Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
08/10/2013

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Η κυβέρνηση προχωρά σε αναιτιολόγητη κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της οδικής ασφάλειας των ελλήνων πολιτών

Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1927 και είναι ένας οργανισμός με αυτόνομο προϋπολογισμό που δεν επιβαρύνει τον κρατικό. Από τα έσοδα του χρηματοδοτεί το Ελληνικό Δημόσιο για τη συντήρηση και ανακατασκευή του εθνικού οδικού δικτύου. Επίσης, εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και αποτελεί ιδρυτικό µέλος και µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτοκινητοδρόμων µε Διόδια (ASECAP), ως μοναδικός εκπρόσωπος των Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, συμμετέχει στη Διεθνή Ομοσπονδία Δρόμων – IRF, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα τα τελευταία 30 χρόνια, από τα οποία αντλεί ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και τεχνογνωσία και προασπίζει τα ελληνικά συμφέροντα σε ευρωπαϊκές οδηγίες και νόρμες που προκύπτουν μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το ταμείο επιτυγχάνει να διατηρεί τα κόμιστρα των διοδίων του σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση µε τις λειτουργικές ανάγκες και είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή για τη διαχείριση των αυτοκινητοδρόµων και των διοδίων. Μετά τις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων το 2008, οι δραστηριότητες του ΤΕΟ Α.Ε., από τις οποίες προκύπτουν τα έσοδά του, είναι οι εξής:

•    Διαχείριση δύο σταθμών διοδίων (Μάλγαρα – Άκτιο).

•    Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων σε όλο το εθνικό δίκτυο της χώρας.

•    Ποσοστό από τα έσοδα ασφαλίστρων των αυτοκινήτων.

•    Έσοδα τελών μηχανημάτων έργων.

•    Διαχείριση παραβάσεων.

•    Διαχείριση και εκμετάλλευση μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

•    Παρόδιες Εκτάσεις.

Το ΤΕΟ Α.Ε, ακόμη και μετά τις παραχωρήσεις του 2008, εξακολουθεί να παρουσιάζει συνεχή αυξημένη κερδοφορία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολό των εσόδων του τα τελευταία τρία έτη ανέρχεται στα 165.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξής του, πέραν της ενίσχυσης του κρατικού προϋπολογισμού, χρηματοδοτεί µε την κερδοφορία του τη συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου και κυρίως του δευτερεύοντος, το οποίο είναι εκτός παραχωρήσεων και δεν συντηρείται σχεδόν από κανέναν άλλον φορέα ή τους παραχωρησιούχους. Τα τελευταία χρόνια το ποσό που διέθεσε το ΤΕΟ Α.Ε. για τη συντήρηση των δρόμων ξεπερνάει τα 500.000.000 ευρώ. Μετά τις παραχωρήσεις το Ταμείο προχώρησε σε επενδύσεις που αναβάθμισαν την υλικοτεχνική του υποδομή, µε αποτέλεσμα τα έσοδά του να παρουσιάζουν αύξηση. Συγκεκριμένα:

•    Έχει μηχανογραφήσει κάθε δραστηριότητα.

•    Έχει δημιουργήσει υποδομή διαλειτουργικότητας για τα ηλεκτρονικά διόδια, την οποία και έχει θέσει σε εφαρμογή.

•    Έχει δημιουργήσει σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο ελέγχου των διοδίων καθώς και των εθνικών οδών, που λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Το ΤΕΟ Α.Ε. είναι η μόνη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου µε υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών διοδίων καθώς και για το Κέντρο Ελέγχου Ανταλλαγής Πληροφοριών και Πιστώσεων (ΚΑΠΠ). Είναι επίσης ο µόνος φορέας του Ελληνικού Δημοσίου που, λόγω της τεχνογνωσίας και τεχνικής του υποδομής, μπορεί να ελέγξει τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τις παραχωρήσεις µε ίδια μέσα. Τέλος, το ΤΕΟ Α.Ε. είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας που έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδομή να αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία μέρους ή του συνόλου των παραχωρήσεων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο (πχ. διαχείριση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας, Αττικές Διαδρομές κτλ.). Είναι ολοφάνερο, ότι ο ρόλος του ΤΕΟ Α.Ε είναι στρατηγικός και απαραίτητος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Επειδή το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας επιτέλεσε –και συνεχίζει να επιτελεί– σημαντικό έργο σε σχέση κυρίως με τη χρηματοδότηση της συντήρησης και βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου, με έσοδα από τα διόδια

Επειδή η κατάργηση του Ταμείου θα αφαιρέσει από το Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα ελέγχου των παραχωρήσεων µε ίδια μέσα και άμεσης αντικατάστασης οποιουδήποτε παραχωρησιούχου, καθώς και τη δυνατότητα προάσπισης των ελληνικών συμφερόντων στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Επειδή η κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας κρίνεται αδικαιολόγητη με βάση την μέχρι τώρα συνεισφορά του στο Ελληνικό Δημόσιο και την οδική ασφάλεια των ελλήνων πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Γιατί προχωρά στην κατάργηση ενός στρατηγικής σημασίας οργανισμού, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για απαξίωση και περιορισμό του ρόλου του, συνεχίζει να παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία και να συνεισφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο;

2.    Υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη, που να καταδεικνύει τα οφέλη από την κατάργηση του ΤΕΟ Α.Ε; Ποια οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα θα εξυπηρετήσει η κατάργηση του ΤΕΟ Α.Ε, ενός οργανισμού που έχει συμβάλει –και εξακολουθεί να συμβάλλει– στη συντήρηση και βελτίωση πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, ενός τομέα μέγιστης σημασίας για την οδική ασφάλεια της χώρας;

3.    Πως θα διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, στους οποίους συμμετέχει η ΤΕΟ Α.Ε. ως εκπρόσωπος των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων;

4.    Θα αναιρέσει την εντολή του για κατάργηση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, ώστε να διασφαλίσει ότι το Ελληνικό Δημόσιο και οι πολίτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία του Ταμείου;

Αίτηση Κατάθεση Εγγράφων

Παρακαλείσθε για την κατάθεση της προαναφερθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης, στην οποία βασίστηκε η απόφαση για την κατάργηση του ΤΕΟ Α.Ε

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)

Ουζουνίδου Ευγενία

Ξανθός Ανδρέας

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Δρίτσας Θεόδωρος

Αμανατίδης Γιάννης

Βαλαβάνη Όλγα-Νάντια

Βαμβακά Ευγενία (Τζένη)

Βαρεμένος Γιώργος

Βούτσης Νικόλαος

Γαϊτάνη Ιωάννα

Γελαλής Δημητρης

Γεροβασίλη Όλγα

Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Διαμαντόπουλος Ευάγγελος

Διώτη Ηρώ

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ζαχαριάς Κώστας

Ζερδελής Ιωάννης

Κανελλοπούλου Μαρία

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κριτσωτάκης Μιχάλης

Κυριακάκης Βασίλης

Μαντάς Χρήστος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μητρόπουλος Αλέξιος

Μιχαλάκης Νίκος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπόλαρη Μαρία

Παναγούλης Ευστάθιος (Στάθης)

Πάντζας Γιώργος

Πετράκος Αθανάσιος

Σταθάκης Γιώργος

Σταθάς Ιωάννης

Σταμπουλή Αφροδίτη

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Τσουκαλάς Δημήτρης

Φωτίου Θεανώ