Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
12/08/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Εφαρμογή του Ν. 4018/2011 για ίδρυση και λειτουργία δέκα (10) Καταστημάτων Μίας Στάσης στην Αττική από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων μίας στάσης στην Αττική είναι προ των πυλών. Από την ψήφιση του Ν. 4018/2011 που ορίζει ότι σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (ΔΑΜ) θα μετατραπούν σε καταστήματα μιας στάσης παρήλθαν δυο ολόκληρα χρόνια και η κατάσταση είναι η εξής:

1.    Τα 66 σήμερα γραφεία παραλαβής αιτήσεων θα συρρικνωθούν σε 3 δεδομένου ότι η ΔΑΜ Αθηνών & η ΔΑΜ Κεντρικού Δυτικού Τομέα & Δυτικής Αττικής θα συστεγάζονται. Συνέπεια αυτού είναι ότι τα 66 σημεία επαφής και συνδιαλλαγής με τους πολίτες θα γίνουν 3 ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών και ό,τι επίσης συνεπάγεται για το επίπεδο προσφοράς και τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων των υφιστάμενων ΔΑΜ της Αττικής. Ο νόμος που ψηφίστηκε εν μέσω μνημονίων προέβλεπε τα 66 σημεία να γίνουν 10, το ΠΔ–Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής τα μείωσε σε 7 και πλέον η πολιτική ηγεσία (Υπ. Εσωτερικών) τα περιόρισε στα 3. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι 135.000 εξυπηρετούμενοι πολίτες θα πρέπει να στριμωχτούν μέσα από μία πόρτα στο κτήριο της οδού Π. Ράλλη & Σαλαμινίας για την κατάθεση αίτησης ανανέωσης ή χορήγησης για άδεια διαμονής. Περίπου 50.000 άλλοι πολίτες τρίτων χωρών που μένουν μόνιμα στον περιοχή του Πειραιά περιμένουν ήδη πάνω από 1 έτος να παραλάβουν τις άδειες διαμονής τους, ενώ θα κληθούν και αυτοί να εξυπηρετηθούν από 10 υπαλλήλους μαζί με όλους αυτούς που θα έρθουν από τους Δήμους της Νότιας Αθήνας. Στην Ανατολική Αττική θα μετακινούνται άνθρωποι σε μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, όπως από τα Λιόσια ως την Κερατέα, για να στηθούν στην ουρά ακόμη και για να παραδώσουν αντίγραφο του διαβατηρίου τους ή μια απλή υπεύθυνη δήλωση αλλαγής τόπου κατοικίας.

2.    Τα Καταστήματα Μιας Στάσης σχεδιάζεται να λειτουργήσουν με προσωπικό το οποίο μειώθηκε δραστικά μέσω της «διαθεσιμότητας» κατά το 1/3, χωρίς να αναπληρωθεί. Το ολιγομελές αυτό προσωπικό θα κληθεί να εκτελέσει επιπλέον το έργο των περίπου 250 υπαλλήλων των 66 Καλλικρατικών Δήμων. Οι μετατάξεις που προέβλεπε ο Ν. 4018/11 δεν πραγματοποιήθηκαν παρά ελάχιστες, καθώς αυθαίρετα, ανεστάλησαν από τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, παρόλη τη ρητή τους πρόβλεψη από το Νόμο, ενώ όσες ακόμη εκκρεμούν τις ανέστειλε το Γενικό Λογιστήριο. Επιπρόσθετα στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας πρωτοβάθμιας εξυπηρέτησης των πολιτών από τα 3 Καταστήματα Μίας Στάσης, αυτές οι «νέες» υπηρεσίες θα έχουν την ευθύνη συλλογής και τήρησης βιομετρικών δεδομένων τα οποία θα ενσωματωθούν στα νέου τύπου έντυπα αδειών διαμονής. Έργο που προβλεπόταν να περαιωθεί με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, ενώ τώρα θα επιβαρύνει εξʼ ολοκλήρου τους εργαζόμενους των ΔΑΜ. Εξάλλου στις ΔΑΜ εκκρεμούν δεκάδες χιλιάδες παρελθόντα αιτήματα λόγω υποστελέχωσης και προβληματικού νομικού πλαισίου. Δεν είναι ανθρωπίνως εφικτό οι ίδιοι εργαζόμενοι να παραλαμβάνουν και να εξετάζουν καθημερινά νέα αιτήματα και ταυτόχρονα να δουλεύουν τις συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

3.    Η έκπτωση από τη νομιμότητα μαζί με το χαράτσωμα για τους πολίτες μετανάστες είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Άλλωστε κορυφαίος υπουργός δήλωσε πρόσφατα «θα τους κάνουμε το βίο αβίωτο και θα αναγκαστούν να φύγουν». Εδώ και χρόνια δεν προσαρμόζεται το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης στη νέα πραγματικότητα με αποτέλεσμα μετανάστες με υπερδεκαετή παραμονή και προσφορά στη χώρα να εκπίπτουν της νομιμότητας. Είτε γιατί δε βρίσκουν δουλειά να κολλήσουν ένσημα είτε γιατί δε μπορούν να μαζέψουν το υπέρογκο οικογενειακό εισόδημα που απαιτεί ο νόμος. Παράλληλα οι υπήκοοι τρίτων χωρών αναγκάζονται να πληρώνουν υπερβολικά παράβολα, επιπλέον χαράτσια για να αποκτήσουν τη νέου τύπου άδεια, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν έξαρση της αστυνομικής αυθαιρεσίας, όπως με τον «Ξένιο Δία» με παράνομες κρατήσεις, παράνομες απελάσεις χωρίς να υπάρχουν τελεσίδικες καταδίκες ή ούτε καν καταδίκες, στις οποίες οι υπάλληλοι των ΔΑΜ πιέζονται να συνεργήσουν.

Οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στις ΔΑΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε Ψήφισμα της Γενικής τους Συνέλευσης καταθέτουν προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, έστω και την τελευταία στιγμή. Συγκεκριμένα προτείνουν:

•    Τα Καταστήματα Μιας Στάσης να είναι τουλάχιστον 10, όπως προβλέπεται από το Ν. 4018/2011, προκειμένου να αποφευχθούν τριτοκοσμικές και ανθρωποφαγικές καταστάσεις.

•    Τη στελέχωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών τουλάχιστον με ισάριθμους υπαλλήλους με αυτούς που απασχολούνται σήμερα στα Γραφεία Αλλοδαπών των Δήμων της Αττικής. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι που χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με το καθεστώς των ασφαλιστικών μέτρων.

•    Την παράταση της έναρξης λειτουργίας των Καταστημάτων Μίας Στάσης στην Αττική, μέχρι η Διοίκηση να την προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων υπηκόων τρίτων χωρών.

•    Τη μεταφορά ειδικευμένου προσωπικού της ΕΛΑΣ για τη φύλαξη των χώρων και τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων όπως ορίζει ο Νόμος.

•    Τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και της υγιεινής στα Καταστήματα Μιας Στάσης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες.

•    Την οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους μετανάστες εντός των καταστημάτων μίας στάσης από μόνιμους υπαλλήλους και τη συνδρομή πολιτισμικών διαμεσολαβητών.

•    Την άμεση αλλαγή του νόμου στην κατεύθυνση της πρόσβασης σε μακροχρόνιες άδειες χωρίς την απαίτηση ενσήμων, στην προστασία της οικογένειας-κατάργηση του απαιτούμενου εισοδήματος, στη δυνατότητα εξαγοράς του συνόλου των απαιτουμένων ενσήμων, στη μείωση στο μισό των παραβόλων, στην κατάργηση των επιπλέον χαρατσιών στις άδειες διαμονής.

Επειδή ανάλογη απόπειρα απαξίωσης της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη και ταυτόχρονης υποβάθμισης του δημόσιου λειτουργού δεν έχει παρατηρηθεί.

Επειδή οι μετανάστες αντιμετωπίζονται διαχρονικά στη χώρα μας ως πολίτες δεύτερης μοίρας και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν πειθαρχικά επίορκοι εξαιτίας της κακοδιοίκησης για την οποία δε φέρουν καμία ευθύνη.

Επειδή στις 30-9-2013 θα βρεθούν 70 περίπου δημόσιοι υπάλληλοι να ευθύνονται για την εξυπηρέτηση 250.000 πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών, με βιοτικό κύκλο στη χώρα και με καθημερινές ανάγκες και προβλήματα που πρέπει να καταγραφούν και να αντιμετωπιστούν από μια οργανωμένη διοίκηση και ένα κράτος δικαίου που θα έπρεπε να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Επειδή οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στις ΔΑΜ Αττικής παλεύουν καθημερινά με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την εξυπηρέτηση των πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

•    Σκοπεύουν από κοινού να αναστείλουν προσωρινά την έναρξη λειτουργίας των τριών (3) Καταστημάτων Μίας Στάσης και να την επανασχεδιάσουν με ορθολογικότερη προετοιμασία τόσο όσον αφορά τον αριθμό τους όσο και αναφορικά με τη στελέχωση, προκειμένου να μπορέσουν οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο, το έργο και το μεγάλο κύκλο εργασιών τους;

•    Προτίθενται να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών και μέσα από τη βελτίωση-επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου παροχής αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών με σεβασμό στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες; Αν ναι με ποιες συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές, ποιο σχέδιο και ποιο πρόγραμμα;

Οι ερωτώντες βουλευτές:

Νίκος Βούτσης

Βασιλική Κατριβάνου

Αλέξης Μητρόπουλος

Αφροδίτη Σταμπουλή