Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
25/09/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών: Προβλήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην ΠΕ Ξάνθης

Τα αποτελέσματα της μνημονιακής πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης καθίστανται, για άλλη μια φορά, απολύτως εμφανή με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε ειδικό προσωπικό για την ειδική αγωγή, οι περικοπές στις δαπάνες μετακίνησης, και ο περιορισμός των δαπανών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δυσχεραίνουν το εκπαιδευτικό έργο αλλά και οδηγούν μαθητές και φοιτητές, και ιδίως από τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (Άτομα μα Αναπηρία, μέλη της μειονότητας), εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα στην ΠΕ Ξάνθης, στην  προσχολική εκπαίδευση, λόγω έλλειψης νηπιαγωγών δημιουργούνται  τμήματα με τεράστιο αριθμό μαθητών (24 νήπια ανά νηπιαγωγό), γεγονός που σε καμία περίπτωση δε διευκολύνει την ομαλή ένταξη των νηπίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης εκπαιδευτικών, προτάθηκε σε ορισμένα σχολεία η εκ περιτροπής παρακολούθηση κάθε δεύτερη ημέρα, ενώ αποκλείονται από το θεσμό της προσχολικής αγωγής τα νήπια μικρότερης της υποχρεωτικής ηλικίας (προνήπια). Εκτιμάται ότι προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά τα νηπιαγωγεία, με αριθμό νηπίων ανά τμήμα τέτοιο που να διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού,  χρειάζεται η άμεση κάλυψη των κενών που αφορούν 13 θέσεις νηπιαγωγών.

Τεράστια προβλήματα παρατηρούνται και στην ειδική αγωγή, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών με αναπηρία. Συγκεκριμένα, δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών το ειδικό δημοτικό σχολείο κωφών και βαρήκοων Ξάνθης, το οποίο εξυπηρετούσε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Περιφέρεια της Θράκης. Επίσης κλειστό παραμένει και το ειδικό δημοτικό σχολείο Εχίνου. Το 1ο ειδικό δημοτικό σχολείο  Ξάνθης έχει κενά 4 εκπαιδευτικών, 2 κενά εκπαιδευτικών έχει το 2ο ειδικό δημοτικό σχολείο Τυμπάνου, 1 κενό το δημοτικό σχολείο τυφλών και αμβλυώπων, ενώ σε όλα παρουσιάζονται ελλείψεις και ειδικού προσωπικού. Επιπλέον, από τα 22 τμήματα ένταξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν σήμερα μόνο 3, ενώ δεν λειτουργούν τα 5 τμήματα ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εξάλλου, ελλείψεις 60 εκπαιδευτικών Τουρκόφωνου προγράμματος παρουσιάζονται στη μειονοτική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τα μειονοτικά σχολεία να υπολειτουργούν.

Προβληματική παραμένει η κατάσταση σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών καθώς η μείωση των δρομολογίων και ο νέος μαθηματικός τύπος υπολογισμού της αποζημίωσης με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθιστούν ασύμφορη για τους επαγγελματίες οδηγούς την μετακίνηση των μαθητών.

Τέλος, προβλήματα αντιμετωπίζει και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε σχέση με τη σίτιση και στέγαση των φοιτητών. Τα κονδύλια σίτισης επαρκούν μέχρι στιγμής μόνο για το μήνα Σεπτέμβριο, ενώ μόνο 700 κρεβάτια διατίθενται σήμερα αθροιστικά στις τρεις πόλεις όπου εδρεύουν τμήματα του Πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται η τεράστια ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια η διακοπή των σπουδών για πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Επειδή η Δημόσια και Δωρεάν εκπαίδευση αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του Κράτους και η δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες θα πρέπει να διασφαλίζεται για το σύνολο του πληθυσμού

Επειδή με βάση όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους ο αριθμός των νηπίων ανά νηπιαγωγό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10/1, προκειμένου να εξασφαλίζεται αφενός η ομαλή ένταξη των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αυτής

Επειδή το Κράτος οφείλει να μεριμνά ιδιαίτερα για τα Άτομα με Αναπηρία και για την παροχή σε αυτά ισότιμης εκπαίδευσης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες

Επειδή η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών και μαθητριών προς και από τα σχολεία τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Επειδή η παροχή δωρεάν σίτισης και στέγασης εκ μέρους των Πανεπιστημίων αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να μην δημιουργούνται ταξικοί φραγμοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στη βάση όλων των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ .Υπουργοί:

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να καλυφθούν τα κενά στην προσχολική αγωγή, προκειμένου να διασφαλιστεί ο άριστος, με βάση τη σύγχρονη παιδαγωγική, αριθμός νηπίων ανά νηπιαγωγό;

2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να καλυφθούν τα κενά στην ειδική αγωγή, τόσο σε εκπαιδευτικούς, όσο και σε ειδικό προσωπικό, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να καλυφθούν τα κενά του Τουρκόφωνου προγράμματος των μειονοτικών σχολείων που σήμερα υπολειτουργούν;

4.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών προς και από τα σχολεία τους;

5.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να εξασφαλιστούν τα κονδύλια για την παροχή σίτισης και στέγασης προς τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΠΘ, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση και να αρθούν οι φραγμοί στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Κουράκης Τάσος