Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
09/08/2013

Ερώτηση Δ.Χαραλαμπίδου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Προς τον Υπουργό Εργασίας: Συνεχίζεται η τραγική περιπέτεια των εργαζομένων στο Μακεδονία Παλλάς – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου χωρίς διασφάλιση καμιάς θέσης εργασίας

    Ύστερα από σχεδόν ένα έτος καθυστέρησης, προκηρύχθηκε, επιτέλους, στις 12/7 ο διεθνής διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης Μακεδονία Παλλάς, ιδιοκτησίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έπειτα από «περιπέτειες» δύο ετών, κατά την διάρκεια των οποίων συνήφθηκαν δύο ιδιότυπες, προσωρινές συμβάσεις με χαριστικό ενοίκιο – θεωρητικά με σκοπό να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας – με διαφορετικούς επιχειρηματικούς ομίλους, η υπόθεση για τους εργαζόμενους δεν φαίνεται να έχει τέλος.

    Υπενθυμίζουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2012, μέσω ανακοινώσεων και κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περίπου 120 εργαζόμενοι την συγκεκριμένης ξενοδοχειακής επιχείρησης, αλλά και την σημαντική απώλεια εσόδων για τα ταμεία του ΙΚΑ λόγων των σκανδαλωδών όρων των συμβάσεων μίσθωσης της τελευταίας διετίας και των καθυστερήσεων στην διαδικασία εξεύρεσης μακροχρόνιας λύσης που να περιλαμβάνει συμφέροντες για το ΙΚΑ όρους μίσθωσης και την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Κατά την περίοδο αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε μια διαρκή αβεβαιότητα για το μέλλον της δουλειάς τους, ενώ έχουν υποστεί μια σειρά από αυθαίρετες πρακτικές του εκάστοτε εργοδότη, όπως συχνές καθυστερήσεις δεδουλευμένων και επιδομάτων, μείωση μισθών, μετατροπή των όρων των συμβάσεών τους κ.α.

    Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν, πάντως, το γεγονός ότι, σχετικά με την τελευταία σύμβαση μίσθωσης, ο αρχικός διαγωνισμός περιείχε τον όρο για υποχρέωση του επενδυτή να προσλάβει μόνο το 80% του υπάρχοντος προσωπικού. Πράγμα που με ανακοίνωσή μας είχαμε χαρακτηρίσει απαράδεκτο για έναν φορέα κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών. Ο εν λόγω διαγωνισμός, τελικά ακυρώθηκε και προκηρύχθηκε νέος, λίγες μέρες αργότερα, με όρο πλέον την επαναπρόσληψη μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού (92%), ωστόσο και πάλι όχι του συνόλου του.

    Ωστόσο, η πρόσφατη προκήρυξη, που αφορά την εξεύρεση σταθερής και μακροχρόνιας λύσης για την λειτουργία του ξενοδοχείου (30+10 έτη), ξεπερνάει τα όρια όλων των προηγούμενων περιπτώσεων, καθώς δεν περιέχει κανένα όρο για την διασφάλιση του προσωπικού. Έτσι, από Σεπτέμβρη, με την ολοκλήρωση του τελικού διαγωνισμού, όλες οι θέσεις εργασίας βρίσκονται πραγματικά «στον αέρα».

    Η μη συμπερίληψη υποχρέωσης για οποιαδήποτε δέσμευση ως προς τις θέσεις εργασίας, που θα προστατεύει τους εργαζόμενους του ξενοδοχείου: α) αποδεικνύει την υποκρισία του επιχειρήματος της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του ΙΚΑ που από τα τέλη του 2011 επικαλούνται την σωτηρία των θέσεων εργασίας, ενώ στην πράξη εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα μεγαλοξενοδόχων, β) ανοίγει την πόρτα για την αντικατάσταση μεγάλου μέρους (αν όχι όλου) του προσωπικού με φτηνότερο, που θα προσληφθεί με τους μισθολογικούς όρους και τις εργασιακές σχέσεις όλων των μνημονιακών νόμων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Με ποιον τόπο θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας του συνόλου του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού με πλήρη τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα; Θα αναθεωρηθούν οι όροι του διαγωνισμού ώστε να συμπεριληφθεί συγκεκριμένη δεσμευτική πρόταση διατήρησης του συνόλου του υπάρχοντος προσωπικού;

2.    Πως θα προστατευθεί το συμφέρον των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, περιουσία των οποίων συνιστά το ξενοδοχείο, με την εξασφάλιση ενός συμφέροντος, με βάση την αξία του ξενοδοχείου μισθώματος, ιδιαίτερα, δεδομένου ότι έως το 2011, με την τελευταία μακροχρόνια σύμβαση δηλαδή, τα ετήσια έσοδα του ΙΚΑ από το Μακεδονία Παλλάς ξεπερνούσαν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ;

3.    Σε προηγούμενη ερώτησή (αρ.πρωτ. 6876/7-2-2013) είχαμε θέσει το εξής ερώτημα: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, «με το τέλος της περιόδου (για την οποία υπεγράφη η ιδιότυπη σύμβαση) η αντισυμβαλλομένη εταιρία θα καταβάλλει στο Ίδρυμα...και τα τυχόν καθαρά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων από την εκμετάλλευση του Ξενοδοχείου». Ποια είναι τα χρηματικά ποσά από τα κέρδη του 2012 που εισέπραξε το ΙΚΑ; Έγινε χρήση του δικαιώματος που διατηρούσε το ΙΚΑ από την σύμβαση για έλεγχο στα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας για την εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου; Το Υπουργείο είχε τότε επιφυλαχθεί να απαντήσει καθώς το ΙΚΑ βρισκόταν στο στάδιο ελέγχου των αποτελεσμάτων της οικονομικής χρήσης του 2012, προσλαμβάνοντας και την συμβολή Ορκωτού Λογιστή. Επαναφέροντας το ερώτημα, ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ποσά που εισέπραξε το ΙΚΑ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Χαραλαμπίδου Δέσποινα