Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
10/07/2013

Τροπολογία-προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπ. Τουρισμού για το λιμάνι της Πάτρας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Θέμα: Οριστική παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων του τμήματος του θαλασσίου μετώπου της πόλης της Πάτρας, όπως αυτό περιγράφεται στη Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΛΠΑ Α.Ε. και του Δήμου Πατρέων και έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2010 υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΟΛΠΑ ΑΕ. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι κυβερνητικό έγγραφο, συντάχθηκε από το νομικό γραφείο του κ. Πάγκαλου σε εφαρμογή εντολής του τότε πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου. Στο Πρωτόκολλο αυτό οριοθετείται με χάρτες και λεπτομερή περιγραφή η προς παραχώρηση στον Δήμο Πατρέων παραλιακή ζώνη, η οποία εκτείνεται μεταξύ των εκβολών των ποταμών Διακονιάρη και Μειλίχου. Η μόνη μνεία/αίρεση, είναι, οι δύο βόρειες λιμενολεκάνες του παλιού λιμανιού, να παραμείνουν στη χρήση του ΟΛΠΑ και να αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του νέου λιμανιού. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Πρωτοκόλλου, ήταν δίμηνο, δηλαδή μέχρι 31/12/2010.

Μετά τη σημαντική καθυστέρηση υλοποίησης των συμφωνηθέντων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων επισκέφθηκε τον τότε αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, ο οποίος έδωσε επί τόπου προφορικές και γραπτές εντολές υλοποίησης του Πρωτοκόλλου και λίγες μέρες μετά υπογράφηκε η Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης, στις 24 Ιανουαρίου 2012, μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΟΛΠΑ ΑΕ. Στη Σύμβαση αυτή περιλαμβάνονται αυτούσια όσα προέβλεπε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και βρίσκεται σε απόλυτη ισχύ.

Με το υπ αριθ. 485/20-12-2011 έγγραφο-εντολή του τότε αντιπροέδρου και υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης κ. Βενιζέλου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κληροδοτημάτων, το ΤΑΙΠΕΔ, και τον ΟΛΠΑ Α.Ε. η συγκεκριμένη ζώνη εξαιρείται από οποιαδήποτε άλλη αξιοποίησή της. Παράλληλα, ο κ. Βενιζέλος δεσμεύθηκε για την εντός δύο μηνών πραγματοποίηση της οριστικής παραχώρησης.

Επιπρόσθετα, το καινούριο λιμάνι, κόστους άνω των 200 εκατομμυρίων, κατασκευάσθηκε και ήδη λειτουργεί.

Επειδή η οριστική παραχώρηση της συγκεκριμένης ζώνης ακόμα εκκρεμεί, αν και από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι σήμερα ο Δήμος Πατρέων είναι ο χρήστης του χώρου.

Επειδή η πόλη της Πάτρας, εδώ και τέσσερες δεκαετίες, διεκδικεί το θαλάσσιο μέτωπό της, καθώς είναι γνωστό ότι οι παλιές λιμενικές εγκαταστάσεις εκτείνονται ακριβώς μπροστά στο ιστορικό της κέντρο, αποκλείοντας την πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσά τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 42 του σ/ν του υπουργείου Τουρισμού «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 6, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

6. Παραχωρείται οριστικά στον Δήμο Πατρέων το τμήμα του θαλασσίου μετώπου της πόλης της Πάτρας, όπως αυτό περιγράφεται στην από 24/1/2012 Σύμβαση Προσωρινής Παραχώρησης, που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΟΛΠΑ Α.Ε. και του Δήμου Πατρέων και έχει συνταχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με συμμετοχή και των νομικών συμβούλων του ΟΛΠΑ Α.Ε. και του Δήμου Πατρέων.

Οποιαδήποτε άλλη νομική ρύθμιση αναφέρεται στη συγκεκριμένη ζώνη παύει να ισχύει από την δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

Αθήνα, 10-07-2013

Οι προτείνοντες βουλευτές

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Κανελλοπούλου Μαρία

Κριτσωτάκης Μιχάλης