Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/09/2013

Η Κομισιόν θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες για τη μη λειτουργία της Λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου στην Κέρκυρα

«Περαιτέρω πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει η Κομισιόν για τη μη λειτουργία  της Λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου στην Κέρκυρα  η οποία κατασκευάστηκε και αποπερατώθηκε το 2001 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.

Συγκεκριμένα ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτηση του αφού αναφέρει το ιστορικό της κατασκευής του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου επισημαίνει ότι «το έργο έχει μείνει εντελώς αναξιοποίητο κι ότι ποτέ δεν ικανοποίησε τους λόγους για τους οποίους είχε αρχικά κατασκευαστεί».

Στη συνέχεια της ερώτησης αφού μετέφερε τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής για τη μη αξιοποίηση του έργου και την αδυναμία των αρμόδιων ελληνικών αρχών να το θέσουν σε λειτουργία, ζητούσε από την Κομισιόν να πάρει θέση για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ρωτώντας παράλληλα αν υπάρχει η δυνατότητα της χρηματοδότησης των επιπρόσθετων έργων που χρειάζονται για να αξιοποιηθεί το εν λόγω έργο.

Στη απάντηση του ο αρμόδιος Επίτροπος κ. Ciolos αφού μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «Ο γενικός κανόνας που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι ότι καθίστανται επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση της ΕΕ εάν έχουν ολοκληρωθεί και καταστεί λειτουργικά, καθώς και εφόσον εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο εκτελέστηκαν» καταλήγει επισημαίνοντας ότι «Ως προς αυτό θα ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από το κράτος μέλος».

Αναλυτικά η ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή  και η  πλήρης απάντηση της Κομισιόν έχει ως εξής:

Αξιοποίηση του έργου "Λιμνοδεξαμενή Μοσχόπουλου" στο νησί της Κέρκυρας

Το έργο της Λιμνοδεξαμενής Μοσχόπουλου στο νησί της Κέρκυρας κατασκευάστηκε και αποπερατώθηκε το 2001 με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Το συνολικό κόστος κατασκευής ανήλθε στο ποσό των 1.015.400 ευρώ. Το 2008 αποφασίσθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η μεταφορά της διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου στο Δήμο Λευκιμμαίων, ενώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα έμενε ως αρμοδιότητα, η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ταμιευτήρα.

Δυστυχώς, το έργο έχει μείνει εντελώς αναξιοποίητο και ποτέ δεν ικανοποίησε τους λόγους για τους οποίους είχε αρχικά κατασκευαστεί.

Τη στιγμή μάλιστα που οι κάτοικοι της Κέρκυρας διαμαρτύρονται δικαιολογημένα, βλέποντας ένα έργο σημαντικό για τον τόπο τους, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, να παραμένει αναξιοποίητο τόσα χρόνια, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι: «απαιτούνται επιπλέον έργα σημαντικού κόστους, όπως διϋλιστήριο, αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, ενώ χρήζουν άμεσων επεμβάσεων ο ταμιευτήρας και τα σύνοδα προς αυτόν έργα της υδροληψίας για καθαρισμό και βελτίωσή τους, λόγω της μακρόχρονης εγκατάλειψής τους».

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, καθώς και ότι,

α) το νησί της Κέρκυρας αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ύδρευσης και άρδευσης, και

 β) η τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι στην Ελλάδα, λόγω των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, καθιστά αδύνατη την χρηματοδότηση του έργου από ίδιους πόρους, για την ολοκλήρωσή του,

ερωτάται η Επιτροπή:

–    Γνωρίζει το πρόβλημα της μη αξιοποίησης του εν λόγω χρηματοδοτούμενου έργου από την ΕΕ; Πώς το σχολιάζει;

–    Υπάρχει η δυνατότητα της χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους των επιπρόσθετων έργων που απαιτούνται, ώστε να λυθεί σε μεγάλο βαθμό το τεράστιο πρόβλημα της ύδρευσης και άρδευσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής;

Απάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το νερό αυτού του ταμιευτήρα (ο οποίος κατασκευάστηκε και χρηματοδοτήθηκε το 2001) μετά την αποπεράτωσή του. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας που διέπει τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι ότι καθίστανται επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση της ΕΕ εάν έχουν ολοκληρωθεί και καταστεί λειτουργικά, καθώς και εφόσον εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ως προς αυτό θα ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από το κράτος μέλος. Υδροταμιευτήρες και δίκτυα άρδευσης είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ενώ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του 2007-13 για την Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται ένα μέτρο που αφορά αυτόν τον τύπο υποδομών.

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (άρθρο 7, και τίτλος VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1698/2005 ) κάθε κράτος μέλος έχει την ευθύνη της εφαρμογής του οικείου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Η επιλογή των έργων υπάγεται στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

To Γραφείο Τύπου