Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/09/2013

Ερώτηση & ΑΚΕ Στ.Σαμοϊλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών: Ανέγερση πολυκατοικίας, μέσα σε ιστορικό διατηρητέο μνημείο, στην περιοχή “Όαση” της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας

Μετά από καταγγελίες πολιτών, επανέρχεται στο προσκήνιο η πολύκροτη υπόθεση του ακινήτου “Όαση” (επί των οδών Ν. Ζαμπέλη κ Στ. Παδοβά) στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα οικόπεδο που βρίσκεται εντός διατηρητέου μνημείου (πλάτωμα του Αγ. Αθανασίου [Ενετικά Τείχη]), οι φερόμενοι ιδιοκτήτες του οποίου, διεκδικούν βάσει του νόμου, το δικαίωμα ανέγερσης τριώροφης πολυκατοικίας με υπόγειο.

Το πρόβλημα δεν τίθεται επί της πρόθεσης των ιδιοκτητών – που ο νόμος τους παρέχει τη δυνατότητα ανέγερσης πολυκατοικίας – τίθεται, επί των περιεχομένων της κείμενης νομοθεσίας και των συναφών κενών και ατελειών της, όπως και επί των αλληλεπικαλύψεων των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων. Δεν μπορεί, με δυο λόγια, οι ιδιοκτήτες να έχουν δίκιο με βάση το πολεοδομικό σχέδιο και οι κάτοικοι να έχουν επίσης δίκιο με βάση τους προστατευτικούς νόμους οικοδόμησης αρχαιολογικών χώρων.       

Το έγγραφο της 21ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [αρ. πρωτ. 3544 (27-12-2010)], αναφέρει ότι “οι οχυρώσεις στη θέση του οικοπέδου και στον περιβάλλοντα χώρο, εμπίπτουν  στην κήρυξη των οχυρώσεων της Κέρκυρας ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με την ΥΑ 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ Β 02-02-1962) και στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”. Επίσης με το έγγραφο αρ. πρωτ. 4033 (25-11-2009), η 21η ΕΒΑ εισηγήθηκε αρνητικά για την οικοδόμηση στο εν θέματι οικόπεδο.

Το έγγραφο του πρώην Υφυπουργού κ. Γ. Νικητιάδη (αρ. πρωτ. 1539/04-08-2011), αναφέρει ότι το εν λόγω οικόπεδο “βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας, η οποία έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. Φ18/46592/2305/24-07-1979 (ΦΕΚ 52 Β 21-01-1980) και η οποία αποτελεί μνημείο της UNESCO σύμφωνα με την αρ. 31 COM 8 B.40 Απόφαση του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.  

Το έγγραφο του πρώην Υπουργού κ. Π. Γερουλάνου (αρ. πρωτ. Φ52-46/107873/3326, 04-11-2011) ενέκρινε το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται ως προτεινόμενη εργασία, η “διαμόρφωση χώρων στάσης και περιήγησης στο πλάτωμα του Αγ. Αθανασίου”. Για το έργο αυτό, εγκρίθηκε συνολική δαπάνη 1,55 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και λήγει στις 31-12-2014. Η πράξη αυτή, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι”, με κωδικό ΟΠΣ 358528.

Στο παρελθόν, ο Δήμος Κέρκυρας έχει αποφανθεί την απαγόρευση της οικοδόμησης του εν λόγω οικοπέδου (Ψήφισμα 238-312/3-12-1893, Ψήφισμα 463/10-01-1904, Γνωστοποίηση  4397/06-04-1977 εγγράφου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων [8523-961/17-03-1977] στην οποία προτείνεται η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως προς αποφυγή περαιτέρω ανοικοδόμησης της εν λόγω περιοχής “όπου υφίστανται ενετικά τείχη υψίστης αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας”, κλπ.).

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 1993 με Απόφαση του τότε Νομάρχη Κέρκυρας, το οικόπεδο χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, αλλά το 2006 η απόφαση αυτή ανακλήθηκε με νεότερη Απόφαση του μετέπειτα Νομάρχη Κέρκυρας κ. Γ. Μαχειμάρη. Στο έγγραφο της 21ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων [αρ. πρωτ. 3404 (29-06-2011)], αναφέρεται ότι ο αποχαρακτηρισμός, έγινε χωρίς ενημέρωση της 21ης ΕΒΑ και η Δ/ση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δεν έχει απαντήσει ακόμα για το σύννομο ή όχι της απόφασης αυτής. Παρενθετικά, σημειώνουμε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τις αντιπαραβαλλόμενες  πλευρές, για τη νομιμότητα τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης Απόφασης (1993 και 2006). 

Επιπρόσθετα, το εν λόγω ακίνητο, εκτός από τους Ν. 3028/2002 ΦΕΚ 153 Α 28-06-2002, Ν. 1577/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2831/2000 ΦΕΚ 140 Α 13-06-2000 και Ν. 2039/1992 ΦΕΚ 61 Α 13-04-1992, εμπίπτει και στις προστατευτικές διατάξεις του Συντάγματος (αρ. 24 παρ 1 και παρ. 6). Επίσης, οποιαδήποτε ενέργεια οικοδόμησης στο συγκεκριμένο οικόπεδο, οφείλει να λάβει υπόψη τις Αποφάσεις 3279/2003, 1682/2002, 1652/2009 και 2540/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρεμπιπτόντως, η περίπτωση της Απόφασης 1652/2009, αφορά σε μια άλλη υπόθεση (προμαχώνας Ραϋμόνδου) της Κέρκυρας, για την οποία το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι είναι “Παράνομη ως αναιτιολόγητη η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που επέτρεψε ανέγερση πενταώροφου κτηρίου κοντά σε σωζόμενο τμήμα του ενετικού τείχους της Κέρκυρας, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας της σχετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ.”

Σήμερα, εκκρεμεί Απόφαση του αρμοδίου Υπουργείου, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).       

Επειδή, είναι χρέος της πολιτείας η διατήρηση και η προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επειδή, η Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας αποτελεί μνημείο της UNESCO και σύμφωνα με την ΥΑ B1/Φ33/29925/828/27-05-80 του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 512 Β 04-06-1980), ανακηρύχθηκε «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» και θεσπίστηκαν υποχρεωτικοί κανονισμοί για την προστασία της.

Επειδή, ήδη “τρέχει” το έργο ανάδειξης της συγκεκριμένης περιοχής, με την αυτεπιστασία από την 21η ΕΒΑ (ΟΠΣ 358528) . 

Επειδή, είναι έντονη η αντίδραση των κατοίκων της όμορης περιοχής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την προστασία του ιστορικού διατηρητέου μνημείου, στην περιοχή “Όαση” της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας;

2.    Τι προτίθενται να πράξουν, για το οριστικό ξεκαθάρισμα και την οριστική τακτοποίηση, του πολεοδομικού και νομικού καθεστώτος υποθέσεων οικοδόμησης μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους;

3.    Γιατί καθυστερεί η έκδοση της γνωμοδότησης του ΚΑΣ;

4.    Υπάρχει έγκριση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για τον αποχαρακτηρισμό του εν λόγω οικοπέδου, έτσι όπως αυτός προέκυψε από την Απόφαση του κ. Μαχειμάρη πρώην Νομάρχη Κερκύρας το 2006;

5.    Σε τι βαθμό έχει απορροφηθεί το προαναφερθέν έργο (ΟΠΣ 358528), που μεταξύ άλλων προβλέπει και την ανάδειξη του συγκεκριμένου μνημείου και ποιες εργασίες έχουν ήδη γίνει ή πρόκειται να γίνουν σε αυτό;

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, να καταθέσει στο σώμα:

1.    Την τελευταία εισήγηση της 21ης ΕΒΑ, προς το ΚΑΣ, για το επίμαχο ακίνητο.

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, να καταθέσει στο σώμα:

2.    Το έγγραφο της Απόφασης του πρώην Νομάρχη Κέρκυρας (1993), με το οποίο χαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο ακίνητο ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου.

3.    Το έγγραφο της Απόφασης του πρώην Νομάρχη Κέρκυρας κ. Γ. Μαχειμάρη (2006), με το οποίο αποχαρακτηρίζεται το συγκεκριμένο ακίνητο.

4.    Τα έγγραφα της Δ/σης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που αποφαίνονται για το σύννομο ή όχι, των δυο παραπάνω Αποφάσεων.

Ο ΕΡΩΤΩΝ - ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Σαμοΐλης Στέφανος