Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/09/2013

Απάντηση Όλι Ρέν σε Νίκο Χουντή. - Ξέφρενη αύξηση στα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα. Από 18.7% σε 29% μέσα σε ένα χρόνο!!!

Ξέφρενη πορεία ακολουθεί ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (κόκκινα δάνεια) στην Ελλάδα, αφού απο το πρώτο τρίμηνο του 2012 μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2013, αυξήθηκε κατά, περίπου, 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό προκύπτει από απάντηση του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, κ. Όλι Ρέν, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του, αφού έθετε το κρίσιμο ζήτημα των κόκκινων δανείων, ζητώντας από την Κομισιόν συγκεκριμένα στοιχεία για την αυξητική πορεία του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και του δείκτη των αναδιαρθρωμένων δανείων, ρωτούσε την Επιτροπή εάν «η δυναμική των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα απειλεί την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών», με δεδομένο ότι τα κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση είναι καθορισμένα στα 50 δις ευρώ.

Ξεκινώντας την απάντησή του ο Επίτροπος Ρέν, αναγνωρίζει την ξέφρενη πορεία που ακολουθούν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, ανακοινώνοντας ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το 1ο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 29%, όταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012 ήταν 18.7%. Στη συνέχεια της απάντησή του, ο ευρωπαίος Επίτροπος προσπαθεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες. Από τη μια, προσπαθεί να περιορίσει τις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, λόγω της δυναμικής των κόκκινων δανείων, τονίζοντας ότι «το 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας…με βάση δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, στις κεφαλαιακές ανάγκες λήφθηκαν υπόψη μελλοντικές ζημίες σε σχέση με μη εξυπηρετούμενα δάνεια έως το 2014», ενώ από την άλλη αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, σημειώνοντας ότι «κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 θα γίνει νέα προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για να επικαιροποιηθεί η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών».

Ερώτηση E-008591/2013 προς την Επιτροπή

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

Θέμα: Ανακεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, θεωρείτο ένα από τα ασφαλέστερα της Ευρωζώνης. Αυτό συνέβαινε επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν στην κατοχή τους τοξικά επενδυτικά προϊόντα στεγαστικών δανείων, όπως οι αντίστοιχες τράπεζες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, καθώς επίσης επειδή το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο ήταν ικανοποιητικής ποιότητας, εξαιτίας των υψηλών εγγυήσεων που εξασφάλιζαν για την παροχή δανείων.

Λόγω, όμως, α) της οικονομικής κρίσης, που εκτίναξε στα ύψη τα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων και οδήγησε σε έναν καταστροφικό αποπληθωρισμό των αξιών των ακινήτων, β) της μεγάλης φυγής καταθέσεων και κεφαλαίων από την ελληνική οικονομία και γ) του κουρέματος των ελληνικών κρατικών ομολόγων μέσω του PSI, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελληνικών τραπεζών μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους με κεφάλαια από το EFSF.

Με δεδομένο ότι τα κεφάλαια που έχουν προβλεφθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών υπολογίστηκαν με βάση οικονομικές εκτιμήσεις των αρχών του 2012, και είναι καθορισμένα στα 50 δις ευρώ, ερωτάται η Επιτροπή:

1) Ποιο είναι το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα σήμερα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; Ποιο είναι το ποσοστό των δανείων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης;

2) Η δυναμική των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα απειλεί την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών; Σε μια τέτοια περίπτωση, ποια είναι τα εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών;

3) Είναι εφικτή, πολιτικά και οικονομικά, η αύξηση της χρηματοδότησης του ESM; Αν όχι, ποια άλλα μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη και την ενδεχόμενη σωτηρία των τραπεζών;

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε 29 % του συνόλου των δανείων σε μεμονωμένο επίπεδο, έναντι 24,2 % στο τέλος του 2012 και 18,7 % κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα αναδιαρθρωθέντα δάνεια ανήλθαν σε 5,6 % του συνόλου των δανείων για το ίδιο χρονικό διάστημα, ποσοστό που παρέμεινε σταθερό με βάση τα επιτόκια του τέλους 2012 και αυξήθηκε μόνο ελαφρά από 5,1 % κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.

2. Το 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας με βάση ελέγχους της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που εκτελέστηκαν με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων (Blackrock, Bain). Με βάση δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο, στις κεφαλαιακές ανάγκες λήφθηκαν υπόψη μελλοντικές ζημίες σε σχέση με μη εξυπηρετούμενα δάνεια έως το 2014. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και η απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών έχουν προσδιοριστεί με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν επαρκή κεφαλαιοποίηση, ακόμη και εάν οι εν λόγω αναμενόμενες ζημίες μειώσουν το κεφάλαιο των τραπεζών κατά τα επόμενα έτη. Για την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση ελληνικών τραπεζών έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 50 δισεκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

3. Δεν φαίνεται να υπάρχει ανάγκη αύξησης του προαναφερθέντος ποσού προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 θα γίνει νέα προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για να επικαιροποιηθεί η κεφαλαιακή κατάσταση των τραπεζών. Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει εφεδρικά περιθώρια.

To Γραφείο Τύπου