Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
04/09/2013

Ερώτηση με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHY GEN II για χρήση έναρξης του μηχανισμού ωρίμανσης ακτινιδίων

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Με την 8595/95935/1-8-2013 αίτηση της εδρεύουσας στην Αθήνα εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΤΑΚΕΜ Ε.Π.Ε.», που υπεβλήθη για λογαριασμό κατοίκου Κατερίνης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητήθηκε η κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας για διάθεση στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHY GEN II για χρήση έναρξης του μηχανισμού ωρίμανσης ακτινιδίων.

Με την υπʼ αρ. πρωτ. 8595/95935/9-8-2013 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,  Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ, η αιτηθείσα άδεια χορηγήθηκε. Κατά τα περιεχόμενα στην ίδια απόφαση που αναγράφονται τα στοιχεία, το φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHY GEN II είναι ετοιμόχρηστο συμπυκνωμένο διάλυμα αιθανόλης, που απελευθερώνει αιθυλένιο με τη βοήθεια ειδικής συσκευής (γεννήτριας).

Την 28-8-2013 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας απέστειλε προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το υπʼ αρ. πρωτ. 13346/28-8-2013 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι η Υπηρεσία αυτή (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας) ενημερώθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου για την έκδοση της ανωτέρω υπʼ αρ. πρωτ. 8595/95935/9-8-2013 απόφασης του Υπουργού. Περαιτέρω, με το ίδιο έγγραφο η Προϊσταμένη ζητά να ενημερωθεί αν η ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδεια έχει χορηγηθεί για πειραματική ή για εμπορική χρήση και στην περίπτωση που η άδεια έχει χορηγηθεί για εμπορική χρήση, θεωρώντας ότι υπάρχει αντίθεση με πολλές από τις οριζόμενες στην υπʼ αρ. 290524/3-9-2010 Υπουργική Απόφαση («Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων») διατάξεις και παρακαλεί να διευκρινισθεί:

1. ποιά είναι τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της επαρκούς ανάπτυξης και του ικανοποιητικού βαθμού ωρίμανσης που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ\\\' αρ. 290524/3-9-2010 Υπουργικής Απόφασης.

 2. ποια διαδικασία πρέπει να τηρηθεί από τους παραγωγούς που προτίθενται να συγκομίσουν ακτινίδια με βαθμό ωρίμανσης 4,5 brix και πώς θα εκπληρωθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η υποχρέωση τους για συγκομιδή μετά την απόφαση έναρξης συγκομιδής της αρμόδιας ΔΑΟΚ, που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ, 1 της ΥΑ 290524/3-9-2010.

3. ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτού που θα εφαρμόσει την ανωτέρω φυτορρυθμιστική ουσία (π.χ. ενημέρωση της υπηρεσίας για το πού θα γίνει η εφαρμογή, προέλευση του συγκομισθέντος προϊόντος, έκδοση πιστοποιητικού που θα γνωστοποιεί ότι στις συγκεκριμένες παρτίδες έχει γίνει ωρίμανση με χρήση φυτορρυθμιστικής ουσίας κ.λ.π.).

4. αν πληρούνται, στην περίπτωση που εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ωρίμανσης, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 της ΥΑ 290524/3-9-2010, όπου αναφέρεται ότι «οι τυποποιητές - συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση συσκευασία των ακτινιδίων, εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%».

5. σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η Υπηρεσία της (π.χ. διενέργεια ζαχαρομέτρησης και έκδοση άδειας πρόωρης συγκομιδής).

Τέλος, με το ίδιο έγγραφο η Προϊσταμένη ζητά, επειδή επίκειται η έναρξη της εμπορικής περιόδου του ακτινιδίου, να αποσταλούν οι διευκρινίσεις του Υπουργείου το συντομότερο δυνατό και σημειώνει ότι η Π.Ε. Πιερίας είναι η δυναμικότερη περιοχή της Ελλάδας στην καλλιέργεια ακτινιδίου και οι εξαγωγές που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο συμβάλλουν καθοριστικά στην τόνωση τόσο της τοπικής, όσο και της ελληνικής οικονομίας και ότι, κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του ακτινιδίου μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες.

Η υπ\\\' αρ. 290524/3-9-2010 Υπουργική Απόφαση, ως γνωστόν, ορίζει ότι «οι τυποποιητές - συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση συσκευασία των ακτινιδίων, εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%». Η απόφαση αυτή δεν προβλέπει την περίπτωση μη φυσιολογικής ωρίμανσης του ακτινιδίου και δη με βαθμό ωρίμανσης 4,5 brix, όπως έχει ορίσει η πρόσφατη υπʼ αρ. πρωτ. 8595/95935/9-8-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον εν λόγω αιτούντα. Η τυχόν υλοποίηση της απόφασης αυτής με τη βοήθεια του Υπουργείου ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές παρόμοιου τύπου «παρεμβάσεις», οι οποίες ως αποτέλεσμα θα έχουν την υποβάθμιση και την απαξίωση των παραγομένων στο Νομό Πιερίας ακτινιδίων, αλλά πιθανόν και άλλων περιοχών, που, όπως ορθώς επισημαίνεται και από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, είναι προϊόντα εξαγωγής και συμβάλλουν καθοριστικά στην τόνωση τόσο της τοπικής, όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Επειδή, η διασφάλιση της ποιότητας του ακτινιδίου πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό γνώμονα για τις όποιες ενέργειες

Επειδή, η χώρα μας έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων για εξαγωγή καρπών ακτινιδίων, με τρίτες χώρες (όπως η Κίνα για τους νομούς Καβάλας, Πιερίας, Ημαθίας, Άρτας, Πέλλας και Λάρισας) και με αυστηρούς όρους που αν παραβιαστούν από το ΥΠΑΑΤ, θα επιφέρουν μεγάλο πλήγμα στις εξαγωγές

Επειδή, η λήψη αποφάσεων χρήσης γεωργικών φαρμάκων με όρους εξπρές χωρίς να διασφαλίζονται οι απαραίτητες προύποθέσεις ασφάλειας του προϊόντος (πειραματική εφαρμογή, έρευνα κλπ)  μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο τα κέρδη της βιομηχανίας φαρμάκων σε βάρος της αγροτικής οικονομίας, των καλλιεργητών, αλλά και της δημόσιας υγείας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Για ποιον λόγο και για την εξυπηρέτηση ποίου σκοπού, εκδόθηκε η υπʼ αρ. πρωτ. 8595/95935/9-8-2013 απόφασή του, με την οποία χορηγείται κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHY GEN II; Η ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδεια έχει χορηγηθεί για πειραματική ή για εμπορική χρήση;

2.    Στην περίπτωση που η άδεια χορηγήθηκε για εμπορική χρήση:

 α) εφόσον δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 της ΥΑ 290524/3-9-2010, προτίθεται νʼ ανακαλέσει και να επαναξιολογήσει την απόφαση του;

β) Με βάση ποιες πειραματικές μελέτες αξιολογήθηκε η αίτηση και χορηγήθηκε κατά παρέκκλιση η άδεια χρήσης του ETHY GEN II, για εφαρμογή σε ωρίμανση ακτινιδίων;

γ)  Εφόσον, με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μελέτες, τα διεθνή στάνταρ, αλλά και τα μέχρι τώρα αποδεκτά κριτήρια των Υπουργικών Αποφάσεων, η τυποποίηση και συσκευασία των ακτινιδίων επιτρέπεται, όταν αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον 6,2 brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%, πώς θα διασφαλιστεί η ποιότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ακτινιδίου, εάν οι παραγωγοί συγκομίσουν ακτινίδια με βαθμό ωρίμανσης 4,5 brix;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας κατατεθούν οι πειραματικές μελέτες και έρευνες βάσει των οποίων έγινε η αξιολόγηση και δόθηκε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ETHY GEN II για την έναρξη του μηχανισμού ωρίμανσης ακτινιδίων (υπʼ αρ. πρωτ. 8595/95935/9-8-2013 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής,  Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του ΥΠΑΑΤ).

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές:

Ευαγγελία Αμμανατίδου –Πασχαλίδου

Γεροβασίλη Όλγα

Γελαλής Δημήτρης

Διώτη Ηρώ

Αποστόλου Βαγγέλης