Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
24/09/2013

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΝΙΚΟ ΧΟΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

•    24% οι μειώσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνο το 2012.

•    25% οι μειώσεις δαπανών για την Παιδεία.

•    Οι περικοπές θα οδηγήσουν σε αύξηση της πρόωρης εγκατάλειψη του σχολείου.

•    Ενεδεχόμενη κατάργηση και των μηχανισμών υποστήριξης φτωχών μαθητών-φοιτητών.

Ενώ 8 ΑΕΙ παραδίδουν τα κλειδιά στην Κυβέρνηση λόγω των απολύσεων και των περικοπών, η Κομισιόν, σε απάντησή της στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, επιβεβαιώνει τις τεράστιες μειώσεις στις εκπαιδευτικές δαπάνες, αλλά και στους μισθούς των εκπαιδευτικών, που έχει επιβάλλει η Μνημονιακή πολιτική.

Η Κομισιόν στην απάντησή της, αναγνωρίζει ότι οι τεράστιες περικοπές στην Παιδεία, θα οδηγήσουν σε αύξηση της «πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» και θα επηρεάσουν «τη φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» και επίσης προαναγγέλει την αναστολή «υποστηρικτικών μηχανισμών» σε φτωχούς σπουδαστές, όπως η επιδότηση στέγασης, γευμάτων και μεταφοράς μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής σε ερώτησή του έθετε το θέμα της υποχρηματοδότησης της Παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην Ελλάδα που «βρίσκεται στον τρίτο χρόνο οικονομικής προσαρμογής, με τεράστιες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των σχολείων και των πανεπιστημίων να υπολειτουργούν». Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε από την Κομισιόν πληροφορίες σχετικά με τις «σωρευτικές μειώσεις (2009-2012) στους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και για τους τρεις κλάδους της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια)», καθώς επίσης, «ποια είναι η σωρευτική μείωση (2009-2012) στις δαπάνες για την εκπαίδευση γενικά».

Στην απάντησή της, εξ ονόματος της Κομισιόν, η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που έχει επιφέρει η εφαρμογή του Μνημονίου στην Εκπαίδευση, παραθέτοντας στοιχεία και εκτιμήσεις για τις μειώσεις δαπανών.

Η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου Βασιλείου, έχει ως εξής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδας, στην οποία ο δείκτης δαπανών για την εκπαίδευση σε σχέση με το ΑΕγχΠ παρέμεινε σχεδόν σταθερός καθόλη τη διάρκεια της κρίσης (δεδομένα COFOG, περίπου  4% του ΑΕγχΠ για την περίοδο 2008-11) • επειδή όμως η σωρευτική απώλεια του ΑΕγχΠ ανήλθε στο 25% περίπου, οι δαπάνες για την παιδεία μειώθηκαν σε ανάλογο ποσοστό.

Όσον αφορά τους μισθούς των εκπαιδευτικών, από πρόσφατη μελέτη της Εurydice  προκύπτει ότι το 2012 οι ελληνικές δαπάνες για το ανθρώπινο δυναμικό μειώθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 24 %, ως συνέπεια διάφορων μέτρων που ελήφθησαν από το 2010.

Όσον αφορά τις μειώσεις της χρηματοδότησης των μηχανισμών υποστήριξης για τους μαθητές, στην έκθεση αναφέρεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διατηρηθεί η υποστήριξη για επιδότηση στέγασης, γευμάτων ή μεταφοράς, αλλά η κρίση ενδέχεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο (π.χ. στην παροχή υπηρεσιών εστίασης από ορισμένους δήμους).

Η Επιτροπή κατανοεί το γεγονός ότι οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις δυσχεραίνουν την επίτευξη των εθνικών στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (π.χ. σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, την φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και ότι, όπως επισημάνθηκε στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) τόσο του 2012 όσο και του 2013, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση είναι σημαντικές για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του συστήματός τους και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την άποψη της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την παιδεία.

To Γραφείο Τύπου