Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
15/10/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Σειρά ερωτημάτων προκαλεί η υπόθεση με τις άδειες του ΟΛΑΘ

Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο κοινωνικός ρόλος που επιτελεί ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού δίνει επαγγελματική διέξοδο σε εκατοντάδες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων της περιφέρειας, όπου τα ποσοστά ανεργίας ξεπερνούν το 35%, μέσω της δυνατότητας που παρέχει με την απευθείας διάθεση των ευπαθών προϊόντων τους μέσω των λαϊκών αγορών, στους καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτός ο τόσο σημαντικός Οργανισμός, για χρόνια παραμένει υποστελεχωμένος, με άμεση συνέπεια την αδυναμία ουσιαστικής και έγκαιρης άσκησης ελέγχου στις λαϊκές αγορές της αρμοδιότητάς του, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για καταναλωτές και πωλητές. Το γεγονός αυτό γεννά ερωτήματα για τις προθέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με την τύχη των λαϊκών αγορών και του κοινωνικού έργου που αυτές επιτελούν, τόσο μέσω των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, αλλά κυρίως μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 3/5ο Θέμα/28.04.2010 του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Θ. σχετικά με την θεώρηση των αδειών των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, διετάχθη έλεγχος των φακέλων των επαγγελματικών αδειών, προκειμένου να ελεγχθούν ως προς την νομιμότητά τους και με την διαδικασία της θεώρησης, οι άδειες που είχαν εκδοθεί από τον Οργανισμό.  

Σε σειρά δημοσιευμάτων στις εφημερίδες κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως και σε ρεπορτάζ που διενήργησε τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, μέρος του οποίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σταθμού με ημερομηνία 11/09/2013, ώρα καταχώρησης 12:25 και τίτλο «Ελεγκτής ο… ελεγχόμενος για ύποπτες άδειες λαϊκής αγοράς» αναφέρεται ρητά ότι μετά από καταγγελίες εντοπίστηκαν 69 ύποπτες άδειες λαϊκής αγοράς στην Θεσσαλονίκη, για τις οποίες ο εισαγγελέας ζήτησε να ελεγχθούν για την νομιμότητα τους. Οι συγκεκριμένες άδειες εγκρίθηκαν από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης το 2006, την εποχή που ήταν αντιπρόεδρος αρχικά και στη συνέχεια πρόεδρος το φυσικό πρόσωπο εκείνο που ορίστηκε ως αρμόδιος να τις ελέγξει ως αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. Αναμένοντας εδώ και 2 χρόνια το πόρισμα για τις 69 άδειες, ο ελεγχόμενος, αυτός που τις υπέγραψε, έγινε και ελεγκτής, καταστρατηγώντας τις αρχές του κράτους δικαίου. Οι 69 άδειες εστάλησαν αρχικά στο υπουργείο Ανάπτυξης και στη συνέχεια –το 2011- στον εισαγγελέα. Δύο χρόνια τώρα πόρισμα που να επιρρίπτει ευθύνες, δεν έχει βγει. (Η καταχώρηση βρίσκεται εδώ).

Από τα δημοσιεύματα και το ρεπορτάζ προκύπτει ότι μετά τον έλεγχο των υπαλλήλων εντοπίστηκαν 69 τουλάχιστον ύποπτες άδειες λαϊκής αγοράς στην Θεσσαλονίκη.

Σήμερα ο ΟΛΑΘ ελέγχεται από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών  Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) και ταυτόχρονα από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το ΣΕΕΔΔ ερευνά:

Α) τις διαδικασίες χορήγησης επαγγελματικών αδειών, οι οποίες κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας (διαδικασία θεώρησης) βρέθηκαν να έχουν «εκκρεμότητες» στους φακέλους της αρχικής τους θεώρησης.

Β) τις ευθύνες της σημερινής διοίκησης, η οποία δεν κινήθηκε προς την αποκατάσταση της νομιμότητας, δεδομένου ότι από την αρχή (Φλεβάρης 2011) είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των ελέγχων της Υπηρεσίας.

    Και ενώ θα περιμέναμε να τελεσιδικήσει κάποια στιγμή η απόφαση του ΣΕΕΔΔ και της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης και να αποδοθούν και οι ανάλογες ευθύνες, ο ΟΛΑΘ μας ενημερώνει επίσημα μέσω της ενημερωτικής του έκδοσης «Λαϊκές Αγορές», τεύχος 9, Ιούλιος 2013, ότι Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού µε κατά πλειοψηφία απόφαση του αποφάσισε την ανάκληση της απόφασης µε αριθ. 3/5ο θέµα/28-4-2010 (µε την οποία αποφασίστηκε η θεώρηση κατʼ αρθ. 2 του Π∆ 51/2006, όπως ίσχυε τότε, των αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Α.Θ.) καθώς και όλες τις αποφάσεις µε τις οποίες δόθηκαν παρατάσεις για την ενέργεια αυτή.

Παράλληλα, αποφάσισε να επιστραφούν στους κατόχους τους οι άδειες που «κρατούνται» στον Οργανισμό είτε λόγω µη υποβολής ασφαλιστικής ή και φορολογικής ενημερότητας είτε λόγω µη υποβολής αίτησης θεώρησης, δεδομένου ότι από την 9-5-2013 που τροποποιήθηκε το αρθ. 2 του Π∆ 51/2006- αφενός µεν δεν μπορεί να ανακληθεί µε απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α.Θ. καμία άδεια, αφετέρου δε η ισχύς όλων των αδειών, που δεν έχουν ανακληθεί μέχρι την 9-5-2013, παρατείνεται αυτόματα μέχρι την 31-10-2014, οπότε και λήγουν όλες αυτοδικαίως, στη συνέχεια θα ανανεωθούν µε βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.»

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.    Για ποιους λόγους ένας τόσο κρίσιμος Οργανισμός μένει υποστελεχωμένος ενώ το Δ.Σ. μετά την δημοσίευση του Ν.4177/8.8.2013 μπορεί να αποφασίζει μόνο για τα τρέχοντα ζητήματα και όχι για σοβαρά οργανωτικά θέματα.

2.    Έχει εκδοθεί το τελικό πόρισμα του ΣΕΕΔΔ και της Εισαγγελίας και πότε. Αν όχι σε ποια φάση επεξεργασίας βρίσκονται και πως θα αντιμετωπίσει την κωλυσιεργία ΣΕΕΔΔ και Εισαγγελίας δεδομένου ότι η υπόθεση παραμένει εκκρεμής από το 2011 εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης.

3.    Έχουν κληθεί σε απολογία εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην σύνταξη του πορίσματος και για ποιους λόγους.

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

    Παρακαλούνται οι αρμόδιοι κ. Υπουργοί για την κατάθεση των παρακάτω εγγράφων:

Α. Το Πόρισμα της Θεώρησης των αδειών που συνέταξε ο ΟΛΑΘ.

Β.  Εάν έχουν εκδοθεί τα τελικό πορίσματα του ΣΕΕΔΔ και της Εισαγγελίας για τις υποθέσεις του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Γ. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών για τους υπαλλήλους του ΟΛΑΘ στο οποίο να φαίνονται, εκκρεμείς εις βάρος των υπαλλήλων πειθαρχικές διώξεις ή πειθαρχικές ποινές.

Δ.  Φάκελος αλληλογραφίας του ΟΛΑΘ με το ΣΕΕΔΔ.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαραλαμπίδου Δέσποινα

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία (Λίτσα)