Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
28/08/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εξωτερικών: Aναφορικά με τη ρύπανση του ποταμού Νέστου από στερεά απόβλητα προερχόμενα από την περιοχή της Βουλγαρίας

Όπως προκύπτει από επιτόπιες παρατηρήσεις των εργαζομένων του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, καθώς και ειδικών κλιμακίων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Δράμας συνεχίζεται ανεμπόδιστα το φαινόμενο της ρύπανσης του ποταμού Νέστου με  στερεά απορρίμματα τα οποία προέρχονται από την περιοχή της Βουλγαρίας.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το εκτεθειμένο στην ρύπανση τμήμα του Νέστου βρίσκεται στην ζώνη Γ4 «Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Ποταμού Νέστου» του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Μάλιστα, στο πλαίσιο των καθηκόντων επόπτευσης – φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης έχει συγκεντρωθεί φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης.

Τα απορρίμματα συγκεντρώνονται στις όχθες καθώς και σε περιοχές «ηρεμίας» του ποταμού. Μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων έχει καταγραφεί στην περιοχή του οικισμού «Ποταμών» του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, που βρίσκεται στην αρχή της ζώνης κατάκλυσης της τεχνητής λίμνης του Υ/Η φράγματος της ΔΕΗ. Ειδικότερα δε, τους μήνες των  βροχοπτώσεων το πρόβλημα της ρύπανσης εντείνεται, ενώ αργότερα, όταν μειώνεται η στάθμη του νερού του ποταμού τα απορρίμματα εναποτίθενται στις όχθες προκαλώντας εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες, ιδιαίτερα εξαιτίας της σήψης των στερεών αποβλήτων.

Η οικονομική δυσπραγία των Δήμων δεν αφήνει περιθώρια για μια πιο οργανωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα οι  κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής να αναγκάζονται συχνά να μαζεύουν με δικά τους μέσα τα απορρίμματα .

Το φαινόμενο της ρύπανσης του ποταμού Νέστου με στερεά απόβλητα δεν είναι νέο κι έχουν γίνει μέχρι στιγμής αλλεπάλληλες εκκλήσεις από αρμόδιους τοπικούς φορείς προς το ΥΠΕΚΑ αλλά και προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ανάγκη επίλυσης αυτού του διασυνοριακού φαινομένου ρύπανσης.

Επειδή ο Νέστος είναι η σημαντικότερη πηγή υδροδότησης της περιφέρειας της Δράμας,

Επειδή το χρονίζον  φαινόμενο της ρύπανσης του ποταμού προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον ενώ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων των όμορων περιοχών και ειδικότερα των κατοίκων της Παρανέστιας περιοχής,

Επειδή πλήττεται ανυπολόγιστα η τοπική οικονομία της περιοχής καθώς ο ποταμός Νέστος χρησιμοποιείται για άρδευση καθώς και για τις αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες,

Δεδομένου ότι  η  Ελλάδα έχει ήδη κυρώσει με το ν.2425/1996 τη Σύμβαση του ΟΗΕ και τις τροποποιήσεις της για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων και διεθνών λιμνών, του Ελσίνκι του 1992 και  μάλιστα, το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ – Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο - με συμμετοχή και Έλληνα εμπειρογνώμονα το 2009 ασχολείται ιδιαίτερα με τη Σύμβαση του Ελσίνκι και δίνει κατευθύνσεις για την κύρωσή της,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.     Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβουν έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα προς τη γείτονα Βουλγαρία για να προβεί ως χώρα μέλος της Ε.Ε. στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης;

2.    Επειδή πριν το διακρατικό, απαιτείται σε εθνικό επίπεδο η εκπόνηση στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων  ποιο συγκεκριμένο σχέδιο έχει εκπονήσει η κυβέρνηση  αναφορικά με το ζήτημα της ρύπανσης των υδάτων;

3.    Ειδικότερα, ποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης του φαινομένου της ρύπανσης του ποταμού Νέστου πρόκειται να δρομολογηθούν;

Οι ερωτώντες  βουλευτές

Χρήστος Καραγιαννίδης

Ηρώ Διώτη