Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
02/08/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθούν αμέσως τα σχέδια κατασκευής τουριστικού λιμένα στην Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης, που πλήττουν βάναυσα το περιβάλλον και την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας

Η πόλη της Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά έρχεται αντιμέτωπη με φαραωνικών αντιλήψεων κυβερνητικούς προγραμματισμούς. Η χωροθέτηση «τουριστικού λιμένα εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 157/ 8-5-2012)  αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση η οποία αποφασίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες της πόλης και με αδιαφορία για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της. Πρόκειται για ένα έργο, που, αν υλοποιηθεί, θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο περιβάλλον της πόλης και την ιστορική της φυσιογνωμία.   

Η κατασκευή τουριστικού λιμένα στο πιο αναγνωρίσιμο τμήμα του θαλάσσιου μετώπου της πόλης, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του ιστορικού κέντρου της, που είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικός τόπος διότι διασώζει σημαντικά στοιχεία από την πολεοδομία και την αρχιτεκτονική της πόλης, μαρτυρίες της έντονης διαχρονικής παρουσίας της επί αιώνες, στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, θα προκαλέσει μία ριζική, μη αντιστρεπτή αλλοίωση στη φυσιογνωμία της πόλης.

Η κατασκευή ενός έργου τέτοιας κλίμακας στην παλιά παραλία θα ανατρέψει απόλυτα την κοινωνική λειτουργία της. Σύμφωνα με το σχέδιο για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της μαρίνας πρόκειται να καταληφθούν 7.915 μ2 στον Προβλήτα 1 και 9.370μ2 στον Προβλήτα 2. Στον Προβλήτα 1 τα 1.666 μ2 σε υπάρχοντα διατηρητέα κτίρια θα αποδοθούν σε εμπορικές χρήσεις. Θα δημιουργηθούν στο χώρο 170 θέσεις στάθμευσης, για αποκλειστική χρήση της μαρίνας. Είναι σαφές ότι πρόκειται να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση από τους πολίτες ενός ζωτικού δημόσιου χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει μάλιστα και εγκαταστάσεις ιστορικής και αισθητικής αξίας για τις οποίες δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά από δημόσιους πόρους.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, με το υπ. αρ. 2821 (21 Σεπτεμβρίου 2011) έγγραφό της προς το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφορικά με τη χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα στον 1ο Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, σημειώνει τα ακόλουθα:

•         «Πρόκειται για επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας σε σημαντικό, τόσο από ιστορική, όσο και πολεοδομική, τμήμα του ʽιστορικού τόπουʼ και πλησίον ʽμνημείουʼ, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν, έτσι ώστε να μην αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του πρώτου, και να μη προκαλέσουν έμμεση βλάβη στο διατηρητέο κτήριο του παλαιού Τελωνείου»

•         «Ύστερα από έλεγχο του σχετικού φακέλου, διαπιστώθηκαν τα εξής: Το μήκος των προβλητών πρόσδεσης των σκαφών είναι ιδιαίτερα μεγάλο και θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη σημαντικού τμήματος του παραθαλάσσιου μετώπου της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής πλατείας Ελευθερίας, και, αντίστροφα, την παρεμπόδιση της θέας προς τη θάλασσα από το ίδιο, σημαντικού μήκους, τμήμα.

•         «Το μήκος του προσήνεμου μόλου και του κυματοθραύστη είναι, επίσης, ιδιαίτερα μεγάλο. Η απόληξη του τελευταίου παρεμβάλλεται στη θέα από την πλατεία Αριστοτέλους προς τη θάλασσα, με αποτέλεσμα την αναίρεση μιας από τις θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού της τελευταίας, δηλαδή της απρόσκοπτης θέας προς το υγρό στοιχείο, και ακόμη παραπέρα προς τον Όλυμπο.

•         «Η στάθμευση οχημάτων στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το κτήριο του παλαιού Τελωνείου υποβαθμίζει το τελευταίο και δυσχεραίνει την προβολή και ανάδειξη του ʽμνημείουʼ προς το δημόσιο χώρο της πόλης»

Επίσης, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο της εκποίησης σε τιμή ευκαιρίας και της εκχώρησης της δημόσιας περιουσίας που επιχειρεί η κυβέρνηση ο «τουριστικός λιμένας» της Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει ένα ακόμη δώρο προς τους επίδοξους «αγοραστές» του λιμανιού της πόλης.

Επειδή, η χωροθέτηση «τουριστικού λιμένα εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης» συνιστά μια ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΉ παρέμβαση που έρχεται σε κατάφορη αντίθεση με τις ανάγκες τις πόλης και την μέριμνα για το φυσικό, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της,

Επειδή, δεν είναι δυνατόν να μην ληφθούν υπόψη οι κρίσιμες παρατηρήσεις της Εφορείας Νεώτερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας,

Επειδή, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε παρέμβαση στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης χωρίς να έχει προηγηθεί «επαρκής δημοσιοποίηση και δημόσια διαβούλευση επί των συγκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων», όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (Ν. 4014/2011, άρθρο 1, παρ. 3)

Επειδή, τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης με την 1093/9-7-2012 έλυσε την με αριθμ. Πρωτ. 105408/13-12-07 Σύμβαση του δήμου για την κατασκευή μαρίνας αναψυχής στην παραλιακή ζώνη της πόλης

 Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1.      Προτίθενται να προχωρήσουν στην κατάργηση της παράνομης και παράτυπης υπουργικής απόφασης για την κατασκευή μαρίνας στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης;

2.      Προτίθενται να αποδώσουν άμεσα τις Προβλήτες 1 και 2 στην πόλη της Θεσσαλονίκης για ήπιες πολιτιστικές δράσεις;

3.      Θα αποφασίσουν την άμεση απόσυρση οποιονδήποτε παρεμβάσεων (μαρίνες, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.) στην παράκτια ζώνη του Θερμαϊκού;

4.      Πόσες μαρίνες σχεδιάζονται και έχουν αδειοδοτηθεί στην παραλιακή ζώνη Θεσσαλονίκης;

5.      Υπάρχουν τεχνικο-οικονομικές μελέτες για την παράκτια ζώνη; Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της παράκτιας ζώνης για μαρίνες στην περιοχή; Πώς εντάσσεται η εν λόγω χωροθέτηση της μαρίνας σε έναν συνολικότερο σχεδιασμό για το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης;

6.      Θα μεριμνήσουν για την εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, όπως προβλέπεται από το νέο ΡΣΘ, με ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση και γνώμονα τη χρήση της ως δημόσιου χώρου, με υποδομές για αναψυχή και ψυχαγωγία και, προπάντων, ως αγαθό προσβάσιμο για όλους τους πολίτες;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε, προς ενημέρωση της Βουλής, όλα τα προαναφερόμενα και σχετικά έγγραφα.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Ευαγγελία Αμμανατίδου

Ιωάννα  Γαϊτάνη

Ιωάννης Αμανατίδης