Skip to main content.
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς
14/10/2013

Ερώτηση Ρ.Δούρου, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, προς τον Υπουργό Εξωτερικών: Φωτογραφικές προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τον Ν.4148/26.4.13, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή των Ελλήνων, συνεστήθη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αυτοτελές «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας», σχετικά με το προγραμματισμό, τον συντονισμό και την προώθηση των ενεργειών που αφορούν την ανάληψη από πλευράς της Ελλάδος της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και την εκπλήρωση των απορρεουσών υποχρεώσεων.

Στον ίδιο νόμο προβλέπονται οι μετακινήσεις των υπαλλήλων, για την καλύτερη στελέχωση των αρμοδίων Υπηρεσιών, καθώς και ο προϋπολογισμός των 50.000.000 ευρώ (σε περίοδο κρίσης, βαθιάς ύφεσης και φτωχοποίησης του ελληνικού λαού).

Το Γραφείο της Ελληνικής Προεδρίας του 2014 συστάθηκε, με επικεφαλής ανώτερο διπλωματικό υπάλληλο, ο οποίος και ανέλαβε δράση για την άρτια προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας.

Σε εφαρμογή των άρθρων του Ν. 4148/2013 σχετικά με τη «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις», αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του εν λόγω Γραφείου του ΥΠΕΞ, πρόσκληση, σχετικά με την «εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσης της Ελληνικής προεδρίας (αʼ εξάμηνο 2014). Σύμφωνα με αυτή, ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα για την κάλυψη των αναγκών διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης για όλες τις θέσεις ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/07/2014. Παράλληλα, σε δύο πίνακες, Α και Β, περιγράφονται οι ειδικότητες και τα καθήκοντα καθώς και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Σε ό,τι αφορά στα τυπικά και πρόσθετα προσόντα του Πίνακα Β, εκεί σημειώνεται ως προϋπόθεση για τους κωδικούς 401, 403 και 404, δηλαδή για τις θέσεις «υπεύθυνου για θέματα εγγραφής / διαπίστευσης», «χειριστή φιλοξενίας – διαμονής – εισιτηρίων- catering» και «χειριστή χορηγιών, δώρων και διαχείρισης υλικού», το εξής: «προϋπηρεσία με τα καθήκοντα της διεκδικούμενης θέσης σε προηγούμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε ή σε τουλάχιστον δυο πανελλαδικά, διεθνή ή παγκόσμια συνέδρια, συμπόσια, διασκέψεις ή εκθέσεις».

Στον ίδιο πίνακα πρόσθετων προσόντων, για τη θέση «υπεύθυνου συντονισμού διερμηνείας», αναφέρονται οι ίδιες προϋποθέσεις για την προϋπηρεσία, χωρίς όμως τον επιθετικό προσδιορισμό «πανελλαδικά» ενώ παραμένουν μόνο τα «διεθνή ή παγκόσμια συνέδρια».

Δεδομένου ότι τέτοιου είδους «πρόσθετα προσόντα» και «προϋποθέσεις» είναι φανερό ότι συνιστούν καθαρά φωτογραφικές διατάξεις,

Δεδομένου ότι η περιγραφή αυτών των προϋποθέσεων περιορίζει σε μεγάλο βαθμό, αν δεν την αποκλείει εντελώς,  την πρόσληψη, αν και διαθέτουν και τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα, σχεδόν όλων των υποψηφίων, πλην εκείνων που διαθέτουν τα «πρόσθετα προσόντα» - εκείνων δηλαδή που «τυχαίνει» να έχουν την σχετική προϋπηρεσία στις προηγούμενες, γνωστές για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος, Ελληνικές Προεδρίες,

Δεδομένου ότι τέτοιες προκηρύξεις καταλήγουν στην ανακύκλωση προσλήψεων, εν προκειμένω μισθώσεων έργου, «γνωστών αγνώστων»,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εξωτερικών:

•    Σε μια περίοδο οξύτατης οικονομικής κρίσης, κατά την οποία σοβεί η λιτότητα, εξαθλιώνεται η κοινωνία, καλπάζει η ανεργία, ειδικά των νέων, και χιλιάδες νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, ποιος ο λόγος το Υπουργείο Εξωτερικών να προκηρύσσει θέσεις με φωτογραφικές διατάξεις, αποκλείοντας έτσι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφερομένων;

•    Ποια εχέγγυα διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν προσλήψεις – καρμπόν ατόμων που είχαν κατά τον ίδιο τρόπο προσληφθεί και στις προηγούμενες Ελληνικές Προεδρίες ή σχετικά συνέδρια του ΥΠΕΞ;

•    Τέλος, από ποιο κωδικό θα καλυφθούν οι δαπάνες των εννέα μισθώσεων έργου; Από τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Προεδρίας, δηλαδή από τα 50.000.000;

Η ερωτώσα βουλευτής

Ειρήνη (Ρένα) Δούρου