Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος: Ένταξη των οικίσκων που στεγάζουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις εξαιρέσεις του ν. 4178/2013

Είναι γνωστό ότι κάθε γεώτρηση για να λειτουργήσει χρειάζεται και έναν μικρό οικίσκο στον οποίο τοποθετείται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός. Για τον οικίσκο αυτό δεν  χρειαζόταν να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Μάλιστα η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων το 1978 είχε εκδώσει την εγκύκλιο 6 με α.π. 771/24-1-1978 με την οποία ενημέρωνε το Υπουργείο Γεωργίας και τη ΔΕΗ ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας για την ηλεκτροδότηση των έργων αυτών.

    Επίσης το Π.Δ. 24/31-5-85 ΦΕΚ 270Δ (περί δόμησης εκτός σχεδίου) στο άρθρο 3 που αφορά τις αντλητικές εγκαταστάσεις στην παράγραφο 1 αναφέρει ότι «Η ανόρυξη φρεάτων και η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων και υδατοδεξαμενών επιτρέπονται ανεξάρτητα από την αρτιότητα του γηπέδου»

    Το Υπουργείο Γεωργίας με την εγκύκλιο 159641/18-11-1986 είχε καθορίσει τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις των κτισμάτων αυτών (για τα οποία δεν απαιτείτο οικοδομική άδεια) σε 9μ2 και με ύψος έως 2.50μ.

    Μετά την 17-2-2004 ημέρα που δημοσιεύθηκε  η 5219/3-2-2004 ΥΑ σχετικά με τη άδεια μικρής κλίμακας η κατασκευή των οικίσκων γίνεται με άδεια μικρής κλίμακας. Με την ίδια ΥΑ δόθηκε αναδρομικά η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των υπαρχόντων οικίσκων να ξεκινήσουν διαδικασίες να εκδώσουν άδειες μικρής κλίμακας. Όμως η διαδικασία αυτή επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες-αγρότες των οικίσκων αυτών τουλάχιστον με 500 ευρώ. Επιπλέον είναι γνωστό ότι για να εκδοθεί η άδεια μικρής δόμησης απαιτούνται:

•    Σύνταξη τοπογραφικού

•    Έγκριση από Αρχαιολογία

•    Έγκριση από Δασαρχείο. Το Δασαρχείο για να τελεσιδικήσει χρειάζεται τουλάχιστον 3 μήνες (αναρτήσεις, δημοσιεύσεις).

•    Έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας της  περιφερειακής ενότητας ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ) που να πιστοποιεί ότι η γεώτρηση έχει άδεια και είναι απαραίτητη η κατασκευή οικίσκου.

Με δεδομένα όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι να μην έχει σχεδόν κανένας αγρότης που έχει κινήσει τις διαδικασίες καταφέρει να εκδώσει τέτοια άδεια.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει και οι οικίσκοι που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 2004 να ενταχθούν στις εξαιρέσεις του νόμου 4178/2013.

    Σήμερα και μετά την εφαρμογή του ν.4178/2013 για να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση πρέπει να υπάρχει βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρέτου στο ακίνητο ή αν υπάρχει αυθαίρετο να υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2.

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4178/2013 τα παραπάνω κτίσματα όχι μόνο δεν εντάσσονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις αλλά αντίθετα περιλαμβάνονται στην κατηγορία 3 του άρθρου 9 (αυθαίρετες μικρές παραβάσεις) στην οποία προβλέπεται η καταβολή παραβόλου 500 ευρώ για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών (2225/27-9-2012 και 5046/12-12-2012) αναφέρει ότι σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 (Κεφάλαιο Β, άρθρο 23, παρ. 2) τα κτίσματα στέγασης των αντλητικών συγκροτημάτων δε θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές εφόσον πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από το νόμο.    

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1.    Προτίθεται το Υπουργείο να νομοθετήσει την ένταξη στις εξαιρέσεις του ν. 4178/2013 των οικίσκων που στεγάζουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό γεωτρήσεων, καθότι αυτοί είναι νόμιμα κατασκευασμένοι και σύμφωνα με τις εγκυκλίους 6 με α.π. 771/24-1-1978 και 159641/18-11-1986;

2.    Μπορεί για εισπρακτικούς λόγους το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής να «κατασκευάζει» αυθαίρετα οικήματα στα πλαίσια νόμου που είχαν κατασκευαστεί νόμιμα;

3.    Προτίθεται το Υπουργείο να μειώσει την γραφειοκρατία και το κόστος που απαιτείται και για τις μελλοντικές κατασκευές οικίσκων για στέγαση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων;

4.    Τελικά ο πολίτης ποιο Υπουργείο να πιστέψει; Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Αποστόλου Ευάγγελος

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Καλογερή Αγνή

Κοδέλας Δημήτριος

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Μπάρκας Κώστας

Ουζουνίδου Ευγενία

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τριανταφύλλου Μαρία