Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/10/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Να αναβαθμιστεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και να σταματήσει το καθεστώς επαγγελματικής ομηρίας των εκπαιδευτικών της

Προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το πολύκροτο θέμα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτελεί ένα από τα κλασσικά παραδείγματα κυβερνητικής αναλγησίας και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα έλλειψης πολιτικής βούλησης. Η χώρα μας, αδυνατώντας να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες και προϋποθέσεις της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και να εφαρμόσει έναν σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εκτίθεται επανειλημμένως και ανεπανόρθωτα, τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στους Έλληνες πολίτες. Καμία δημόσια δήλωση ή δέσμευση, δεν κατάφερε να υλοποιηθεί εδώ και μια δεκαετία, διατηρώντας την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς της, σε ένα καθεστώς παρατεταμένης απαξίωσης. Μόλις πρόσφατα άρχισε η στελέχωση των ΣΜΕΑ και των υπολοίπων δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς, ενώ αναμένεται ακόμη η στελέχωση τους με Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η κάλυψη των αναγκών των δομών της ΕΑΕ, γίνεται είτε με μεταθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη Γενική Εκπαίδευση είτε με πρόσληψη αναπληρωτών. Αν και με το νόμο 3699/2008 προβλέφτηκε ο διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών με διαγωνισμό ΑΣΕΠ, αυτός δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.

Επιπροσθέτως, στους ενιαίους πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών ΕΑΕ του Υπουργείου συμμετέχουν οι κλάδοι ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΕΑΕ) και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ (πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων ΕΑΕ) μαζί με εκπαιδευτικούς που έχουν τελειώσει Παιδαγωγικά Τμήματα Γενικής Αγωγής και κατέχουν ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην ΕΑΕ, με μηδενική προϋπηρεσία. Σε αυτούς τους πίνακες, προηγούνται αυτοί οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ανεξαρτήτως εάν το βασικό πτυχίο τους είναι Παιδαγωγικού Τμήματος Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό, αποτελεί πανεκπαιδευτική πρωτοτυπία και οδηγεί τους βασικούς τίτλους σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας, στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή η κατάσταση, έχει οδηγήσει τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς της ΕΑΕ, σε ένα καθεστώς ομηρίας, με ανυπολόγιστες συνέπειες, τόσο για τα παιδιά με αναπηρία και τους γονείς τους, όσο και για τους ίδιους. Υπάρχουν για παράδειγμα δάσκαλοι, με δεκάδες απολύσεις στη θητεία τους, με δεκάδες μετακομίσεις από περιοχή σε περιοχή, με δεκάδες καλοκαίρια στο ταμείο ανεργίας και με δυο πεντάμηνες μελέτες για το  διαγωνισμό ΑΣΕΠ που δυο φορές ανακοινώθηκε, αλλά ποτέ δεν έγινε. 

Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος του Ν.3966/2011, άρθρο 56, παρ.1, όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των ΚΕΔΔΥ, έχουν μετατραπεί σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ. Ομοίως έχουν μετατραπεί, οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων των ΕΕΕΕΚ, σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ.  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3051/2002 περί ΑΣΕΠ, καθώς και του ΠΔ 50/2001 περί Προσοντολογίου, για την κατάταξη σε πίνακες κατά φθίνουσα σειρά από τις Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ορίζεται ως προσόν, ο βασικός τίτλος σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και η προϋπηρεσία και όχι άλλοι τίτλοι (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, σεμινάριο 400 ωρών κτλ.). Πουθενά στη νομοθεσία δεν υπάρχει αυτό που εμφανίζεται σήμερα στους πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή, το φαινόμενο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60, λόγω κάποιου ακαδημαϊκού προσόντος (διδακτορικό/μεταπτυχιακό/σεμινάριο ή απλά προϋπηρεσία ενός έτους) να  ονομάζονται κλάδοι ΠΕ70.50 και ΠΕ60.50 και με το ίδιο βασικό πτυχίο να εγγράφονται σε 2 πίνακες αναπληρωτών ταυτόχρονα

Επειδή, οι εκπαιδευτικοί, τόσο σε επίπεδο μεταθέσεων-αποσπάσεων, όσο και στο επίπεδο αναπληρωτών-ωρομισθίων, πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, ενιαίο πλαίσιο πρόσληψης και υπηρεσιακών μεταβολών.

Επειδή, σε κανέναν άλλο κλάδο της εκπαίδευσης, ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος, δεν αποτελεί προσόν «μεταπήδησης» σʼ έναν άλλο κλάδο, όπως συμβαίνει σήμερα για την ΕΑΕ.

Επειδή, η ποιότητα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την αποσπασματική εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων.

Επειδή, είναι πλέον φανερό, ότι απαιτείται πολιτική βούληση για την προάσπιση των δικαιωμάτων, τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών που συμμετέχουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και οτιδήποτε λιγότερο, αποτελεί ένα ακόμη «παζάρι» δικαιωμάτων.

Επειδή είναι αδιανόητο, τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια, οριστικά και αμετάκλητα στο σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Επειδή, υπάρχουν περιφέρειες που οι σχολικές δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Επειδή, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι σύμφωνα με το ν.3699/2008 υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν, η στελέχωσή της πρέπει να γίνεται με χρήματα του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού και όχι με κονδύλια που αποδίδονται προσωρινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 28 του νόμου 4186/2013 «Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [...] ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για την Ειδική Αγωγή.»

Επειδή, στην αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι: «Επειδή οι εξαιρετικές ρυθμίσεις που εισάγουν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3699/2008 παραβιάζουν κατάφωρα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας, με την πρώτη διάταξη επιχειρείται να ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με τα ζητήματα των διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και προσλήψεων αναπληρωτών.»

Επειδή τέλος, η χώρα δεσμεύεται και υποχρεούται ως συμβαλλόμενο κράτος, να εφαρμόσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (άρθρο 24).

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την άμεση αποκατάσταση της κατάφωρης αδικίας, για τον τρόπο κατάταξης αναπληρωτών στους πίνακες  Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης;

2.    Τι προτίθενται να πράξουν, για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και όλων των εκπαιδευτικών αναγκών, στην ΕΑΕ;

3.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την άμεση διεξαγωγή του ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής;

4.    Τι προτίθενται να πράξουν, ώστε να τοποθετηθούν Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί στα Γενικά Σχολεία της χώρας;

5.    Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, για την αντικατάσταση του προγράμματος ΕΣΠΑ Παράλληλης Στήριξης, από προσλήψεις αναπληρωτών του τακτικού προϋπολογισμού;

6.    Δεσμεύονται να μην προβούν, σε καμία περαιτέρω περικοπή στη Δημόσια Χρηματοδότηση της ΕΑΕ καθώς και όλης της Εκπαίδευσης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σαμοΐλης Στέφανος

Κουράκης Αναστάσιος

Πάντζας Γεώργιος