Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/09/2013

Ερώτηση Στ.Κοντονή, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών: Υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων σε περιοχές μη εφαρμογής του αντικειμενικού προσδιορισμού στην Ζάκυνθο σε σχέση με τον Φ.Α.Π. (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)

Σύμφωνα με όσα έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας ( ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499/Β΄/20-6-2013). Η απόφαση αυτή αναφέρεται και στις περιοχές της Ζακύνθου, οι οποίες δεν υπάγονται στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ζάκυνθο εκτός από την πόλη της Ζακύνθου. Η απόφαση προϋποθέτει την υποβολή τιμών προς το Υπουργείο από κάθε αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία ακολουθεί το σύστημα «συγκριτικών στοιχείων», δηλαδή τις τιμές αναφοράς που καθορίζονται από το Δημόσιο (τμήματα  κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.) για τις  μεταβιβάσεις, γονικές παροχές  κλπ. ακινήτων, όπου δεν υπάρχει σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.     

Με  βάση την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος εξουσιοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του N. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του  (υπό την «καποδιστριακή» έννοια) δήμου,  ο κ. Υπουργός  Οικονομικών καθόρισε στη Ζάκυνθο ως τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητας στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 ως ακολούθως : 

  ΤΙΜΕΣ 2011,2012,2013
ΑΛΥΚΩΝ 40,00 ?
ΑΡΚΑΔΙΩΝ 45,00 ?
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 30,00 ?
ΕΛΑΤΙΩΝ 35,00 ?
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 60,00 ?
ΛΑΓΑΝΑ 60,00 ?

 Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπʼ όψη οι τιμές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου 2011 (χρονικό σημείο αναφοράς).

Ακόμη σύμφωνα με όσα είχαν ορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για το έτος 2010, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων καθορίσθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1160/16-11-2010 (ΦΕΚ 1811/Β΄/18-11-2010). Ελήφθησαν υπʼ όψη, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι   τιμές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται στην 1/1/2008 με τις τροποποιήσεις τους  (προηγούμενο χρονικό σημείο αναφοράς) και καθορίστηκαν στην  Ζάκυνθο ως τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητας στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, για το έτος 2010 ως ακολούθως (και συγκρίνονται με τον καθορισμό των τιμών για τα έτη 2011,2012,2013) :

 

  ΤΙΜΕΣ 2010 ΤΙΜΕΣ 2011,2012,2013 ΑΥΞΗΣΗ
ΑΛΥΚΩΝ 28,00 ? 40,00 ? 42,85%
ΑΡΚΑΔΙΩΝ 30,00 ? 45,00 ? 50,00%
ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ 20,00 ? 30,00 ? 50,00%
ΕΛΑΤΙΩΝ 20,00 ? 35,00 ? 75,00%
ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 45,00 ? 60,00 ? 33,33%
ΛΑΓΑΝΑ 25,00 ? 60,00 ? 140,00%

 

Επειδή εκτός της πόλης της Ζακύνθου, δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες, με ευθύνη, βεβαίως, του Υπουργείου  Οικονομικών. Επειδή ο μη καθορισμός αντικειμενικών αξιών σε όλη την Ελλάδα μέχρι σήμερα αποτελεί σοβαρή αμέλεια και αδυναμία  της πολιτείας, σε συνδυασμό μάλιστα και με την απαράδεκτη καθυστέρηση της κτηματογράφησης. Και μάλιστα θα έπρεπε να ισχύει ένα σύστημα αντικειμενικών αξιών, το οποίο να προσαρμόζεται στην μεταβαλλόμενη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα  και ιδίως την οξεία οικονομική κρίση και να λαμβάνει υπʼόψη και τις οικονομικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε ζώνης και περιοχής. 

Εν προκειμένω, βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων και πρακτικών,   ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου κοινοποίησε από συγκριτικά στοιχεία  λόγω επιβολής φορολογίας της μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών κλπ,  –και με βάση τις προαναφερθείσες τιμές αναφοράς ανά περιοχή ( πρώην καποδιστριακό δήμο) και όριο την κατώτερη τιμή της περιοχής- σημαντικά μεγαλύτερες τιμές για το έτος 2011 σε σχέση με το έτος 2008. Αυτό είναι απολύτως άδικο και αυθαίρετο, όπως προκύπτει από τα πραγματικά στοιχεία. Με δεδομένη την οξεία οικονομική κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές που οδήγησαν σε κατάρρευση την αγορά ακινήτων  γνωρίζει σύμπασα η κοινωνία, ο εμπορικός κόσμος,  οι μηχανικοί, οι νομικοί  και κάθε εμπλεκόμενος και μη, με βάση  τις ισχύουσες πραγματικές τιμές των οικοπέδων, ότι αυτές έχουν μειωθεί δραματικά και φυσικά δεν έχουν αυξηθεί με ποσοστά που αγγίζουν το 140% όπως στη περίπτωση του τέως Δήμου Λαγανά. Μάλιστα, στην ειδική περίπτωση της πρώην κοινότητας του Αγαλά εμφανίζεται μια άνοδος των τιμών οικοπέδου με βάση τις υποβληθείσες τιμές αναφοράς από τα 25 στα 60 ευρώ ανά τ.μ., με αποτέλεσμα να υποχρεούνται να πληρώσουν πολίτες μέχρι και δεκαπλάσιο ΦΑΠ σε σχέση με το 2010, και μάλιστα σε μια περιοχή αγροτική, μη παραθαλάσσια και υποβαθμισμένη. Αυτή η υποβολή των τιμών της 1-1-2011 οδήγησε στον ως άνω καθορισμό τιμών οικοπέδου για την επιβολή ΦΑΠ 2011, 2012, 2013.

Όμως, γίνεται φανερό ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος καθορισμού των τιμών οικοπέδου εν όψει της επιβολής ΦΑΠ. Η επιβολή του ΦΑΠ πρέπει να αποδεσμευθεί από την απολύτως αυθαίρετη τιμή αναφοράς εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού που καθορίζει το τμήμα Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.  ως προς τις μεταβιβάσεις ακινήτων («συγκριτικά στοιχεία»), η οποία εκπορεύεται από καθαρά εισπρακτικούς  και συχνά φορομπηκτικούς λόγους (δεν είναι καθόλου τυχαία η μεγάλη αύξηση των τιμών αναφοράς από το 2008 ως το 2011 στην Ζάκυνθο ανά πρώην δήμο) και δεν λαμβάνει υπ΄όψη   την πραγματική κατεύθυνση και μεταβολή των αξιών των ακινήτων. Μάλιστα, παρατηρείται συστηματικά το γεγονός οι τιμές αναφοράς εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού να υπερτερούν πλέον κατά πολύ από τις πραγματικές αξίες και τιμές των ακινήτων.  Επίσης, δε είναι ακατανόητος ο ενιαίος καθορισμός τιμών ανά πρώην δήμο, όπου ομογενοποιούνται τελείως διαφορετικές περιοχές ή πρώην κοινότητες .  Αυτό που πρέπει να γίνει ώστε να αρθούν οι ανορθολογικές, άνισες  και άδικες σημερινές πρακτικές είναι ο καθορισμός ενός ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος καθορισμού της τιμής οικοπέδων εν όψει του ΦΑΠ αλλά και συνολικά, όπου δεν υπάρχει ακόμη σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, με επιτροπές ανά περιοχή, συνιστάμενες από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, των Αγροτικών Συλλόγων, των Δήμων, του Δημοσίου, των Δικηγορικών Συλλόγων  κ.α., οι οποίες θα λαμβάνουν υπʼόψη την πραγματική οικονομική κίνηση της αγοράς ακινήτων αλλά και τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές διαφορές ανά περιοχή και οικιστικό συγκρότημα. Άμεσα δε και ωσότου υπάρξει αξιόπιστη ρύθμιση του ζητήματος αυτού, να ανασταλεί η ισχύς της προηγούμενης απόφασης του 2013 και να κληθούν οι πολίτες της Ζακύνθου   να καταβάλουν βάσει των τιμών αναφοράς του ΦΑΠ 2010 (με ορόσημο το 2008).   

 Αξίζει , ακόμη, να αναφερθεί ότι στην περιοχή του Αγαλά εντός του καποδιστριακού δήμου Λαγανά , η οποία ελήφθη ως εκείνη  με την κατώτερη τιμή οικοπέδου σε σχέση με όλο τον  πρώην δήμο Λαγανά και βάσει συγκριτικών στοιχείων και καθόρισε την τιμή οικοπέδου για όλο τον Λαγανά, ήδη και στον προσδιορισμό τιμών βάσει του 2008 ήταν υπερτιμημένη, και βάσει των ιδιομορφιών της ( αγροτική, όχι παραθαλάσσια κλπ) αλλά και βάσει του ότι γίνονταν μεταβιβάσεις μικρών μόνο οικοπέδων ή αγροτεμαχίων  και σε αφορολόγητα επίπεδα και, άρα, δεν υπήρχε αξιόπιστη βάση υπολογισμού των αξιών βάσει συγκριτικών  στοιχείων. 

Επειδή η προαναφερθείσα κατάσταση εντάσσεται σε ένα σύστημα πολύτροπης υπερφορολόγησης των ακινήτων και μάλιστα με έναν τρόπο κοινωνικά άδικο, αυθαίρετο, άναρχο και ασυντόνιστο που πλήττει τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικροεπαγγελματίες και γενικά όλα τα μικρά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας.

Επειδή ο παραπάνω καθορισμός και το ύψος των τιμών πλήττει καίρια το αγροτικό εισόδημα με την υπερφορολόγηση της καλλιεργήσιμης γης , που μεγάλη έκτασή της ευρίσκεται εντός των ορίων οικισμών λόγω της επέκτασης των ορίων των οικισμών.  

Επειδή πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να αποκατασταθούν οι παραπάνω αδικίες και ανισότητες, όπως συμβαίνει με την όμοια μεταχείριση σαφώς ανόμοιων περιπτώσεων κατά παράβαση της αρχής του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος που αναφέρει ότι : «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Σαφής περίπτωση είναι η αναγωγή των τιμών οικοπέδου στον οικισμό του Αγαλά εντός του πρώην δήμου Λαγανά στο ποσόν των 60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αλλά και άλλες περιπτώσεις.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να αποκατασταθούν οι φορολογικές αδικίες και ανισότητες ως προς τον καθορισμό της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα,  για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στην Ζάκυνθο ;

Τι προτίθεται να πράξει ειδικότερα  ώστε να επιβληθεί στο ορατό μέλλον ένα ορθολογικό και ευπροσάρμοστο σύστημα αντικειμενικών αξιών σε όλη την χώρα ;

Τι προτίθεται να πράξει ειδικότερα ώστε να καθοριστεί ένα σύστημα ισοστοίχησης  των τιμών  των οικοπέδων εν όψει του ΦΑΠ αλλά και γενικότερα προς την πραγματική τους αξία και την πραγματική κίνηση της αγοράς ακινήτων  μέσα από θεσμικά όργανα αξιόπιστα και με την αντίστοιχη γνώση, όπου δεν υπάρχει αντικειμενικό σύστημα , και αποδέσμευσης των τιμών οικοπέδων από τις  άδικες και αυθαίρετες τιμές αναφοράς του τμήματος κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ. ως συγκριτικών στοιχείων ;

Τι προτίθεται να πράξει για την μη άνιση και διαφοροποιημένη αξιολόγηση κάθε περιοχής ή πρώην κοινότητας εντός των πρώην καποδιστριακών δήμων ;

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να ανασταλεί, τουλάχιστον ως τον καθορισμό ενός ορθολογικού συστήματος των τιμών οικοπέδων η απόφαση  του 2013 για τις τιμές οικοπέδων εν όψει ΦΑΠ 2011, 2012, 2013 και να καταβάλουν οι πολίτες βάσει των τιμών οικοπέδων της απόφασης του 2010 ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Στ. Κοντονής