμένα δεν παρευρισκόταν στο γραφείο της». Με την αόριστη αυτή κατηγορία της αφαιρέθηκε   ΣΚΟΠΙΜΩΣ η δυνατότητα να προσκομίσει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, και ενώ έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα την με αρ. πρωτ. 44/26-3-2013 ένσταση στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκτελέστηκε η πειθαρχική απόφαση, η οποία θα έπρεπε να έχει ανασταλεί μέχρι τελεσιδικίας της ένστασής της σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 6 του Ν. 4057/2012. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη Πράξη περικοπής των αποδοχών είναι όλως αόριστη, απαράδεκτη, μη νόμιμη, αβάσιμη επί της ουσίας, ανεπαρκώς αιτιολογημένη, παρά το γεγονός ότι κάθε δυσμενής διοικητική πράξη και ειδικά η επιβολή πειθαρχικής ποινής πρέπει να είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και επαρκώς και ειδικά αιτιολογημένη.

Παράλληλα ο Δ/ντής επέβαλε τελείως παράνομα, αυθαίρετα, καταχρηστικά όσον αφορά την άσκηση  του διευθυντικού του δικαιώματος και όλως μειωτικά για την  προσωπικότητά της εκπαιδευτικού, να παρουσιάζεται κάθε πρωί στα γραφεία της ΔΙΔΕ Φωκίδας και να ζητά την άδεια για να μεταβεί στο χώρο εργασίας της, που είναι το εργαστήριο του ΕΚΦΕ!!! Η παρέμβαση (τηλεφωνικά και εγγράφως) της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ), με την οποία ενημερώθηκε ο Δ/ντής ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 9985/Γ7/10-08-2012 «ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ παρίσταται στο χώρο του ΕΚΦΕ», δεν είχε αποτέλεσμα.

Τέλος με το ΕΠ 19/10/7/2013 έγγραφο ο Δ/ντής καλεί σε ακρόαση την εκπαιδευτικό για την απαλλαγή από τα καθήκοντά της χωρίς να της γνωστοποιήσει το σχετικό έγγραφο του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης (Φ 13.1/4710/05-07-2013) στερώντας της ΣΚΟΠΙΜΩΣ τη δυνατότητα να ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα της ακρόασης.

Πρέπει να επισημανθεί ότι στην Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ (Απολογισμός) που υποβλήθηκε στη ΔΔΕ από την εκπαιδευτικό για το σχολ. έτος 2012-2013 (ΑΠ 2015/26-6-2013) καταγράφονται:

1) τρία επιμορφωτικά σεμινάρια

2) 90 επισκέψεις σε σχολεία και συμμετοχή στις προγραμματισμένες εργαστηριακές ασκήσεις

3) συνεργασίες με άλλους επιστημονικούς/εκπαιδευτικούς φορείς (Ίδρυμα Ευγενίδου και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

 4) συμμετοχή σε ημερίδες (3)

 5) συμμετοχή στο διαγωνισμό Φυσικής (που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το Παν/μιο Αθηνών) Λυκείων, Γυμνασίων και Δημοτικών σχολείων αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ

 6) παραγωγή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που αφορά λογισμικό σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες για τη Πρωτοβάθμια σε ηλεκτρονική μορφή

7) δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- Ιδέες και προτάσεις για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

8) δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- Ιδέες και προτάσεις για την Δευτεροβάθμια Εκ/ση» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή

9) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - Πώς να κάνετε την τάξη εργαστήριο απλά και με ασφάλεια»

10) Ειδικά για την Πρωτοβάθμια Εκπ/ση πραγματοποιήθηκαν 31 επισκέψεις, συνεργασίες με τους δασκάλους και εργαστηριακά πειράματα από τους ίδιους τους μαθητές στα δημοτικά σχολεία της περιοχής.

11) Τέλος στα πλαίσια καινοτόμου δράσης οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία από την υπεύθυνη ΕΚΦΕ σε συνεργασία με τους εκπ/κούς  της Ιτέας, του Γαλαξιδίου, του Ευπαλίου και του Λιδορικίου εκδηλώσεις με τίτλο: «Η γιορτή των επιστημών» στις οποίες οι μαθητές παρουσίασαν πειράματα και συμμετείχαν γονείς, εκπ/κοί και μαθητές δημοτικού.

    Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η όλη συμπεριφορά της Διεύθυνσης παραπέμπει σε προσπάθεια πολιτικής δίωξης, ανακοπής της κοινωνικής και ευρύτερης δράσης της εκπαιδευτικού, καθώς οι πράξεις της Διεύθυνσης στρέφονται υπηρεσιακά εις βάρος της εκπαιδευτικού άδικα, παράνομα και αδικαιολόγητα με σκοπό την σπίλωση και τρομοκράτηση της εκπαιδευτικού.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να σταματήσει η δίωξη της εκπαιδευτικού και υπεύθυνης του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ν. Φωκίδας και να αποκατασταθεί ηθικά,  δεδομένου ότι -όπως προκύπτει από τα ανωτέρω- πρόκειται ξεκάθαρα για πολιτική δίωξη;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μητρόπουλος Αλέξης

Σταθάς Γιάννης

Στρατούλης Δημήτρης

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Τατσόπουλος Πέτρος

Σακοράφα Σοφία

Τσουκαλάς Δημήτρης

Βαλαβάνη Νάντια

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Μπάρκας Κώστας

Καραγιαννίδης Χρήστος

Γελαλής Δημήτρης

Κυριακάκης Βασίλης

Κανελλοπούλου Μαρία

Πετράκος Θανάσης

Ζερδελής Γιάννης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Τριανταφύλλου Μαρία

Καραγιουσούφ Αϊχάν

Καφαντάρη Χαρά

Βαμβακά Τζένη

Ουζουνίδου Ευγενία

Βαρεμένος Γιώργος

Αποστόλου Βαγγέλης

Διαμαντόπουλος Βαγγέλης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Καλογερή Αγνή