Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
03/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διάλυση των Πανεπιστημίων λόγω της διαθεσιμότητας προσωπικού

Καταστροφικές είναι οι επιπτώσεις που επιφέρει η διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε οκτώ Πανεπιστήμια, βάσει της υπʼαρ. 135211/Β2 ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Bʼ 2384/24.9.2013).

Στις 19 Αυγούστου 2013 κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) (αρ. πρωτ.113287/14-8-2013/ΙΒ) με θέμα «Μεταρρυθμιστικές δράσεις ΥΠΑΙΘ-ΑΕΙ». Το έγγραφο αυτό ζητούσε από όλα τα ΑΕΙ της χώρας να προβούν, α) στην «αξιολόγηση των διοικητικών και οικονομικών οργανικών μονάδων τους και του προσωπικού», μέχρι 31 Αυγούστου, β) στη «σύνταξη νέων οργανογραμμάτων ανά υπηρεσιακή μονάδα με κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων» μεταξύ 1ης και 15 Σεπτεμβρίου και γ) στην «κατάργηση οργανικών θέσεων που πλεονάζουν και τοποθέτηση του προσωπικού που πλεονάζει σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ένα μήνα αργότερα, με την απόφαση υπʼαρ. 129808/Β2 του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ Βʼ 2337/20.9.2013), συγκροτείται τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο θα εφαρμόσει την παραπάνω απόφαση στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της χώρας. Η σύσταση του Συμβουλίου περιλαμβάνει ένα μέλος του ΑΣΕΠ, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του ΕΚΠΑ και ένα ακόμα μέλος προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου Πανεπιστημίου. Είναι προφανές ότι η φωτογραφική σύσταση του Συμβουλίου θα επιτρέψει στον Υπουργό να καθορίσει με ακρίβεια τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των «προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων». Η θητεία, δε, του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017 με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον δύο έτη ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας, γεγονός που καταδεικνύει το μη προσωρινό χαρακτήρα των διαδικασιών, περιγράφοντας το στρατηγικό σχέδιο μιας πολιτικής που θέλει ολοένα και λιγότερα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ στη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας όλων των ΑΕΙ, στο οποίο οι διαθεσιμότητες-απολύσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ανταπόκριση στις παροχές που οφείλουν στους χιλιάδες φοιτητές (στέγαση, σίτιση κλπ), ιδιαίτερα απαραίτητες σήμερα, στις συνθήκες της κρίσης.

Δραματικές μειώσεις προσωπικού σχεδιάζεται να γίνουν σε πρώτη φάση σε οκτώ Πανεπιστήμια και πιο συγκεκριμένα το ΑΠΘ θα απολέσει το 22% του προσωπικού του, το 37% στο ΕΚΠΑ, το 27% στο Παν. Πατρών, το 17% στο Παν. Ιωαννίνων, το 13% στο Παν. Κρήτης και το 11% στο Παν. Θεσσαλίας.

Οι συνέπειες που θα έχουν οι απολύσεις των υπαλλήλων από τα ΑΕΙ είναι τεράστιες, καθώς όπως αποδεικνύεται, με βάση τη διεθνή πραγματικότητα, τα Ιδρύματα είναι ήδη σαφέστατα υποστελεχωμένα. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Πρυτανεία του Ιδρύματος με απόφασή της (23.8.2013) διαπιστώνει ότι περίπου 1.100 Διοικητικοί υπάλληλοι είναι απολύτως απαραίτητοι για να μπορεί να στελεχώσει τις υπηρεσίες του βάσει των κριτηρίων που ο ίδιος ο Υπουργός έθεσε και ύστερα από την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στις δομές του Ιδρύματος. Αντʼ αυτού, ο Υπουργός θα επιβάλει «εύρυθμη» λειτουργία μόνο με 497 Διοικητικούς υπαλλήλους. Με τις σχεδιαζόμενες απολύσεις, επτά στους δέκα υπαλλήλους από τις Γραμματείες των Τμημάτων θα απολυθούν, δεν θα υπάρχει κανείς υπάλληλος στη φύλαξη των χώρων του Ιδρύματος, κανείς βιβλιοθηκάριος, κανείς στα κέντρα διαχείρισης δικτύων. Αυτό σημαίνει ότι τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών θα υπολειτουργούν, ενώ οι 22.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα 548 μέλη ΔΕΠ θα υποστούν τις καταστροφικές αλλαγές στη σχέση τους με το Ίδρυμα.

Η αποδυνάμωση των ΑΕΙ, που θα οδηγήσει σε κατάρρευση άλλα και σε συρρίκνωση κάποια άλλα, θα προσφέρει επιπλέον επιχειρήματα στην κυβέρνηση για τη δεύτερη φάση του σχεδίου «Αθηνά» Δηλαδή, πρώτα διαλύουν τα Ιδρύματα και μετά θα διαπιστώσουν ότι τα διαλυμένα και απογυμνωμένα αυτά Ιδρύματα δεν προσφέρουν έργο και άρα πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν. Οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων διαπιστώνουν διαδοχικά ότι αδυνατούν να λειτουργήσουν κάτω από συνθήκες υποστελέχωσης και εξαθλίωσης των υπηρεσιών τους και αποφασίζουν αναστολή λειτουργίας τους.

Σε κατάσταση πλήρους αποξένωσης από το χώρο ευθύνης του, ο Υπουργός Παιδείας απέστειλε επιστολές προς τους Πρυτάνεις στις 30.9.2013, ζητώντας την άμεση κοινοποίηση ονομαστικών καταλόγων με «τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα» του προσωπικού. Στην περίπτωση μη ανταπόκρισης των Πρυτάνεων, ο Υπουργός προειδοποίησε για ενδεχόμενη παράβαση καθηκόντων. Δυστυχώς, ο Υπουργός Παιδείας προέβη ανεπίτρεπτα σε περαιτέρω κίνηση προς τις εισαγγελικές αρχές αιτούμενος τη διερεύνηση ευθυνών σχετικά με τις αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των Ιδρυμάτων. 

Επειδή οι απολύσεις των εργαζομένων δεν επιτρέπουν στα ΑΕΙ να εκπληρώσουν την εκπαιδευτική και ερευνητική αποστολή τους

Επειδή τα ΑΕΙ, τα μονοπρόσωπα και συλλογικά τους όργανα δεν μπορούν να λειτουργούν υπό το καθεστώς απειλών και αναταραχής

Επειδή είναι καθήκον της ακαδημαϊκής κοινότητας να προασπίζει το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί

1.    Πώς θα λειτουργήσουν  οι διοικητικές δομές των ΑΕΙ, όταν αυτή προμηνύεται αδύνατη ύστερα από τις σχεδιαζόμενες μετακινήσεις/διαθεσιμότητες/απολύσεις προσωπικού, όπως για παράδειγμα στη φύλαξη του ΕΜΠ, στις βιβλιοθήκες και στα κέντρα διαχείρισης δικτύων του;

2.    Πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που θα προκύψουν στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ζητήματα των Ιδρυμάτων, όταν τα ίδια τα Ιδρύματα αποδεικνύουν ότι βρίσκονται στο όριο λειτουργίας τους και με το υπάρχον προσωπικό;

3.    Θα αποσύρει τις σχετικές διατάξεις περί των μετακινήσεων/διαθεσιμοτήτων/απολύσεων προσωπικού, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ΑΕΙ στη φυσιολογική λειτουργίας τους;

4.    Ποια μέθοδος αξιολόγησης, ποια κριτήρια και ποια διαδικασία υποστήριξαν την απόφαση για την κατάργηση 1.349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στα 8 ΑΕΙ;

5.    Γιατί δεν δημοσιοποιείται η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, βάσει της οποίας ελήφθη η απόφαση για τη διαθεσιμότητα;

6.    Με ποιο σκεπτικό απορρίφθηκαν τα σχέδια αξιολόγησης που υπέβαλαν τα Πανεπιστήμια, όπως τους ζητήθηκε και γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε το σκεπτικό της απόρριψης;

7.    Βάσει ποιου Νόμου και ποιου Άρθρου του Συντάγματος το Υπουργείο προχώρησε μονόπλευρα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Πανεπιστημίων, στην κατάργηση διοικητικών θέσεων στα αυτοδιοικούμενα Ιδρύματα;

8.    Με ποιο επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει την ανάπτυξη του τόπου, όταν ακυρώνει καθολικά τη λειτουργία των ΑΕΙ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Θεανώ Φωτίου

Τάσος Κουράκης

Απόστολος Αλεξόπουλος

Χρήστος Μαντάς

Παναγιώτα Δριτσέλη

Τζένη Βαμβακά

Μαρία Κανελλοπούλου

Γιώργος Πάντζας

Έφη Γεωργοπούλου - Σαλτάρη