Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
19/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Ούτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχει «πλεονάζον προσωπικό»

Να μην απολυθεί κανείς

Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετρά πάνω από 100 χρόνια παρουσίας και συμβολής στην διοικητική υποστήριξη και λειτουργία των Γενικών Επιτελείων, στις στρατιωτικές σχολές, σε στρατιωτικά Δικαστήρια, στην παραγωγική διαδικασία, σε σχηματισμούς, στρατιωτικά εργοστάσια, ναυστάθμους, στην κατασκευή συντήρηση και επισκευή οπλικών συστημάτων, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, υποβρυχίων, αρμάτων μάχης και λοιπών υλικών και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων. Κρίσιμες και σημαντικές υπηρεσίες του, όπως είναι η ΛΑΕΔ, το ΤΑΑΘΠ, το ΤΕΘΑ, ο ΑΟΟΑ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα Μετοχικά Ταμεία, σημαντικός αριθμός Διευθύνσεων των Γενικών Επιτελείων (Διεύθυνση Προσωπικού, ΥΠΕΠΑ κ.α.) λειτουργούν ομαλά χάρις στην αρμονική συνύπαρξη πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Φ.900α/8473/11747/8-4-2011 απάντησή του σε σχετική ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παν. Μπεγλίτης είχε καταστήσει σαφές ότι στις Μονάδες – Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ υπήρχαν 10.065 κενές οργανικές θέσεις, στην ΛΑΕΔ οι κενές οργανικές θέσεις, που ήταν είκοσι τρεις (23), καλύπτονταν με τοποθετήσεις-αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού από ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, στο Ταμείο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου(ΤΑΑΘΠ) υπήρχαν έντεκα (11) κενές θέσεις που καλύπτονταν εν μέρει από στρατιωτικό προσωπικό, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) υπήρχαν οκτώ (8) κενές οργανικές θέσεις, στον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) υπήρχαν δεκαεπτά (17) κενές οργανικές θέσεις, ενώ στο ΝΙΜΙΤΣ οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονταν σε τριακόσιες είκοσι δυο (322) ! Από την ίδια απάντηση προέκυπτε ότι κενές οργανικές θέσεις στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, υφίσταντο σε όλες τις κατηγορίες και κλάδους καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ). Ομοίως, στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, καθώς και στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ).

Το υψηλό ποσοστό υποστελέχωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχε ως αποτέλεσμα αφενός να μεταφερθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση από την Ολυμπιακή Αεροπορία σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ σαράντα δύο (42) υπάλληλοι Συμβασιούχοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τους οποίους αποδέχθηκαν τη θέση τριάντα πέντε (35) και αφετέρου ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος να απευθύνει προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατά την διάρκεια της προηγούμενης θητείας του το με στοιχεία Φ.470.1/64/465/Σ.114/11-4-2012 έγγραφο με το οποίο ζητούσε την πρόσληψη συνολικά 643 ατόμων (246 στο ΓΕΣ, 126 στο ΓΕΝ, 235 στο ΓΕΑ, 2 στο ΜΤΣ, 29 στο ΝΙΜΙΤΣ και 5 στον ΑΟΟΑ), ενέργεια που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την σημερινή επιλογή της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ να απολύσει εργαζόμενους. Επιπρόσθετα, με το Φ.470/3/959/Σ.188/12-3-2012 έγγραφό του προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού ο τότε Διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας επεσήμαινε «...την αναγκαιότητα ύπαρξης και απασχόλησης στο ΤΕΘΑ ικανού προσωπικού μακράς πνοής και όχι ευκαιριακών προσωρινών λύσεων...»

Εξάλλου το χρησιμοποιούμενο σύστημα μοριοδότησης δεν εξασφαλίζει την ουσιαστική αποτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς κάθε εργαζομένου. Η ετεροβαρής μοριοδότηση των τίτλων σπουδών, της διοικητικής εμπειρίας σε θέσεις ευθύνης και του διορισμού με διαδικασίες ΑΣΕΠ είναι ακατάλληλη για να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων με τίτλο σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται ως επιμελητές, φύλακες, εργάτες, προσωπικό καθαριότητας, οδηγοί, πλύτες, κλητήρες, επιτηρητές αγωγών καυσίμων, βοηθοί αποθηκών, γεμιστές – ζυγιστές, φορτοεκφορτωτές, χειριστές μηχανών, μανουβραδόροι ή απασχολούνται σε τεχνικές ειδικότητες (πχ στους Ναυστάθμους). Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες ειδικότητες ναι μεν δεν προσλαμβάνονται κάτοχοι διδακτορικού ή πρώην Γενικοί Διευθυντές, ωστόσο είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επιπρόσθετα, από το σύστημα της μοριοδότησης απουσιάζει οποιαδήποτε ουσιαστική συναξιολόγηση κοινωνικών κριτηρίων (γονείς με άνεργα ενήλικα τέκνα, εργαζόμενοι με συζύγους με χρόνιες ασθένειες, γονείς που φιλοξενούν άνεργα ενήλικα τέκνα και πολλά άλλα), ενώ η Κυβέρνηση δεν έχει προνοήσει ούτε για την αντιμετώπιση των τραγικών οικονομικών συνεπειών της «διαθεσιμότητας» (πχ αναστολή δανειακών υποχρεώσεων των απολυόμενων).

    Περαιτέρω, ανεξήγητο παραμένει ποιο μπορεί να είναι το δημοσιονομικό όφελος από την απόλυση εργαζόμενων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με χαμηλούς μισθούς των ώρα που ο φορολογούμενος καλείται να χρηματοδοτήσει με 700.000 ΕΥΡΩ τα έτη 2013-2014 τους συμβούλους και συνεργάτες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου (όπως προκύπτει από το ΦΕΚ Βʼ 1817/2013) και με 451.520 ΕΥΡΩ το γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Παντελή Καψή (όπως προκύπτει από την υπ΄αριθμ. Πρωτ. Υ 374/12-8-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών)

Τέλος, έχει ιδιαίτερη σημασία να διασφαλιστεί η αρμονική συνύπαρξη στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και η κατοχύρωση της εργασιακής ασφάλειας συνολικά των εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λαμβάνοντας υπόψιν την συχνότητα των μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού και την πολλαπλότητα των καθηκόντων του στο πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων και σχηματισμών, το πολιτικό προσωπικό έχει πλέον αναδειχθεί σε κρίσιμη παράμετρο διατήρησης του αξιόμαχου και της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και ως τέτοιο είναι ωφέλιμο να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο ενός παραγωγικού και προοδευτικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1) Αξιολογήθηκε πράγματι και με ποιά κριτήρια το σύνολο (και όχι ορισμένες μόνο κατηγορίες) των εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας; Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία τεκμηριώνεται και αποφασίζεται η απομάκρυνσή τους;

2) Με βάση ποιά συγκεκριμένα κριτήρια τίθεται σε διαθεσιμότητα πολιτικό προσωπικό, το οποίο μέχρι σήμερα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων και υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

3) Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των Ανώτατων κατά Κλάδο Συμβουλίων για την απομάκρυνση πολιτικού προσωπικού; Έχει ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των Διοικητών των Στρατιωτικών Εργοστασίων και των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ φορέων και Νομικών Προσώπων;

4) Υποβλήθηκαν από τις μονάδες, υπηρεσίες, σχηματισμούς, στρατιωτικά νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς αιτήματα εξαίρεσης εργαζομένων από την «κινητικότητα» για σοβαρότατους κοινωνικούς λόγους; Ποια ήταν η εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων για τα αιτήματα αυτά; Πόσα από τα αιτήματα αυτά έγιναν δεκτά;

5) Πόσο είναι το δημοσιονομικό όφελος από την απόλυση εργαζομένων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ανά μονάδα, σχηματισμό, υπηρεσία, στρατιωτικό νοσοκομείο και εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας;

6) Έχουν τηρηθεί οι πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Δικαίου περί ομαδικών απολύσεων;

7) Σκοπεύουν να επανεξετάσουν και να ακυρώσουν τις διαθεσιμότητες – απολύσεις στο Υπ. Αμυνας:

8)Αν επιμείνουν σε τέτοιες ανορθολογικές και άδικες επιλογές πως θα καλύψουν τα πανθομολογούμενα κενά που θα δημιουργηθούν; Και πως θα εξασφαλίσουν την επιβίωση εργαζομένων που λόγω ηλικίας, ειδικότητας και προσόντων με βεβαιότητα θα καταδικαστούν στην ανεργία;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θοδωρής Δρίτσας

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Δημήτρης Στρατούλης

Δημήτρης Τσουκαλάς

Γιώργος Βαρεμένος

Αγνή Καλογερή

Γιάννης Σταθάς

Βασίλης Χατζηλάμπρου